Računarska Grafika - Pripremni Test Za 1. Kolokvijum

84 Questions | Total Attempts: 124

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Računarska Grafika - Pripremni Test Za 1. Kolokvijum

Questions and Answers
 • 1. 
  Početak revolucije u području računarske grafike označio je doktorski rad
  • A. 

   Williama Fettera

  • B. 

   Ivana Sutherlanda

  • C. 

   Thomasa Kurtza

 • 2. 
  Računarska grafika obuhvata
  • A. 

   Detekciju i prepoznavanje uzoraka

  • B. 

   Analizu scena i rekonstrukciju modela objekata

  • C. 

   Stvaranje, čuvanje i upotrebu modela i slika objekata

 • 3. 
  Prva računarska igrica je
  • A. 

   Spacewar

  • B. 

   Futureworld

  • C. 

   Empire Strikes

 • 4. 
  Početak interaktivne računarske grafike predstavlja
  • A. 

   Grafički program Arabesque

  • B. 

   Grafički program Sketchpad

  • C. 

   Animacija pod imenom Permutations

 • 5. 
  Ograničene oblasti koje sadrže radnu površinu, menije, dugmiće, trake za skrolovanje sadržaja prozora predstavljaju elemenat WIMP modela koji se zove
  • A. 

   Pointer

  • B. 

   Window

  • C. 

   Meni

  • D. 

   Icon

 • 6. 
  Crtanje linija, slika u skali sivog, slika u boji predstavljaju reprezentacije slike 3D objekta.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 7. 
  Transformacija korisničkih akcija u ulazne informacije koje će uzrokovati da aplikacija napravi promene u modelu i/ili na slici je funkcija
  • A. 

   Aplikativnog modela

  • B. 

   Grafičkog sistema

  • C. 

   Aplikativnog programa

 • 8. 
  Za reprezentaciju objekata koji se prikazuju na ekranu, čuvanje podataka o objektima, njihovim funkcijama i relacijama zadužen je
  • A. 

   Aplikativni program

  • B. 

   Grafički sistem

  • C. 

   Aplikativni model

 • 9. 
  Ako su osnovni objekti prave i krive linije, otvoreni i zatvoreni, ispunjeni i neispunjeni geometrijski oblici onda je u pitanju
  • A. 

   Vektorska grafika

  • B. 

   Rasterska grafika

  • C. 

   Interaktivna grafika

 • 10. 
  Konvertovanje dela modela koji treba prikazati iz interne reprezentacije geometrije u proceduralne pozive ili komande za kreiranje slike vrši
  • A. 

   Aplikativni model

  • B. 

   Aplikativni program

  • C. 

   Grafički sistem

 • 11. 
  Displej-procesor tipičnog vektorskog sistema
  • A. 

   Pretvara digitalne koordinate u analogne vrednosti napona za katodni sistem

  • B. 

   Sadrži displej listu ili grafički program

  • C. 

   Intrepretira grafičke naredbe i prosleđuje koordinate tačaka displej-bafer memoriji

 • 12. 
  Matrica čiji elementi predstavljaju svetlinu ili boju odgovarajućih elemenata pravolinijski raspoređenih osvetljenih tačaka ekrana u dvodimenzionalnom sistemu naziva se
  • A. 

   Površinska slikovna matrica

  • B. 

   Matrica slikovnih elemenata

  • C. 

   Matrica bitova

 • 13. 
  Aplikativna programska šema za upravljanje interakcijom naziva se
  • A. 

   Petlja za dodavanje događaja

  • B. 

   Petlja za čekanje događaja

  • C. 

   Petlja za obradu događaja

 • 14. 
  Matrica čiji elementi predstavljaju boju odgovarajućih elemenata pravolinijskog rasporeda osvetljenih tačaka ekrana u višedimenzionalnom sistemu naziva se
  • A. 

   Matrica slikovnih elemenata

  • B. 

   Matrica bitova

  • C. 

   Površinska slikovna matrica

 • 15. 
  Vektorski grafički sistemi mogu da prikažu ispunjene površine kao i da manipulišu bitovima i tablicama.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 16. 
  Aplikativni program i grafički paket, koji su smešteni u memoriji sistema, izvršava
  • A. 

   Displej kontrolor

  • B. 

   Centralni procesor

  • C. 

   Prikazivački uređaj

 • 17. 
  Svetlosno pero i digitajzer spadaju u kategoriju
  • A. 

   Indirektno pozicioniranih uređaja

  • B. 

   Direktno pozicioniranih uređaja

  • C. 

   Sekvencijalno pozicioniranih uređaja

 • 18. 
  TFT monitori bazirani su na
  • A. 

   Tehnologiji tečnog kristala

  • B. 

   Tehnologiji plazme

  • C. 

   Tehnologiji katodne cevi

 • 19. 
  Proces formiranja slike kod laserskog štampača, sastoji se iz
  • A. 

   7 faza

  • B. 

   3 faze

  • C. 

   5 faza

 • 20. 
  Ako je površina ekrana pokrivena fosfornim tačkama ili trakama onda je reč o
  • A. 

   LCD monitorima

  • B. 

   TFT monitorima

  • C. 

   CRT monitorima

 • 21. 
  Matrica elemenat koji predstavljaju svetlinu ili boju odgovarajućih pravolinijski raspoređenih osvetljenih tačaka ekrana u dvodimenzionalnom sistemu naziva se
  • A. 

   Bitmapa

  • B. 

   Raster

  • C. 

   Pixmap

 • 22. 
  Tehnologije koje omogućavaju zapis statične digitalne slike na medij koji nije elektronski
  • A. 

   Tehnologije displeja

  • B. 

   Tehnologije trenutnog prikaza

  • C. 

   Tehnologije trajnog prikaza

 • 23. 
  Horizontalna adresabilnost laserskih štampača zavisi od
  • A. 

   Brzine paljenja i gašenja lasera

  • B. 

   Minimalnog ugla za koji je mehanizam u stanju okrenuti selenski valjak

  • C. 

   Debljine laserskog zraka i kvalitete tonera

 • 24. 
  U grafičkim sistemima podaci mogu biti opisani
  • A. 

   Terminima atributa koji upravljaju izgledom modela

  • B. 

   Terminima primitiva koje upravljaju izgledom modela

  • C. 

   Terminima primitiva koje sistem može da prikaže i terminima atributa koji upravljaju izgledom primitiva

 • 25. 
  Ako je ekran sa unutrašnje strane pokriven matricom od više hiljada sićušnih fosfornih tačaka u pitanju je
  • A. 

   LCD displej

  • B. 

   CRT displej

  • C. 

   Plazma displej

Back to Top Back to top