Simulare Admitere Drept Unibuc 2014 - 54 Grile (16-economie+38 Romana - Rezolvate Detaliat)

54 ntrebri | Total Attempts: 1545

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Simulare Admitere Drept Unibuc 2014 - 54 Grile (16-economie+38 Romana - Rezolvate Detaliat)

Autor: grupul Facebook Admitere Drept UnibucParerile, sugestiile voastre pot imbunatati simulatorul!Detalii admitere 2014 (drept.unibuc.ro)Subiecte din anii anterioriGrup Facebook: Admitere Drept Unibuc 


Questions and Answers
 • 1. 
  Grila 61/2013/G1 Daca din venitul disponibil al unei gospodarii scadem cheltuielile determinate de consumul ei privat, rezulta:
  • A. 

   A. datoriile gospodariei

  • B. 

   B. economiile gospodariei

  • C. 

   C. impozitele si taxele gospodariei

  • D. 

   D. produsul national net

 • 2. 
  Elementele care formeaza factorul de productie ''capital'' sunt cunoscute drept:
  • A. 

   A. capital banesc si capital circulant

  • B. 

   B. capital fix si capital variabil

  • C. 

   C. fond de amortizare

  • D. 

   D. capital tehnic(real)

 • 3. 
  Totalitatea cheltuielilor ocazionate de fabricarea unui bun reprezinta:
  • A. 

   A. produsul creat

  • B. 

   B. costul de productie al bunului

  • C. 

   C. pretul produsului

  • D. 

   D. productivitatea muncii

 • 4. 
  Nevoile umane pot fi:
  • A. 

   A. Obiective si subiective

  • B. 

   B. exclusiv obiective

  • C. 

   C. intotdeauna subiective

  • D. 

   D. legate de evolutia economiei de piata

 • 5. 
  Substitutia factorilor de productie reflecta:
  • A. 

   A. productia maxima ce se poate realiza prin utilizarea unui factor de productie nou, sau a unuia deja folosit;

  • B. 

   B. inlocuirea partiala sau totala a unui factor de productie cu un altul, astfel incat sa se obtina cel putin aceleasi rezultate economice;

  • C. 

   C. sporul de productie ce se poate obtine prin utilizarea unui singur factor de productie nou sau deja folosit (partial sau in intregime);

  • D. 

   D. sporirea resurselor consumate

 • 6. 
  Utilitatea totala exprima:
  • A. 

   A. pretul tuturor bunurilor;

  • B. 

   B. satisfactia totala resimtita de consumator, prin utilizarea mai multor sau a tuturor unitatilor unui bun;

  • C. 

   C. satisfactia totala rezultata din stocarea unei multimi de bunuri de acelasi fel;

  • D. 

   D. evaluarea tuturor bunurilor din aceeasi categorie.

 • 7. 
  Uzura morala apare:
  • A. 

   A. in urma scumpirii utilajelor;

  • B. 

   B. sub incidenta recuperarii pierderilor cauzate de efectele progresului tehnic;

  • C. 

   C. sub incidenta progresului tehnic si a conditiilor pietei;

  • D. 

   D. ca urmare a progresului social.

 • 8. 
  Costul marginal este privit ca:
  • A. 

   A. sporul de productie obtinut la o unitate de cost salarial;

  • B. 

   B. cantitatea dintr-un factor de productie necesara pentru a asigura scaderea productiei cu o unitate;

  • C. 

   C. cantitatea maxima de factori de productie necesara obtinerii unei unitati de productie;

  • D. 

   D. sporul costurilor totale antrenate de cresterea productiei cu o unitate.

 • 9. 
  Statul(autoritatea publica) intervine asupra nivelului preturilor prin stabilirea:
  • A. 

   A. numarului de cumparatori ai unui bun;

  • B. 

   B. tehnologiei de fabricatie;

  • C. 

   C. unor plafoane de pret;

  • D. 

   D. unei balante de plati echilibrate

 • 10. 
  Pentru angajator, salariul este:
  • A. 

   A. o componenta a profitului anual;

  • B. 

   B. un element de cost;

  • C. 

   C. o modalitate de evaluare a situatiei firmei;

  • D. 

   D. o forma de recuperare a cheltuielilor cu procesul de productie

 • 11. 
  In tranzactiile la termen, un speculator ''a la hausse'' este:
  • A. 

   A. cumparatorul;

  • B. 

   B. cel care stie sigur ca va castiga;

  • C. 

   C. vanzatorul;

  • D. 

   D. emitentul titlurilor de valoare, pe piata primara.

 • 12. 
  Ciclul economic ideal se defineste prin:
  • A. 

   A. perioada dintre doua fluctuatii de pret;

  • B. 

   B. perioada de la sfarsitul unei crize economice, pana la inceputul celei urmatoare;

  • C. 

   C. perioada de la inceputul unei crize economice, pana la sfarsitul celei urmatoare;

  • D. 

   D. perioada de la inceputul unei crize economice, pana la inceputul celei urmatoare.

 • 13. 
  Daca, pentru un depozit bancar constituit pe o anumita perioada, dobanda se capitalizeaza (folosind notatiile: S=marimea initiala a depozitului; d'-rata dobanzii; n=perioada aferenta), dobanda compusa(D) se calculeaza astfel:
  • A. 

   A. S(1+d') la puterea n ; (nu-mi da voie editorul sa folosesc notatii matematice)

  • B. 

   B. [S(1+d') la puterea n]+S;

  • C. 

   C. [S(1+d')la puterea n] - S

  • D. 

   D. S-(1+d') la puterea n

 • 14. 
  Grile vocabular 2010 (de la 44 la 60) - 44. Se dau urmãtoarele cuvinte: ieri-searã, pre-electoral, post-scrip- tum, prim-plan. Sunt corect scrise cu cratimã:
  • A. 

   A. toate;

  • B. 

   B. numai primul si al treilea;

  • C. 

   C. toate, în afarã de al doilea;

  • D. 

   D. numai primul, al doilea și al patrulea.

 • 15. 
  45. Se dã enunțul: Pe documentele eliberate la cele douã ghișee (1) / ghișeuri (2) apãreau diferite antete(3) / anteturi (4). Dintre substantivele la plural subliniate sunt corecte:
  • A. 

   A. numai (1), (3) și (4);

  • B. 

   B. numai (1) și (3);

  • C. 

   C. numai (2) și (3);

  • D. 

   D. toate.

 • 16. 
  46. Se dau urmãtoarele serii de cuvinte: (1) duete, limanuri, ansam- bluri, active; (2) dueturi, limane, ansamble, activuri; (3) dueturi, limane, ansambluri, active; (4) duete, limanuri, ansamble, activuri. Conţin numai forme corecte de plural:
  • A. 

   A. toate;

  • B. 

   B. numai prima și a patra;

  • C. 

   C. numai a doua și a treia;

  • D. 

   D. numai a treia.

 • 17. 
  47. Se dã urmãtorul enunț: Guvernul inventeazã (1) / inventã (2) tot felul de mãsuri împotriva crizei, dar din niciuna nu se degajã (3) / dega- jeazã (4) vreo soluție realã. Dintre formele verbale subliniate, sunt corecte:
  • A. 

   A. toate;

  • B. 

   B. numai prima și a treia;

  • C. 

   C. numai prima și a patra;

  • D. 

   D. numai prima, a doua și a treia.

 • 18. 
  48. Se dã urmãtorul enunț: Cum toatã lumea știa cã este dizident (1)) / disident (2), risca sã se trezeascã cu un glonte (3) / glonț (4) în cap, iar asta era o chestiune (5) / chestie (6) care îl punea pe gânduri. Dintre cuvintele subliniate au forme literare:
  • A. 

   A. toate;

  • B. 

   B. numai (2), (4) și (6);

  • C. 

   C. numai (1), (2), (4) și (6);

  • D. 

   D. numai (2), (4), (5) și (6).

 • 19. 
  49. Se dau seriile: (1) încorpora / incorpora; (2) reincarna / reîn- carna. Avem:
  • A. 

   A. paronime în (1) și variante opționale în (2);

  • B. 

   B. paronime în (1) și sinonime în (2);

  • C. 

   C. variante opționale în ambele serii;

  • D. 

   D. paronime în ambele serii.

 • 20. 
  50. Se dã enunțul: Victoria echipei a fost impresionantã, iar dineul oferit a fost pe mãsurã de fastuos (1) / fastidios (2). Cuvântul corect (potrivit) pentru acest enunț este:
  • A. 

   A. primul dintre paronime;

  • B. 

   B. al doilea dintre paronime;

  • C. 

   C. cuvintele subliniate sunt în variante opționale, deci amândouã sunt corecte;

  • D. 

   D. cuvintele subliniate sunt sinonime, deci amândouã sunt corecte.

 • 21. 
  51. Se dau urmãtoarele expresii: stipendii în bani, acalmie tempo- rarã, catacombã subteranã, congregaþie religioasã. Care dintre ele con- stituie pleonasme:
  • A. 

   A. toate;

  • B. 

   B. numai prima;

  • C. 

   C. toate, în afarã de prima;

  • D. 

   D. toate, în afarã de a patra.

 • 22. 
  52. Se dau urmãtoarele expresii: defileu îngust, blocadã economicã, agapã colegialã, atelã de lemn. Care dintre ele constituie pleonasme?
  • A. 

   A. toate;

  • B. 

   B. numai prima și a treia;

  • C. 

   C. toate, în afarã de prima;

  • D. 

   D. numai a doua și a patra.

 • 23. 
  53. Se dau cuvintele: (1) cerșetor; (2) zgârcit; (3) infirm; (4) sãrac. Sunt sinonime ale cuvântului calic:
  • A. 

   A. toate;

  • B. 

   B. numai al doilea și al patrulea;

  • C. 

   C. numai primul și al patrulea;

  • D. 

   D. numai al treilea.

 • 24. 
  54. Se dau cuvintele: (1) a bântui; (2) a nimici; (3) a invada; (4) a con- tamina. Sunt sinonime ale cuvântului a infesta:
  • A. 

   A. toate;

  • B. 

   B. numai al treilea și al patrulea;

  • C. 

   C. numai al patrulea;

  • D. 

   D. numai primul, al doilea și al treilea.

 • 25. 
  55. Sensul cuvântului inadvertențã este:
  • A. 

   A. lipsã de atenție;

  • B. 

   B. nepotrivire;

  • C. 

   C. neconcordanțã;

  • D. 

   D. toate cele trei sensuri de mai sus.

Back to Top Back to top