Ανισώσεις - Άλγεβρα Α' Λυκείου

8 | Total Attempts: 136

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Άλγεβρα Α' Λυκείου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  - 4x > 8  x > - 2                  
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
              
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
              
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
              
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
              
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
              
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η σχέση |x– 2| + |x2 – 4| ≤ 0 ισχύει μόνο για x=2.                     
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η σχέση |x – 1| + |x – 2| ≥ 0 ισχύει μόνο για x = 2 και x = 1.                       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top