Intelligens Rendszerek I. Tesztkérdések

46 krds | Total Attempts: 97

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Intelligens Rendszerek I. Tesztkérdések

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Egy állapottér modell időinvariáns, ha
  • A. 

   Az állapotváltozók függetlenek az időtől.

  • B. 

   A paraméterek függetlenek az időtől.

  • C. 

   Az állapotváltozók és a paraméterek függetlenek az időtől.

  • D. 

   Az állapotváltozók és a paraméterek függnek az időtől.

 • 2. 
  Melyek a másodrendű rendszereket jellemző paraméterek?
  • A. 

   Az erősítés, az időállandó és a természetes frekvencia.

  • B. 

   Az erősítés, az integrálási és a deriválási időállandó.

  • C. 

   Az erősítés, a csillapítási tényező és a természetes frekvencia.

  • D. 

   Az erősítés és az időállandó.

 • 3. 
  Mit értünk aszimptotikus (nulla bemeneti) stabilitás alatt?
  • A. 

   A – Ha magára hagyott, gerjesztetlen rendszer kimenete nullához tart.

  • B. 

   B – Ha magára hagyott, gerjesztetlen rendszer kimenete egyhez tart.

  • C. 

   C – Ha magára hagyott, gerjesztetlen rendszer kimenete az erősítés által meghatározott végértékhez tart.

  • D. 

   D – Ha magára hagyott, gerjesztetlen rendszer kimenete végtelenbe tart.

 • 4. 
  Melyik állítás igaz?
  • A. 

   A – Az integráló tag (1/s) átmeneti függvénye véges értékhez tart.

  • B. 

   B – Az integráló tag (1/s) súlyfüggvénye véges, nem nulla értékhez tart.

  • C. 

   C – Az integráló tag (1/s) átviteli függvénye véges értékhez tart.

  • D. 

   D – Az integráló tag (1/s) súlyfüggvénye nullához tart.

 • 5. 
  Melyik állítás igaz? Egy valós fizikai rendszer modellje esetén
  • A. 

   A – a gyökhelygörbe szimmetrikus a képzetes tengelyre.

  • B. 

   B – a gyökhelygörbe és a valós tengely metszete a kritikus erősítést adja meg.

  • C. 

   C – a gyökhelygörbének nem lehetnek szakaszai a valós tengely jobb oldalán.

  • D. 

   D – a gyökhelygörbe szimmetrikus a valós tengelyre.

 • 6. 
  Melyik állítás az igaz? Egy rendszer állapottér modelljének és bemenet/kimenet modelljének
  • A. 

   A – ugyanaz az átviteli függvénye.

  • B. 

   B – különbözik az átviteli függvénye.

  • C. 

   C – ugyanaz a kimeneti egyenlete.

  • D. 

   D – mindig ugyanazok a kezdeti feltételei.

 • 7. 
  Melyik állítás nem igaz? Ha egy folytonos idejű állapottér modell minimális, akkor
  • A. 

   A – a rendszer irányítható és megfigyelhető.

  • B. 

   B – a rendszer átviteli függvényének polinomjainak van közös gyökük.

  • C. 

   C – a rendszer átviteli függvényének polinomjainak nincs közös gyökük.

  • D. 

   D – a rendszer kevesebb állapotváltozóval nem írható le.

 • 8. 
  Ha egy diszkrét idejű állapottér modellel leírt rendszer irányítható,
  • A. 

   A – akkor a rendszer tetszőleges kezdeti állapotból a zérus állapotba átvihető.

  • B. 

   B – akkor a rendszer tetszőleges kezdeti állapotból tetszőleges végállapotba átvihető.

  • C. 

   C – akkor az irányíthatósági mátrix rangja egyenlő az állapotváltozók számával.

  • D. 

   D – akkor tetszőleges kezdeti állapot meghatározható a kimenetek és a bemenetek ismeretében.

 • 9. 
  Melyik állítás az igaz? A Chomsky-féle hierarchia
  • A. 

   A – a szavak szorzásának sorrendjét adja meg.

  • B. 

   B – a grammatikák közti kapcsolatot adja meg.

  • C. 

   C – az automaták közti kapcsolatot adja meg.

  • D. 

   D – az abc-k közti kapcsolatot adja meg.

 • 10. 
  Melyik állítás igaz?
  • A. 

   A – A nemdeterminisztikus véges felismerő automaták végtelen számú belső állapottal rendelkeznek.

  • B. 

   B – A nemdeterminisztikus véges felismerő automaták következő állapota akár több különböző is lehet.

  • C. 

   C – A nemdeterminisztikus véges felismerő automaták tetszőleges belső állapotba kerülnek bekapcsoláskor.

  • D. 

   D – A nemdeterminisztikus véges felismerő automatáknak pontosan egy következő állapota lehet.

 • 11. 
  Egy állapottér modell lineáris, ha az állapotváltozók megváltozása
  • A. 

   A – az állapotváltozók és a bemenet pillanatnyi értékének a szorzataként határozható meg.

  • B. 

   B – az állapotváltozók és a bemenet pillanatnyi értékének lineáris kombinációjával számolható ki.

  • C. 

   C – a bemenet és a kimenet pillanatnyi értékének lineáris kombinációjával számolható ki.

  • D. 

   D – az állapotváltozók pillanatnyi értékének a négyzetével arányos.

 • 12. 
  Mit jelent, hogy egy rendszer diszkrét idejű?
  • A. 

   A – A modell változói csak diszkrét értéket vehetnek fel.

  • B. 

   B – A modell változóinak csak kitüntetett időpontokban ismertek az értékeik.

  • C. 

   C – A modell együtthatóinak csak kitüntetett időpontokban ismertek az értékeik.

  • D. 

   D – A modell együtthatói csak diszkrét értéket vehetnek fel.

 • 13. 
  Melyik állítás igaz? A folytonos idejű I/O modelleknél az oksági szabály teljesül,
  • A. 

   A – ha a kimenet deriválási fokszáma kisebb vagy egyenlő, mint a bemenet deriválási fokszáma.

  • B. 

   B – ha a kimenet deriválási fokszáma szigorúan kisebb, mint a bemenet deriválási fokszáma.

  • C. 

   C – ha a kimenet deriválási fokszáma nagyobb vagy egyenlő, mint a bemenet deriválási fokszáma.

  • D. 

   D – a kimenet illetve a bemenet tetszőleges deriválási fokszáma esetén.

 • 14. 
  Melyik állítás igaz?
  • A. 

   A – Az átviteli függvény az átmeneti függvényre adott válasz.

  • B. 

   B – Az átviteli függvény a súlyfüggvény Laplace transzformáltja.

  • C. 

   C – Az átviteli függvénynél az alálendülés a csillapítási tényező 1-nél nagyobb értékére utal.

  • D. 

   D – Az átviteli függvény a bemenet Laplace transzformáltja osztva a kimenet Laplace transzformáltjával.

 • 15. 
  Melyik állítás igaz? Egy másodrendű rendszer instabil,
  • A. 

   A – ha a csillapítási tényezője nagyobb 1-nél.

  • B. 

   B – ha a csillapítási tényezője kisebb 0-nál.

  • C. 

   C – ha a csillapítási tényezője nagyobb a természetes frekvenciájánál.

  • D. 

   D – ha a csillapítási tényezője nagyobb 0-nál, de kisebb 1-nél.

 • 16. 
  6. Melyik állítás igaz? Stabil rendszerek esetében az erősítés meghatározható
  • A. 

   A – a súlyfüggvény állandósult állapotból.

  • B. 

   B – az átmeneti függvény állandósult állapotából.

  • C. 

   C – az I/O modell legmagasabb deriváltjának együtthatójából.

  • D. 

   D – az átviteli függvény állandósult állapotából.

 • 17. 
  Melyik állítás nem igaz?
  • A. 

   A – A gyökhelygörbe módszer alkalmas a kritikus erősítés meghatározására.

  • B. 

   B – A gyökhelygörbe módszer a karakterisztikus egyenlet együtthatói alapján adja meg a stabilitást.

  • C. 

   C – A gyökhelygörbe módszernél az erősítés függvényében ábrázoljuk a pólusok helyét a komplex síkon.

  • D. 

   D – A gyökhelygörbe módszer tetszőleges fokszámú rendszer esetében alkalmazható.

 • 18. 
  Mi az irányíthatóság feltétele egy folytonos idejű állapottér modellnél?
  • A. 

   A – Az irányíthatósági mátrix rangja egyezzen meg a bemenő változók számával.

  • B. 

   B – Az irányíthatósági mátrix rangja legyen kisebb, mint az állapotváltozók száma.

  • C. 

   C – Az irányíthatósági mátrix rangja egyezzen meg a kimenő változók számával.

  • D. 

   D – Az irányíthatósági mátrix rangja egyezzen meg az állapotváltozók számával.

 • 19. 
  Melyik állítás az igaz?
  • A. 

   A – A szavak szorzásának sorrendje tetszőleges.

  • B. 

   B – A szavak szorzása csoportosítható.

  • C. 

   C – Egy szó és az üres szó szorzatának eredménye az üres szó.

  • D. 

   D – Két szó szorzatának hossza a hosszabbik szó betűinek száma.

 • 20. 
  Melyik állítás nem igaz?
  • A. 

   A – A nemdeterminisztikus véges automaták véges számú belső állapottal rendelkeznek.

  • B. 

   B – A nemdeterminisztikus véges automaták diszkrét lépésekben működnek.

  • C. 

   C – A nemdeterminisztikus véges automaták következő állapota akár több különböző is lehet.

  • D. 

   D – A nemdeterminisztikus véges automaták belső állapota bekapcsoláskor nincs meghatározva.

 • 21. 
  Egy állapottér modell időinvariáns, ha
  • A. 

   E – az állapotváltozók függetlenek az időtől.

  • B. 

   F – a paraméterek függetlenek az időtől.

  • C. 

   G – az állapotváltozók és a paraméterek függetlenek az időtől.

  • D. 

   H – az állapotváltozók és a paraméterek függnek az időtől.

 • 22. 
  Egy állapottér modell nem időinvariáns, ha
  • A. 

   A – az állapotváltozók függenek az időtől.

  • B. 

   B – a paraméterek függenek az időtől.

  • C. 

   C – az állapotváltozók és a paraméterek függetlenek az időtől.

  • D. 

   D – az állapotváltozók függetlenek az időtől.

 • 23. 
  Egy elsőrendű rendszert jellemző paraméterek száma
  • A. 

   A – egy, ami az erősítés.

  • B. 

   B – kettő, ami az erősítés és az időállandó.

  • C. 

   C – kettő, ami az erősítés, a csillapítási tényező.

  • D. 

   D – három, ami az erősítés, az időállandó és a csillapítási tényező.

 • 24. 
  Melyik állítás igaz?
  • A. 

   A – Az egységimpulzus függvény az egységugrás függvénynek a z-transzformáltja.

  • B. 

   B – Az egységimpulzus függvény az egységugrás függvénynek a deriváltja.

  • C. 

   C – Az egységimpulzus függvény az egységugrás függvénynek az integrálja.

  • D. 

   D – Az egységimpulzus függvény az egységugrás függvénynek a Laplace transzformáltja.

 • 25. 
  Mikor BIBO stabilis egy rendszer?
  • A. 

   A – Ha korlátos bemenet esetén rendszer kimenete az erősítés által meghatározott értékhez tart.

  • B. 

   B – Ha korlátos bemenet esetén rendszer kimenete nullához tart.

  • C. 

   C – Ha korlátos bemenet esetén rendszer kimenete egyhez tart.

  • D. 

   D – Ha korlátos bemenet esetén rendszer kimenete tetszőleges, de véges nagyságú korlátok között marad.

Back to Top Back to top