Valovi

8 Pitanja | Total Attempts: 311

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Valovi

Questions and Answers
 • 1. 
  Udaljenost između dviju najbližih točaka mehaničkog vala u kojima se titranja čestica podudaraju u fazi je 16 cm. Tada je valna duljina:
  • A. 

   16 cm

  • B. 

   1.6 cm

  • C. 

   8 cm

  • D. 

   32 cm

 • 2. 
  Ravni val prelazi iz jednog sredstva u drugo gdje je brzina širenja manja. Val na granicu pada okomito. Pri prijelazu dolazi do:
  • A. 

   Povećanja frekvencije

  • B. 

   Smanjenja frekvencije

  • C. 

   Smanjenja valne duljine

  • D. 

   Povećanja valne duljine

 • 3. 
  Brzina širenja transverzalnog vala ovisi o:
  • A. 

   Frekvenciji i valnoj duljini

  • B. 

   Valnoj duljini

  • C. 

   Amplitudi

  • D. 

   Sili napetosti i linearnoj gustoći

 • 4. 
  Kad zvučni val prelazi iz zraka u vodu:
  • A. 

   Povećava brzinu i valnu duljinu

  • B. 

   Smanjuje brzinu i valnu duljinu

  • C. 

   Povećava valnu duljinu, a smanjuje brzinu

  • D. 

   Povećava brzinu, ali smanjuje frekvenciju

 • 5. 
  Crtež prikazuje val koji se širi užetom udesno duž osi x u nekom trenutku t. Koji je smjer brzine čestice užeta u točki A u trenutku t?
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 6. 
  Zvuk se širi nekim sredstvom. Što se pritom događa s česticama sredstva?
  • A. 

   Čestice sredstva miruju, a zvuk se prenosi od čestice do čestice.

  • B. 

   Čestice sredstva prigušuju širenje zvuka te se on najbolje širi u vakuumu.

  • C. 

   Čestice sredstva gibaju se kroz sredstvo te je brzina širenja zvuka jednaka brzini gibanja čestica.

  • D. 

   Čestice sredstva titraju oko ravnotežnog položaja, a energiju titranja prenose na susjedne čestice.

 • 7. 
  Harmonijski valovi jednakih valnih duljina interferiraju destruktivno kad im je:
  • A. 

   Razlika hoda jednaka valnoj duljini

Related Topics
Back to Top Back to top