Simulare Admitere Inm 2014 (Doar PE Noul Cod Civil) 25 Grile

25 ţntrebri | Total Attempts: 249

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Simulare Admitere Inm 2014 (Doar PE Noul Cod Civil) 25 Grile

Autor al simulatorului: grupul Facebook ADMITERE INMParerile, sugestiile voastre pot imbunatati simulatorul.Subiecte: - grila 1 din 25 august 2013              ;      - barem G1-G4Tematica si bibliografie noul cod civil si noul cod de procedura civila (www.inm-lex.ro)Tematica si bibliografie noul cod penal si noul cod de procedura penala (www.inm-lex.ro)Numele si prenumele (sau pseudonimul) pe care le veti introduce vor aparea in clasamentul participantilor la simulare. Clasamentul va fi actualizat si publicat periodic.


Questions and Answers
 • 1. 
  In materia vânz─ârii:
  • A. 

   A. la vânzarea după mostră sau model, proprietatea se strămută la momentul încheierii contractului, indiferent când a avut loc predarea bunului;

  • B. 

   B. obligaţia de garanţie contra evicţiunii este indivizibilă între debitori;

  • C. 

   C. vânzătorul este obligat să garanteze contra evicţiunii pe cumpărătorul subsecvent al bunului.

 • 2. 
  In materia contractului de mandat:
  • A. 

   A. mandatul se ├«ntinde ┼či asupra tuturor actelor necesare execut─ârii lui, chiar dac─â nu sunt precizate ├«n mod expres;

  • B. 

   B. dacă mandatul este cu titlu oneros, mandatarul este ţinut să execute mandatul cu diligenţa pe care o manifestă în propriile afaceri;

  • C. 

   C. ├«mputernicirea dat─â unui nou mandatar pentru aceea┼či afacere revoc─â mandatul ini┼úial.

 • 3. 
  In materia locaţiunii:
  • A. 

   A. interdic┼úia de a ceda loca┼úiunea o include ┼či pe aceea de a ├«ncheia o subloca┼úiune;

  • B. 

   B. interdictia de a ├«ncheia o subloca┼úiune o include ┼či pe aceea de a ceda loca┼úiunea;

  • C. 

   C. dacă părţile convin astfel, locaţiunea încetează în cazul înstrăinării bunului dat în locaţiune.

 • 4. 
  Tranzacţia:
  • A. 

   A. în lipsa unei stipulaţii contrare, nu poate fi desfiinţată în parte;

  • B. 

   B. nu poate fi anulat─â pentru leziune;

  • C. 

   C. nu poate fi ├«ncheiat─â asupra ac┼úiunii civile deriv├ónd din s─âv├ór┼čirea unei infrac┼úiuni.

 • 5. 
  în materia gestiunii de afaceri:
  • A. 

   A. mo┼čtenitorii gerantului care cunosc gestiunea sunt ┼úinu┼úi s─â continue afacerile ├«ncepute de acesta din urm─â, ├«n acelea┼či condi┼úii ca ┼či gerantul;

  • B. 

   B. atunci când gerantul acţionează în nume propriu, terţii cu care a contractat nu se pot regresa în niciun caz împotriva geratului;

  • C. 

   C. atunci c├ónd ac┼úioneaz─â ├«n numele geratului, gerantul nu este ┼úinut fa┼ú─â de ter┼úii cu care a contractat dec├ót dac─â geratul este obligat fa┼ú─â de ace┼čtia.

 • 6. 
  In materia r─âspunderii pentru fapta minorului:
  • A. 

   A. victima prejudiciului poate pretinde desp─âgubiri de la minor, dac─â, printre altele, dovede┼čte c─â acesta avea discern─âm├ónt la data s─âv├ór┼čirii faptei ilicite;

  • B. 

   B. persoana care a plătit despăgubirea nu se poate regresa împotriva minorului, decât după ce acesta din urmă a devenit major;

  • C. 

   C. minorul nu r─âspunde dac─â a s─âv├ór┼čit fapta ├«mpreun─â cu un major.

 • 7. 
  Plata:
  • A. 

   A. datorat─â, f─âcut─â de un incapabil nu d─â dreptul la restituire;

  • B. 

   B. parţială, poate fi refuzată de creditor, chiar dacă prestaţia ar fi divizibilă;

  • C. 

   C. anticipat─â nu poate fi refuzat─â de creditor, dec├ót dac─â l-a ├«ncuno┼čtiin┼úat pe debitor asupra refuzului ├«n termen de 10 zile de la data pl─â┼úii.

 • 8. 
  Cesiunea:
  • A. 

   A. unei universalităţi de creanţe este opozabilă debitorilor din momentul comunicării ei;

  • B. 

   B. nu poate avea ca obiect creanţe viitoare;

  • C. 

   C. de creanţă, transferă, printre altele, accesoriile creanţei cedate.

 • 9. 
  Imposibilitatea fortuit─â de executare:
  • A. 

   A. nu poate fi invocată de debitor, dacă obligaţia are ca obiect bunuri de gen;

  • B. 

   B. când este temporară, determină suspendarea executării obligaţiei pentru cel mult un an de la data producerii evenimentului care a provocat imposibilitatea de executare;

  • C. 

   C. îl exonerează de răspundere pe debitor, chiar dacă acesta nu a notificat creditorului existenţa evenimentului care a provocat imposibilitatea de executare.

 • 10. 
  Nulitatea relativ─â:
  • A. 

   A. de regulă, poate fi invocată pe cale de excepţie oricând;

  • B. 

   B. spre deosebire de nulitatea absolută, poate fi declarată prin acordul părţilor;

  • C. 

   C. ├«nl─âtur─â posibilitatea confirm─ârii contractului ├«n caz de violen┼ú─â.ÔÇâ

 • 11. 
   Prin excep┼úie, t─âcerea valoreaz─â consim┼ú─âmânt:
  • A. 

   A. în toate cazurile în care nu este necesară, ad validitatem sau ad probationem, forma scrisă a actului juridic;

  • B. 

   B. în cazul tacitei relocaţiuni;

  • C. 

   C. dacă, prin voinţa expresă a părţilor se atribuie tăcerii o atare semnificaţie juridică.

 • 12. 
  Spre deosebire de sarcină, condiţia:
  • A. 

   A. poate afecta ┼či un act juridic cu titlu oneros;

  • B. 

   B. rezolutorie, chiar dacă ar fi potestativă din partea gratificatului, nu creează nicio obligaţie pentru acesta;

  • C. 

   C. afecteaz─â numai eficacitatea actului juridic.

 • 13. 
  Ascendenţii privilegiaţi, spre deosebire de ascendenţii ordinari:
  • A. 

   A. nu sunt ├«nl─âtura┼úi de la mo┼čtenire de c─âtre so┼úul supravie┼úuitor;

  • B. 

   B. nu sunt ├«nl─âtura┼úi de la mo┼čtenire de c─âtre colateralii privilegia┼úi;

  • C. 

   C. ├«mpart mo┼čtenirea ├«n mod egal.

 • 14. 
  In concurs cu mama defunctului, cota succesorală legală a soţiei supravieţuitoare este de:
  • A. 

   A. 3/4;

  • B. 

   B. 1/3;

  • C. 

   C. 1/2.

 • 15. 
  Posesia înceteaz─â în cazul:
  • A. 

   A. înstrăinării bunului, cu excepţia cazului în care bunul rămâne în detenţia înstrăinătorului;

  • B. 

   B. trecerii bunului în proprietate publică;

  • C. 

   C. deposedării, dacă posesorul rămâne lipsit de posesia bunului mai mult de un an.

 • 16. 
  Atribuirea în folosin┼ú─â exclusiv─â a p─âr┼úilor comune din cl─âdirile cu mai multe apartamente se poate hot─ârî:
  • A. 

   A. cu o majoritate de dou─â treimi din num─ârul coproprietarilor;

  • B. 

   B. cu acordul tuturor coproprietarilor;

  • C. 

   C. cu o majoritate de dou─â treimi din num─ârul coproprietarilor ┼či al cotelor-p─âr┼úi.

 • 17. 
  Clauza de inalienabilitate a unui bun:
  • A. 

   A. poate fi instituită pentru o durată de cel mult 49 de ani de la data dobândirii bunului;

  • B. 

   B. prev─âzut─â ├«ntr-un contract cu titlu gratuit este opozabil─â ┼či creditorilor anteriori ai dob├ónditorului;

  • C. 

   C. trebuie stipulat─â ├«n mod expres ├«n contractele ce dau na┼čtere obliga┼úiei de a transmite ├«n viitor proprietatea asupra bunului c─âtre o persoan─â determinat─â sau determinabil─â.

 • 18. 
  In materia accesiunii imobiliare artificiale:
  • A. 

   A. prescripţia dreptului la acţiune al autorului lucrării privind plata indemnizaţiei nu curge cât timp el este lăsat de proprietar să deţină imobilul;

  • B. 

   B. lucr─ârile autonome pot fi necesare, utile sau voluptoare;

  • C. 

   C. autorul de rea-credinţă al lucrării nu poate să opună proprietarului terenului pasivitatea acestuia din urmă pe durata realizării lucrării.

 • 19. 
  Pentru a se respinge ac┼úiunea în revendicare mobiliar─â, buna-credin┼ú─â a ter┼úului care a dobândit cu titlu oneros de la un neproprietar trebuie s─â existe:
  • A. 

   A. la momentul luării bunului mobil în posesie efectivă;

  • B. 

   B. timp de 3 ani de la data încheierii actului juridic;

  • C. 

   C. la momentul încheierii actului juridic, chiar dacă intrarea în posesie are loc ulterior.

 • 20. 
  Prescripţia extinctivă:
  • A. 

   A. nu împiedică stingerea prin compensaţie a creanţelor reciproce, chiar dacă dreptul la acţiune era prescris în momentul în care s-ar fi putut opune compensaţia;

  • B. 

   B. nu opereaz─â de plin drept;

  • C. 

   C. a dreptului la ac┼úiune privind crean┼úa principal─â nu atrage ┼či stingerea dreptului la ac┼úiunea ipotecar─â.

 • 21. 
  Prescrip┼úia extinctiv─â a dreptului la ac┼úiunea în anularea actului juridic începe s─â curg─â:
  • A. 

   A. în caz de violenţă, din ziua încetării acesteia, dar nu mai târziu de împlinirea a 18 luni din ziua încheierii actului juridic;

  • B. 

   B. în caz de eroare, cel mai târziu la împlinirea a 18 luni din ziua descoperirii acesteia;

  • C. 

   C. în cazul în care nulitatea relativă poate fi invocată de un terţ, de la data la care terţul a cunoscut cauza de nulitate, dacă prin lege nu se dispune altfel.

 • 22. 
  Declaraţia de rezoluţiune unilaterală este irevocabilă:
  • A. 

   A. de la data comunicării sale către debitor, în cazul în care acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea în întârziere;

  • B. 

   B. de la data comunic─ârii sale c─âtre debitor sau, dup─â caz, de la data expir─ârii termenului fixat prin punerea ├«n ├«nt├órziere p├ón─â la care debitorul trebuia s─â ├«┼či execute obliga┼úia;

  • C. 

   C. de la data înscrierii sale în cartea funciară sau, după caz, în alte registre publice.

 • 23. 
  In cazul impreviziunii, instan┼úa poate dispune adaptarea sau, dup─â caz, încetarea contractului dac─â, între altele:
  • A. 

   A. schimbarea ├«mprejur─ârilor nu a fost ┼či nici nu putea fi avut─â ├«n vedere de c─âtre creditor, ├«n mod rezonabil, ├«n momentul ├«ncheierii contractului;

  • B. 

   B. schimbarea împrejurărilor a intervenit în cel mult un an de la data încheierii contractului;

  • C. 

   C. debitorul a ├«ncercat, ├«ntr-un termen rezonabil ┼či cu bun─â-credin┼ú─â, negocierea adapt─ârii rezonabile ┼či echitabile a contractului.

 • 24. 
  Pân─â la îndeplinirea condi┼úiei suspensive:
  • A. 

   A. dac─â debitorul pl─âte┼čte, el este ├«ndrept─â┼úit s─â solicite restituirea pl─â┼úii ca fiind nedatorat─â;

  • B. 

   B. obligaţia se poate stinge prin compensaţie;

  • C. 

   C. nu se produce efectul translativ în cazul actelor juridice translative de drepturi reale.

 • 25. 
  Uzufructuarul:
  • A. 

   A. nu poate s─â exercite ac┼úiunea confesorie ┼či ├«mpotriva nudului proprietar;

  • B. 

   B. poate ceda dreptul s─âu unei alte persoane, f─âr─â acordul nudului proprietar;

  • C. 

   C. suport─â toate sarcinile ┼či cheltuielile ocazionate de litigiile privind folosin┼úa bunului, culegerea fructelor ori ├«ncasarea veniturilor.

Back to Top Back to top