Soal Online Ulangan Harian Kelas 8

20 Questions | Total Attempts: 237

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Online Ulangan Harian Kelas 8

Questions and Answers
 • 1. 
  Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah!
 • 2. 
  Sebutkan nama kitab-kitab Allah dan kepada siapa diturunkan!
 • 3. 
   Apa yang dimaksud dengan zuhud!
 • 4. 
  Apa yang dimaksud dengan tawakal!
 • 5. 
    Sikap selalu mementingkan diri sendiri disebut!
 • 6. 
   Arti dari gadab?
 • 7. 
  Mengadukan ucapan seseorang dengan tujuan merusak serta menyulut api kebencian dan permusuhan antara sesama disebut?
 • 8. 
   Apa yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib
 • 9. 
  Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi?
 • 10. 
    Apa yang dimaksud dengan sujud syukur?
 • 11. 
     Kitab yang diturunkan pada Nabi Daud AS adalah........
  • A. 

   Taurat

  • B. 

   Injil

  • C. 

   Zabur

  • D. 

   Al-Quran

 • 12. 
  Sikap gadab dapat mengakibatkan ......
  • A. 

   Tidak disenangi orang

  • B. 

   Disenangi orang

  • C. 

   Dijauhi masyarakat

  • D. 

   Jawaban a dan c benar

 • 13. 
   Jumlah kitab yang diturunkan kepada manusia ada..........
  • A. 

   Dua

  • B. 

   Tiga

  • C. 

   Empat

  • D. 

   Lima

 • 14. 
  Berikut ini adalah keutamaan kitab suci Al-quran, kecuali...
  • A. 

   Berisikan banyak cerita orang baik dan orang durhaka

  • B. 

   Terpelihara keimanannya

  • C. 

   Menjadi petunjuk sepanjang masa

  • D. 

   Yang membaca nya mendapat pahala

 • 15. 
  Berikut adalah ciri-ciri orang zuhud, kecuali........
  • A. 

   Suka berpora-pora

  • B. 

   Rajin beribadah

  • C. 

   Hidup sederhana

  • D. 

   Tidak mudah mengeluh

 • 16. 
  Berdoa dan tetap tekun berusaha merupakan cermin dari sikap.....
  • A. 

   Tafakur

  • B. 

   Buruk sangka

  • C. 

   Hasad

  • D. 

   Tawakkal

 • 17. 
    Ciri-ciri sikap hasad adalah....
  • A. 

   Tidak suka dengan keberhasilan orang lain

  • B. 

   Memberi selamat kepada orang yang sukses

  • C. 

   Membantu orang lain kesusahan

  • D. 

   Suka menolong

 • 18. 
  Hukum salat rawatib adalah.....
  • A. 

   Wajib

  • B. 

   Mubah

  • C. 

   Sunnah

  • D. 

   Makhruh

 • 19. 
  Salat rawatib adalah salat yang menyertai.......
  • A. 

   Salat fardhu

  • B. 

   Salat sunnah

  • C. 

   Salat terawih

  • D. 

   Salat gerhana

 • 20. 
  Berikut ini adalah hikmah sujud tilawah, kecuali....
  • A. 

   Terhindar dari maksiat

  • B. 

   Mendapat ujian

  • C. 

   Mendekatkan diri kepada Allah

  • D. 

   Meningkatkan ketaatan kepada Allah

Back to Top Back to top