Πυρηνικά Φαινόμενα - Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας

10 | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Πυρηνικά Φαινόμενα - Φυσική Γ

Φυσική Γ' Λυκείου Γενικής Παιδείας - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Δίνονται οι πυρήνες Α, Β, Γ με τις αντίστοιχες ενέργειες σύνδεσης ανά νουκλεόνιο. Η κατάταξη των πυρήνων με αύξουσα σταθερότητα είναι:
  • A. 

   Α – Β – Γ

  • B. 

   Β – Α – Γ

  • C. 

   Γ – Β – Α

  • D. 

   Β – Γ – Α

 • 2. 
  Κατά τη διάσπαση β- :
  • A. 

   εκπέμπεται από τον πυρήνα ένα σωμάτιο α.

  • B. 

   εκπέμπεται από τον πυρήνα ένα ηλεκτρόνιο που προϋπήρχε σε αυτόν.

  • C. 

   διασπάται ένα νετρόνιο του πυρήνα εκπέμποντας ένα ηλεκτρόνιο.

  • D. 

   εκπέμπεται από τον πυρήνα ένα πρωτόνιο.

 • 3. 
  Κατά τη διάσπαση α+2 :
  • A. 

   εκπέμπεται από τον πυρήνα ένα σωμάτιο alpha.

  • B. 

   εκπέμπεται από τον πυρήνα ένα ηλεκτρόνιο.

  • C. 

   διασπάται ένα νετρόνιο του πυρήνα εκπέμποντας ένα ηλεκτρόνιο.

  • D. 

   εκπέμπεται από τον πυρήνα ένα πρωτόνιο.

 • 4. 
  Δίνονται οι πυρήνες Α, Β, Γ με τις αντίστοιχες ενέργειες σύνδεσης ανά νουκλεόνιο. Η κατάταξη των πυρήνων με φθίνουσα σταθερότητα είναι:
  • A. 

   Α – Β – Γ

  • B. 

   Β – Α – Γ

  • C. 

   Γ – Β – Α

  • D. 

   Γ – Α – Β

 • 5. 
  Ο πυρήνας του ουρανίου  έχει:
  • A. 

   238 νετρόνια.

  • B. 

   146 νετρόνια.

  • C. 

   ατομικό αριθμό 238.

  • D. 

   μαζικό αριθμό 92.

 • 6. 
  Ένα μαγνητικό πεδίο μπορεί να εκτρέψει:
  • A. 

   ακτίνες Χ.

  • B. 

   νετρόνια.

  • C. 

   ακτίνες γ.

  • D. 

   σωμάτια α.

 • 7. 
  Η ενέργεια σύνδεσης  του πυρήνα  είναι μεγαλύτερη απ την ενέργεια σύνδεσης  του πυρήνα . Ποιος απ τους δύο παραπάνω πυρήνες είναι σταθερότερος;      
  • A. 

   O Χ.

  • B. 

   O Y.

  • C. 

   Eίναι μη πλήρη τα δεδομένα.

 • 8. 
  Ο πυρήνας  είναι πολύ σταθερός, διότι έχει:
  • A. 

   μεγάλη ενέργεια σύνδεσης.

  • B. 

   μεγάλη ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιo.

  • C. 

   μεγάλο αριθμό πρωτονίων.

  • D. 

   μεγάλη μάζα.

 • 9. 
  Τη μεγαλύτερη διεισδυτικότητα έχουν:
  • A. 

   τα σωμάτια α.

  • B. 

   τα σωμάτια β.

  • C. 

   τα σωμάτια γ.

 • 10. 
  Οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στις ιδιότητες και στη φύση της ραδιενεργού ακτινοβολίας γ. Επιλέξτε τη λανθασμένη πρόταση:
  • A. 

   Προκαλούν βιολογικές βλάβες.

  • B. 

   Αμαυρώνουν τη φωτογραφική πλάκα.

  • C. 

   Εκτρέπονται από ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.

  • D. 

   Έχουν μεγάλη διεισδυτικότητα.

  • E. 

   Χρησιμοποιούνται στην ακτινοθεραπεία.

  • F. 

   Έχουν ταχύτητα ίση με την ταχύτητα του φωτός.

Back to Top Back to top