Μιγαδικοί Αριθμοί - Μαθηματικά Θετ. Γ΄ Λυκείου

7 | Total Attempts: 238

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Μιγαδικοί Αριθμοί - Μαθηματικά Θετ. Γ΄ Λυκείου

Μαθηματικά Θετ. Γ΄ Λυκείου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η διάταξη του  και οι ιδιότητές της μεταφέρονται στο .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ένας μιγαδικός αριθμός z = x + iy παριστάνεται με τη διανυσματική ακτίνα  του σημείου A(x, y). 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Αν για τους μιγαδικούς αριθμούς z, w ισχύει Im(z).Im(w) = 0, τότε Re(zw) = Re(z) .Re(w).
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η διανυσματική ακτίνα της διαφοράς των μιγαδικών a + ib και c + id είναι η διαφορά των διανυσματικών ακτίνων τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Για κάθε μιγαδικό z, ισχύει
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top