პრესტიჟულ გამოცდების ეროვნულ ცენტრში

30 Questions | Total Attempts: 259

SettingsSettingsSettings
Please wait...

მოგესალმებათ ბლოგი  ,,♥ ALL IN ONE ♥''-ის ადმინისტრაცია, მადლობას გიხდით, რომ მონაწილეობთ ჩვენი გვერდის თვითშეფასების ონალინ ტესტებით. შეგახსენებთ, რომ ტესტი შედგება საატესტატოსა და ოლიმპიადების დონის IX, X, XI და XII კლასის ტესტებისგან. ტესტში მოცემული კითხვები არაა გადმოწერილი არც გამოცდების ეროვნული ცენტრის პრეტესტებიდან და არც სხვა მსგავსი საიტებიდან, რომლებიც ადგენენ ონლაინ ტესტებს, იგი მთლიანად ეკუთვნის გვერდის ადმინისტრაციას. ტესტები შედგენილია თემა ,,რუკა''-ზე  რომლის პოვნაც თქვენ ჩვენს ბლოგზე შეგიძლიათ    გისურვებთ წარმატებებს!


Questions and Answers
 • 1. 
  რას ეწოდება ლეგენდა?
  • A. 

   რუკის პირობით ნიშნებს

  • B. 

   გეგმის პირობით ნიშნებს

  • C. 

   რუკათა კრებულს

  • D. 

   კარტოგრაფიულ პროექციას

 • 2. 
  რას ეწოდება ატლასი?
  • A. 

   მერკატორის რუკებს

  • B. 

   გეოგრაფიულ რუკას

  • C. 

   რუკათა კრებულს

  • D. 

   უძველეს რუკებს

 • 3. 
  ვინ შემოიტანა ტერმინი ატლასი?
  • A. 

   ქრისტეფორე კოლუმბმა

  • B. 

   ვასკო და გამამ

  • C. 

   ამერიგო ვესპუჩიმ

  • D. 

   მერკატორმა

 • 4. 
  როგორ პროექციაში ადგენენ გეოგრაფიულ რუკას?
  • A. 

   კარტოგრაფიულში

  • B. 

   ფიზიკურში

  • C. 

   თემატურში

  • D. 

   კომპლექსურში

 • 5. 
  რამდენ წუთად იყოფა გრადუსთა ბადეზე დატანილი ტითოეული გრადუსი?
  • A. 

   40 წთ

  • B. 

   60 წთ

  • C. 

   70 წთ

  • D. 

   58 წთ

 • 6. 
  რამდენ წამად იყოფა გეოგრაფიული გრძედის/განედის წუთი?
  • A. 

   55 წმ

  • B. 

   50 წმ

  • C. 

   60 წმ

  • D. 

   45 წმ

 • 7. 
  რას განსაზღვრავენ GPS -ით?
  • A. 

   კოორდინატებს

  • B. 

   მხოლოდ გრძედს

  • C. 

   მხოლოდ განედს

  • D. 

   მხოლოდ ქალაქების მდებარეობას

 • 8. 
  რომელი იზოხაზი აერთებს ერთნაირ ტემპერატურებს?
  • A. 

   იზოგლინი

  • B. 

   იზოთერმა

  • C. 

   იზოსიესტი

  • D. 

   იზოჰიფსი

 • 9. 
  რომელი იზოხაზი აერთებს ერთნაირ სიმაღლეებს
  • A. 

   იზობათი

  • B. 

   იზობარი

  • C. 

   იზოჰიეტი

  • D. 

   იზოჰიფსი

 • 10. 
  რომელი იზოხაზი აერთებს ერთნაირ ნალექებს
  • A. 

   იზოთერმა

  • B. 

   იზოჰიეტი

  • C. 

   იზობარი

  • D. 

   იზოგლინი

 • 11. 
  რა განსხვავებაა გეგმასა და რუკას შორის?
  • A. 

   ფართობი

  • B. 

   მასშტაბი

  • C. 

   მხარეების ჩვენება

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 12. 
  რას ეწოდება გეგმა?
  • A. 

   ხმელეთის მცირე ტერიტორიის დეტალურად გამოსახვას

  • B. 

   ხმელეთის მსხვილი მასშტაბის ტერიტორიის ქაღალდზე გადატანას

  • C. 

   ხმელეთის მცირე ტერიტორიის წვრილ მასშტაბში გამოსახვას

  • D. 

   ხმელეთის დიდი ტერიტორიის მსხვილ მასშტაბში გამოსახვას

 • 13. 
  როგორი პირობით ნიშანი არ გამოიყენება რუკაზე?
  • A. 

   წერტილოვანი

  • B. 

   ფართობული

  • C. 

   მასშტაბური

  • D. 

   ხაზობრივი

 • 14. 
  რომელია მსხვილმასშტაბიანი რუკა?
  • A. 

   1 : 150 000

  • B. 

   1 : 250 000

  • C. 

   1 : 450 000

  • D. 

   1 : 210 000

 • 15. 
  რომელია წვრილმასშტაბიანი რუკა?
  • A. 

   1 : 100 000

  • B. 

   1 : 11 000 000

  • C. 

   1 : 25 000

  • D. 

   1 : 90 000

 • 16. 
  რომელია საშუალო მასშტაბიანი უკა?
  • A. 

   1 : 1 000 000

  • B. 

   1 : 100 000

  • C. 

   1 : 450 000

  • D. 

   1 : 10 000

 • 17. 
  რომელი რუკაა კომპლექსური?
  • A. 

   პოლიტიკურ - ადმინისტრაციული რუკა

  • B. 

   სასარგებლო წიაღისეულის რუკა

  • C. 

   ტოპოგრაფიული რუკა

  • D. 

   რელიეფის და სასარგებლო წიაღისეულის რუკა

 • 18. 
  რომელი არაა თემატური რუკა?
  • A. 

   მცენარეების

  • B. 

   ფიზიკური

  • C. 

   ნიადაგების

  • D. 

   ცხოველების

 • 19. 
  სფეროსებული ფორმის გათვალისწინებით ვინ შექმნა პირველი რუკა?
  • A. 

   ერატოსთენემ

  • B. 

   მერკატორმა

  • C. 

   პლუტარქემ

  • D. 

   პტოლემეოსმა

 • 20. 
  ვინ გამოთვალა პირველად დედამიწის ეკვატორის სიგრძე?
  • A. 

   პტოლემეოსმა

  • B. 

   მაგელანმა

  • C. 

   ერატოსთენემ

  • D. 

   ქრისტეფორე კოლუმბმა

 • 21. 
  რას ეწოდება მასშტაბი?
  • A. 

   ხაზის სიგრძის შემცირების ხარისხს

  • B. 

   ხაზის სიგრძის გადიდების ხარისხს

  • C. 

   მცირე ტერიტორიის ტოპოგრაფიულ რუკაზე გამოსახვას

  • D. 

   დედამიწის ქაღალდზე გადატანას

 • 22. 
  რას გვიჩვენებს მასშტაბი?
  • A. 

   როგორ გადაიტანება დედამიწა გლობუსზე

  • B. 

   რამდენჯერაა გადიდებული ობიექტი რუკაზე დატანამდე

  • C. 

   რამდენჯერაა შემცირებული ობიექტი რუკაზე დატანამდე

 • 23. 
  დანიშნულების მიხედვით რუკები ვიცით
  • A. 

   საჰაერო

  • B. 

   თემატური

  • C. 

   ზოგადგეოგრაფიული

 • 24. 
  რომელი მეცნიერის რუკაა შემორჩენილი?
  • A. 

   პტოლემეოსის

  • B. 

   ნიუტონის

  • C. 

   მერკატორის

 • 25. 
  სადაური სიტყვაა აზიმუტი?
  • A. 

   ინგლისური

  • B. 

   გერმანული

  • C. 

   არაბული

  • D. 

   ესპანური

Back to Top Back to top