Ένας στοργικός ηγέτης, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 195

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ένας στοργικός ηγέτης, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Ενότητα 7η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος λύω είναι:
  • A. 

   λύοις

  • B. 

   λύοι

  • C. 

   λύσοις

 • 2. 
  Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος πράττω είναι:
  • A. 

   πράττοισι

  • B. 

   πράττοιεν

  • C. 

   πράττοιν

 • 3. 
  Το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής του ρήματος πιστεύω είναι:
  • A. 

   πιστεύσοιμι

  • B. 

   πιστεύσαιμι

  • C. 

   πιστεύοιμι

 • 4. 
  Το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής του ρήματος φυλάττω είναι:
  • A. 

   φυλάξαιτε

  • B. 

   φυλάσσαιτε

  • C. 

   φυλάξοιτε

 • 5. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής του ρήματος πράττω είναι:
  • A. 

   πράξαι

  • B. 

   πράξοι

  • C. 

   πράττσαι

 • 6. 
  Το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής του ρήματος θύω είναι: 
  • A. 

   θύσαιμι

  • B. 

   θύσοιμι

 • 7. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος πράττω:
  • A. 

   πράτται

  • B. 

   πράττοι

  • C. 

   πράξοι

 • 8. 
  Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής του ρήματος γράφω:
  • A. 

   γράψοισι

  • B. 

   γράψαιεν

  • C. 

   γράφσαιεν

 • 9. 
  Το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής αορίστου ενεργητικής φωνής του ρήματος πείθω:
  • A. 

   πείσαιτε

  • B. 

   πείσθαιτε

  • C. 

   πείσοιτε

 • 10. 
  Το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής του ρήματος τάττω:
  • A. 

   τάσσοις

  • B. 

   τάξοις

  • C. 

   τάξαις

Back to Top Back to top