Trắc Nghiệm Kiến Thức VIệt Nam

5 cu hi | Total Attempts: 1494

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trắc Nghiệm Kiến Thức VIệt Nam

Questions and Answers
 • 1. 
  Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được thành lập năm nào?
  • A. 

   1965

  • B. 

   1990

  • C. 

   1945

  • D. 

   1975

 • 2. 
  Thành Phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu quận huyện
  • A. 

   12

  • B. 

   9

  • C. 

   15

  • D. 

   24

 • 3. 
  Từ nào sau đây viết đúng chính tả
  • A. 

   Sâu sắc

  • B. 

   Sâu xắc

  • C. 

   Xâu sắc

  • D. 

   Xâu xắc

 • 4. 
  Chủ tịch nước của Việt Nam hiện nay là ai
  • A. 

   Nguyễn Tấn Dũng

  • B. 

   Nguyễn Sinh Hùng

  • C. 

   Trương Tấn Sang

  • D. 

   Nguyễn Phú Trọng

 • 5. 
  Mẹ của bố gọi là
Back to Top Back to top