Trắc Nghiệm Sinh 10 - Hkii

38 cu hi | Total Attempts: 649

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trắc Nghiệm Sinh 10 - Hkii

Trắc nghiệm sinh 10 - HKII


Questions and Answers
 • 1. 
  Trong chu trình nhân lên của virut.Virut phá vỡ tế bào chủ để ồ ạt chui ra ngoài là diễn biễn của pha nào?
  • A. 

   Tiếp xúc

  • B. 

   Tổng hợp

  • C. 

   Phóng thích

  • D. 

   Xâm nhập

 • 2. 
  Capsôme là tên gọi của thành phần ...
  • A. 

   Cấu tạo nên capsit

  • B. 

   Cấu tạo nên axit nuclêic

  • C. 

   Cấu tạo nên nuclêôcapsôme

  • D. 

   Cấu tạo nên capsime

 • 3. 
  Trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật bằng phương pháp nuôi cấy liên tục, người ta phải ...
  • A. 

   Bổ sung thường xuyên chất dinh dưỡng và không ngừng loại bỏ các chất thải.

  • B. 

   Thay đổi loại chất dinh dưỡng thường xuyên và không ngừng loại bỏ các chất thải.

  • C. 

   Giữ nguyên môi trường không loại bỏ các chất thải.

  • D. 

   Bổ sung thường xuyên chất dinh dưỡng nhưng không loại bỏ các chất thải.

 • 4. 
  Trong quá trình nuôi vi sinh vật không liên tục, chất độc tích luỹ quá nhiều trong môi trường là ở pha ...
  • A. 

   Suy vong

  • B. 

   Cân bằng

  • C. 

   Tích luỹ

  • D. 

   Tiềm phát

 • 5. 
  Virut hoàn chỉnh được tạo ra trong tế bào chủ ở giai đoạn ...
  • A. 

   Xâm nhập

  • B. 

   Tạo hình

  • C. 

   Lắp ráp

  • D. 

   Sinh tổng hợp

 • 6. 
  HIV là ...
  • A. 

   Virut gây suy giảm miễn dịch ở người

  • B. 

   Bệnh AIDS của người

  • C. 

   Virut gây suy giảm miễn dịch ở hầu hết các động vật

  • D. 

   Vi khuẩn gây bênh AIDS ở người

 • 7. 
  Quá trình nuôi cấy liên tục không có pha ...
  • A. 

   Suy vong

  • B. 

   Tiềm phát

  • C. 

   Cân bằng

  • D. 

   Lũy thừa

 • 8. 
  Một quần thể Vi sinh vật, người ta thấy cứ sau 1 giờ nó phân chia 5 lần, quần thể có thời gian thế hệ là ...
  • A. 

   25 phút

  • B. 

   2,5 phút

  • C. 

   10 phút

  • D. 

   12 phút

 • 9. 
  Dạ dày - ruột người là một hệ thống nuôi cấy vi sinh vật theo cách ...
  • A. 

   Không liên hoàn

  • B. 

   Liên hoàn

  • C. 

   Liên tục

  • D. 

   Không liên tục

 • 10. 
  Cho 4 tế bào vi khuẩn cứ 30  phút nó phân chia một lần. Vậy sau 3 giờ nó tạo ra số tế bào vi khuẩn là ...
  • A. 

   64

  • B. 

   32

  • C. 

   128

  • D. 

   256

 • 11. 
  Nhóm nào sau đây chưa có cấu tạo tế bào?
  • A. 

   Vi nấm

  • B. 

   Virut

  • C. 

   Vi khuẩn

  • D. 

   Vi trùng

 • 12. 
  Vi khuẩn EColi cứ 20 phút phân đôi một lần trong điều kiện nuôi cấy thích hợp, vậy sau 3 giờ sẽ thu được số lượng tế bào vi khuẩn là ...
  • A. 

   32

  • B. 

   512

  • C. 

   1024

  • D. 

   8

 • 13. 
  Phân tử glucô là ...
  • A. 

   Một loại đường hỗn hợp

  • B. 

   Một loại đường đơn

  • C. 

   Một loại đường đa

  • D. 

   Một loại đường đôi

 • 14. 
  Virut trần là nhóm virut ...
  • A. 

   Không có vỏ capsôme

  • B. 

   Không có vỏ capsit

  • C. 

   Không có vỏ ngoài

  • D. 

   Không có vỏ prôtêin

 • 15. 
  Quá tình phân giải các chất thường đi đôi với ...
  • A. 

   Tích luỹ năng lượng

  • B. 

   Vận chuyển năng lượng

  • C. 

   Cho năng lượng

  • D. 

   Giải phóng năng lượng

 • 16. 
  Khi phân tử prôtêin bị phân giải sẽ tạo thành ...
  • A. 

   Các hạt prôtêin

  • B. 

   Các axit amin

  • C. 

   Các axit nuclêic

  • D. 

   Bazơnitơ

 • 17. 
  Cấu tạo của vi rút gồm các thành phần chính là ...
  • A. 

   Vỏ ngoài và lõi axit nuclêic

  • B. 

   Vỏ prôtêin và lõi axit nuclêic

  • C. 

   Vỏ ngoài và nhân ADN

  • D. 

   Vỏ prôtêin và nhân ADN

 • 18. 
  Ban đầu có một  tế bào vi khuẩn, sau một thời gian thì thu được 64 vi khuẩn. Vậy quần thể vi khuẩn này đã trải qua số lần phân đôi là ...
  • A. 

   16

  • B. 

   8

  • C. 

   6

  • D. 

   4

 • 19. 
  Khi nuôi cấy vi sinh vật người ta không bổ sung chất dinh dưỡng một cách thường xuyên vào trong môi trường nuôi cấy .Cho biết đó là hình thức nuôi cấy nào sau đây?
  • A. 

   Nuôi cấy không liên tục

  • B. 

   Nuôi cấy liên tục

  • C. 

   Nuôi cấy liên hoàn

  • D. 

   Nuôi cấy không liên hoàn

 • 20. 
  Bản chất của quá trình làm sữa chua là quá trình nuôi cấy ...
  • A. 

   Nấm mốc

  • B. 

   Vi khuẩn Ecôli

  • C. 

   Vi khuẩn lactic

  • D. 

   Nấm men

 • 21. 
  Sự tăng số lượng tế bào trong quần thể vi sinh vật được hiểu là ...
  • A. 

   Sự sinh sản của vi sinh vật

  • B. 

   Sự phân đôi của vi sinh vật

  • C. 

   Sự sinh trưởng của vi sinh vật

  • D. 

   Sự phân chia của vi sinh vật

 • 22. 
  Vi khuẩn Êcôli cứ 20 phút phân đôi 1 lần ở điều kiện thuận lợi. Vậy 20 phút được gọi là ...
  • A. 

   Thời gian sinh trưởng của vi khuẩn Êcôli

  • B. 

   Thời gian phân đôi của vi khuẩn Êcôli

  • C. 

   Thời gian thế hệ của vi khuẩn Êcôli

  • D. 

   Chu kì tế bào của vi khuẩn Êcôli

 • 23. 
  Trong quá trình nuôi vi sinh vật, số lượng vi khuẩn tăng nhanh nhất tại pha ...
  • A. 

   Luỹ thừa

  • B. 

   Tiềm phát

  • C. 

   Suy vong

  • D. 

   Cân bằng

 • 24. 
  Thời gian cần thiết cho một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là ...
  • A. 

   Thời gian sinh trưởng của loài vi sinh vật đó

  • B. 

   Thời gian sinh trưởng và phát triển của loài vi sinh vật đó

  • C. 

   Thời gian tiềm phát của loài vi sinh vật đó

  • D. 

   Thời gian thế hệ của loài vi sinh vật đó

 • 25. 
  Vỏ prôtêin của vi rút còn được gọi là ...
  • A. 

   Vỏ ngoài

  • B. 

   Capsit

  • C. 

   Nuclêôcapsit

  • D. 

   Capsôme

Back to Top Back to top