Ταλαντώσεις - Φυσική Γ' Γυμνασίου

8 | Total Attempts: 597

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Φυσική Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Σε μια ταλάντωση, το μέτρο της ταχύτητας είναι μέγιστο στη θέση ισορροπίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Στη διάρκεια μιας περιόδου ταλάντωσης ένα σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας:
  • A. 

   1 φορά

  • B. 

   2 φορές

  • C. 

   3 φορές

  • D. 

   καμία φορά

 • 3. 
  Όταν η κινητική ενέργεια στη διάρκεια μιας ταλάντωσης αυξάνεται τότε:
  • A. 

   Η δυναμική ενέργεια μειώνεται.

  • B. 

   Η δυναμική ενέργεια αυξάνεται.

  • C. 

   Η δυναμική ενέργεια μένει σταθερή.

  • D. 

   Η δυναμική ενέργεια αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με την περίπτωση.

 • 4. 
  Κατά την ταλάντωση του απλού εκκρεμούς το χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών μηδενισμών της κινητικής ενέργειας είναι:
  • A. 

   T =T/2

  • B. 

   T =T/4

  • C. 

   T =T

  • D. 

   T =3T/4

 • 5. 
  Κατά την ταλάντωση του απλού εκκρεμούς ο μικρότερος χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ ενός μηδενισμού της κινητικής και ενός μηδενισμού της δυναμικής είναι:
  • A. 

   T =T/2

  • B. 

   T =T/4

  • C. 

   T =T

  • D. 

   T =3T/4

 • 6. 
  Η κίνηση που κάνει ένα σώμα όταν εκτελεί ταλάντωση είναι:
  • A. 

   Ευθύγραμμη ομαλή

  • B. 

   Περιοδική

  • C. 

   Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη

  • D. 

   Τίποτα από τα παραπάνω

 • 7. 
  Το πλάτος σε μια ταλάντωση είναι:
  • A. 

   Η απόσταση που διανύει το σώμα σε χρόνο Τ/4.

  • B. 

   Η απόσταση των δύο ακραίων θέσεων του σώματος.

  • C. 

   Η απόσταση που διανύει το σώμα σε χρόνο Τ.

  • D. 

   Η απόσταση από τη θέση ισορροπίας έως μια ακραία θέση.

 • 8. 
  Αν διπλασιάσουμε τη μάζα του απλoύ εκκρεμούς, τότε η περίοδος:
  • A. 

   Αυξάνεται

  • B. 

   Μειώνεται

  • C. 

   Μένει σταθερή

Back to Top Back to top