กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557 (คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง)

9 | Total Attempts: 1280

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย 93 เงินเดือนใหม่ครู 2557 (คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง)

 ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 93 เงินเดือนใหม่ข้าราชการค ู (ที่ ก.ค.ศ.รับรอง) โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   เงินเดือนครูเกิดจาก มาตราใด กฎหมายใด
  • A. 

   53 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

  • B. 

   54 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

  • C. 

   55 พรบ.การศึกษาชาติ

  • D. 

   56 พรบ.ระเบียบข้าราชการครู

 • 2. 
  เงินเดือนครูมีกี่แท่ง กี่อันดับ
  • A. 

   5 แท่ง 5 อันดับ

  • B. 

   6 แท่ง 6 อันดับ

  • C. 

   5 แท่ง 6 อันดับ

  • D. 

   6 แท่ง 5 อันดับ

 • 3. 
  เงินเดือนแรกบรรจุครูพันธุ์ใหม่ 
  • A. 

   11,920 บาท

  • B. 

   15,050 บาท

  • C. 

   15,800 บาท

  • D. 

   12,530 บาท

 • 4. 
  เงินเดือนแรกบรรจุสูงสุดครูผู้ช่วย
  • A. 

   15,800 บาท

  • B. 

   18,690 บาท

  • C. 

   20,320 บาท

  • D. 

   21,150 บาท

 • 5. 
  ครูติวสอบ เรียนจบ ค.บ.เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป เมื่อ พ.ศ.2542 ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วย 1 มกราคม 2556 นับถึง 1 มกราคม 2557 ครูติวสอบได้รับการปรับเพิ่มเงินเดือนขึ้นกี่บาท 
  • A. 

   3000

  • B. 

   3130

  • C. 

   3031

  • D. 

   1130

 • 6. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครู อันดับ คศ.1
  • A. 

   รักษาราชการแทน ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.รร.

  • C. 

   ผอ.เขต

  • D. 

   เลขาธิการ กพฐ.

 • 7. 
  เงินเดือนสูงสุดของครูผู้ช่วย (ครูพันธุ์ใหม่) ของอัตราเงินเดือนที่ได้ปรับแล้ว ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
  • A. 

   17,690

  • B. 

   17,919

  • C. 

   18,270

  • D. 

   18,690

 • 8. 
  เงินเดือนสูงสุดของข้าราชการครู คือข้อใด
  • A. 

   41400

  • B. 

   41401

  • C. 

   41402

  • D. 

   41403

 • 9. 
  เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ขั้น
  • A. 

   5

  • B. 

   12

  • C. 

   14

  • D. 

   24

Back to Top Back to top