ĐỀ Thi ThỬ Tri ThỨc TÔn Giáo CĐv 2014

15 cu hi | Total Attempts: 109

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ĐỀ Thi ThỬ Tri ThỨc TÔn Giáo CĐv 2014

Làm xong còn được tặng chứng chỉ nhé! Đừng ngần ngại ''khoe thành tích'' hay chia  sẻ với ace khác! Gút lắck!


Questions and Answers
 • 1. 
  1 . Ai đặt tên cho Giêsu? (Lc 2, 21)
  • A. 

   Thánh Giu-se

  • B. 

   Đức Maria

  • C. 

   Gioan Tẩy Gỉa

  • D. 

   Thiên thần Gap-ri-en

 • 2. 
  '' Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa''. Những lời này tiên báo về ai?
  • A. 

   Gioan Tẩy giả

  • B. 

   Đức Giêsu

  • C. 

   Phê-rô

  • D. 

   Ê-li-a

 • 3. 
  ''Ngay cả trong dân It-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế''. Đức Giêsu đang nói đến ai?  
  • A. 

   Người bị phong hủi được chữa lành

  • B. 

   Người bị bại liệt được chữa lành

  • C. 

   Viên đại đội trưởng thành Ca-phac-na-um

  • D. 

   Bà góa thành Na-in

 • 4. 
  Đức Giêsu cho biết điều kiện phải có để theo Người là gì?
  • A. 

   Sống công chính

  • B. 

   Yêu thương kẻ thù

  • C. 

   Từ bỏ lợi lộc, danh vọng

  • D. 

   Từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày

 • 5. 
  Điền vào chỗ trống: ''Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng ... trong việc lớn''?
  • A. 

   Trung tín

  • B. 

   được tín nhiệm

  • C. 

   Chân thành

  • D. 

   được giao quản lí

 • 6. 
  ''Bỏ Thầy con biết theo ai''. Câu nói nổi tiếng này là lời tuyên xưng của ai?
  • A. 

   Tô-ma

  • B. 

   Simon Phê-rô

  • C. 

   Gioan

  • D. 

   Phaolo

 • 7. 
  Điền vào chỗ trống: ''Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, .....''?
  • A. 

   Tôi xét đoán theo kiểu của thần thánh

  • B. 

   Tôi xét đoán theo kiểu của Thiên Chúa

  • C. 

   Tôi không xét đoán theo kiểu người phàm

  • D. 

   Tôi không xét đoán ai cả

 • 8. 
  Khi chữa cho một người mù từ thuở mới sinh, Đức Giêsu bảo người đó đến rửa tại hồ Si-lô-ác. Si-lô-ác nghĩa là gì?
  • A. 

   Người được sai phái

  • B. 

   Người được yêu thương

  • C. 

   Người được chữa lành

  • D. 

   Người được tuyển chọn

 • 9. 
  Khi Đấng Bảo Trợ đến, Người sẽ chứng minh thế gian sai lầm về điều gì?
  • A. 

   Tội lỗi

  • B. 

   Sự công chính

  • C. 

   Việc xét xử

  • D. 

   Cả a, b, c

 • 10. 
  Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện của ai dạy?
  • A. 

   A. Gioan Tẩy Gỉa

  • B. 

   Đức Giêsu

  • C. 

   Các Tông đồ

  • D. 

   Công đồng Vaticano

 • 11. 
  Luca không thuộc 12 Tông đồ của Chúa Giêsu. Đúng hay Sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 12. 
  Tin mừng Luca không thuộc Tin mừng Nhất Lãm. Đúng hay Sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 13. 
  Đức Giêsu ví con mắt của chúng ta với cái gì?
  • A. 

   Cửa sổ tâm hồn

  • B. 

   Đèn của thân thể

  • C. 

   Cái rác

  • D. 

   Cái xà

 • 14. 
  Đức Giêsu bảo Ngài đến để gây chia rẽ. Đúng hay Sai?
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 15. 
  ''Si-môn, Si-môn ơi, kìa Satan đã xin được .... anh em như người ta sàng gạo''. 
Back to Top Back to top