Soal Ulangan Harian Pai

5 Soalan | Total Attempts: 90

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Ulangan Harian Pai

Aspek Al-Quran


Questions and Answers
 • 1. 
  Apabila Nun Mati atau Tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah adalah Hukum bacaan ...
  • A. 

   Nun mati atau Tanwin

  • B. 

   Mim Mati

  • C. 

   Waqaf

  • D. 

   Mad

 • 2. 
  Apabila Mim Mati bertemu dengan huruf Hijaiyah di sebut hukum bacaan
  • A. 

   Nun mati atau tanwin

  • B. 

   Mim Mati

  • C. 

   Mad

  • D. 

   Waqaf

 • 3. 
  Ada berapa hukum bacaan Nun Mati atau Tanwin...
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   1

 • 4. 
  Ada berapa macam hukum bacaan mim mati...
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   1

 • 5. 
  Hukum bacaan Nun Mati atau tanwin yang di ucapkan di baca jelas adalah...
  • A. 

   Ikhfa

  • B. 

   Idgham

  • C. 

   Idzhar

  • D. 

   Iqlab

Back to Top Back to top