Uh Bagnun Ruang Sisi Datar Balok Dan Kubus

20 Pertanyaan | Total Attempts: 1789

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uh Bagnun Ruang Sisi Datar Balok Dan Kubus

Ulangan harian  Bangun Ruang sisi Datar


Questions and Answers
 • 1. 
  Perhatikan ganbar dibawah ini Ruar garis EG disebut ....
  • A. 

   Diagonal sisi

  • B. 

   Diagonal ruang

  • C. 

   Bidang diagonal

  • D. 

   Bidang sisi

 • 2. 
  Perhatikan gbr kubus ABCD.EFGH banyak diagonal ruangnya adalah ...
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   11

 • 3. 
  jika rusuk sebuah kubus panjangnya 3,5 cm, maka panjang rusuk kubus tersebut .... cm
  • A. 

   12

  • B. 

   10

  • C. 

   38

  • D. 

   42

 • 4. 
  Terdapat tiga buah wadah masing-masing berukuran berturut-turut  60 cm x 60 cm  x 60 cm,   100 cm x 60 cm  x 40 cm dan  80 cm x 50 cm  x 130 cm. Wadak pertama dan kedua penuh berisih air, sedangkan wadah ketiga kosong. Jika air dalam wadah pertama dan kedua  dituang kedalam wadah ketiga maka  ketinggian air dalam wadah ketiga  adalah....cm.
  • A. 

   110

  • B. 

   114

  • C. 

   124

  • D. 

   128

 • 5. 
  Sebuah bak kamar mendi berbentuk balok berukuran 2 m x 1,5 m x 1 m berisi penuh air. Jika Ahmad memakai air yang ada dalam bak tersebut sebanyak 1.300 liter, sisa air adalah.....liter
  • A. 

   1500

  • B. 

   1600

  • C. 

   1700

  • D. 

   1800

Back to Top Back to top