Ηλεκτρικό Πεδίο - Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου

6 | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια δύο σημειακών φορτίων που έλκονται μεταξύ τους στο κενό, ενώ βρίσκονται σε απόσταση r μεταξύ τους, είναι: 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Αν U1 η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος δύο πρωτονίων που βρίσκονται σε απόσταση r ,στο κενό και U2 η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια του συστήματος δύο ηλεκτρονίων που κι αυτά βρίσκονται σε απόσταση r, είναι:
  • A. 

   U1>0 και U2 <0

  • B. 

   U1 <0 και U2 >0 

  • C. 

   U1 = - U2

  • D. 

   U1 = U2

 • 3. 
  Δύο μικρές σφαίρες με φορτία q1 = 2μC και q2 = 1μC, απέχουν απόσταση    d = 2m, και είναι αρχικά ακλόνητες, βρισκόμενες στο κενό. Να υπολογιστεί η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια των δύο σφαιρών και να επιλέξετε το σωστό γράμμα. Κ η λ = 9. 109Nm2/C2. Να αγνοηθούν οι βαρυτικές δυνάμεις.
  • A. 

   0,009 J

  • B. 

   0,018 J

  • C. 

   9 J

 • 4. 
  Δύο μικρές σφαίρες με φορτία q1 = 2μC και q2 = 1μC, απέχουν απόσταση    d = 1m, και είναι αρχικά ακλόνητες, βρισκόμενες στο κενό. Να υπολογιστεί η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια των δύο σφαιρών και να επιλέξετε το σωστό γράμμα. Κ η λ = 9. 109Nm2/C2. Να αγνοηθούν οι βαρυτικές δυνάμεις.
  • A. 

   0,009 J

  • B. 

   0,018 J

  • C. 

   9 J

 • 5. 
  Στο άτομο του υδρογόνου (Η) να υπολογισθεί η ολική ενέργεια του ηλεκτρονίου, αν θεωρήσουμε ότι κάνει ομαλή κυκλική κίνηση ακτίνας r. Να μη λάβετε υπόψη σας την ιδιο-περιστροφή του ηλεκτρονίου. Δίνονται: e, r, m, Κ η λ
  • A. 

   Εολ = -1/2 Kηλ e2/r    

  • B. 

   Εολ = 1/2 Kηλ e2/r    

  • C. 

   Εολ = - Kηλ e2/r    

 • 6. 
  Δέσμη ηλεκτρονίων εισέρχεται με ταχύτητα  αντίθετης κατεύθυνσης με τις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.  Η κίνηση που θα εκτελέσει εντός του πεδίου θα είναι:
  • A. 

   ευθύγραμμη ομαλή.

  • B. 

   ομαλή κυκλική.

  • C. 

   ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.

  • D. 

   ελικοειδής με σταθερό βήμα.

Back to Top Back to top