Kuiz Nga Matematika 10 - Pjesa 1

10 Pyetjet | Total Attempts: 4184

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kuiz Nga Matematika 10 - Pjesa 1

Kuizi është punuar nga www.unik-place.blogspot.com vetëm për vizitorët e kësaj faqeje. Kuizi nuk guxon të kopijohet e as pyetjet që përmban. Pyetjet u përkasin kryesisht klasës së 10. Çdo herë ne do të shtojmë kuize të reja andaj na vizitoni dhe shpërndajeni faqen sa më shumë.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kur dy gjykime janë të lidhura me disjuksion atëherë në cilin rast gjykimi është i pasaktë?
  • A. 

   ┬ ose ┬

  • B. 

   ┬ ose ┴

  • C. 

   ┴ ose ┬

  • D. 

   ┴ ose ┴

 • 2. 
  Cilat nga vetitë hasim tek relacionet e ekuivalencës?
  • A. 

   Refleksive, antisimetrike

  • B. 

   Refleksive, simetrike

  • C. 

   Refleksive, simetrike, transitive

  • D. 

   Refleksive, antisimetrike transitive

 • 3. 
  Zgjidhja e katrorit kartezian AxB, nëse A={1,2} dhe B={a,b), është:
  • A. 

   AxB={(1,a),(1,b),(2,a),(2,b)}

  • B. 

   AxB={(a,1),(a,2),(b,1),(b,2)}

  • C. 

   AxB={(1,2),(a,b)}

  • D. 

   AxB={(1,a),(1,b),(1,c),(1,d)}

 • 4. 
  Cili nga termat është i saktë?
  • A. 

   Elementet që u takojnë dy bashkësive paraqesin nënbashkësi të atyre bashkësive

  • B. 

   Elementet që u takojnë dy bashkësive paraqesin prerje të atyre bashkësive

  • C. 

   Elementet që u takojnë dy bashkësive paraqesin union të atyre bashkësive

  • D. 

   Elementet që u takojnë dy bashkësive paraqesin diferencë të atyre bashkësive

 • 5. 
  Bashkësi të fundme paraqet:
  • A. 

   Bashkësia e shkronjave të alfabetit shqip

  • B. 

   Bashkësia e numrave natyror

  • C. 

   Bashkësia e popullsisë së Kosovës

  • D. 

   Bashkësia A={1,x,y}

 • 6. 
  Cila nga rastet paraqet pasqyrim?
  • A. 

   F={(1,a),(1,b),(1,c)}

  • B. 

   F={(1,a),(2,a),(2,b)}

  • C. 

   F={(1,a),(2,b),(3,c)}

  • D. 

   F={(3,a),(3,b)}

 • 7. 
  Numri kardial paraqet:
  • A. 

   Numrin e elementeve të bashkësisë

  • B. 

   Numrin e bashkësive

  • C. 

   Numrin e nënbashkësive

  • D. 

   Numrin 1

 • 8. 
  Pasqyrimi quhet biektiv kur është njëkohësisht:
  • A. 

   Invers dhe injektiv

  • B. 

   Invers dhe surjektiv

  • C. 

   Injektiv dhe transitiv

  • D. 

   Surjektiv dhe injektiv

 • 9. 
  Gjykimet mund ë jenë:
  • A. 

   Vetëm të sakta

  • B. 

   Vetëm të pasakta

  • C. 

   Të sakta dhe të pasakta

  • D. 

   Neutrale

 • 10. 
  Cilën veti nuk mund t'a ketë relacioni binar?
  • A. 

   Surjektive

  • B. 

   Transitive

  • C. 

   Simetrike

  • D. 

   Refleksive

Back to Top Back to top