ข้อสอบ ออนไลน์ รอบรู้ 253 สรุปซีเกมส์ วันเด็ก วันครู เลือกตั้งใหม่ เด่นน่าออก 2557

12 | Total Attempts: 577

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ออนไลน์ รอบรู้ 253 สรุปซีเกมส์ วันเด็ก วันครู เลือกตั้งใหม่ เด่นน่าออก 2557

 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 253 สรุปซีเกมส์ วันเด็ก วันครู เลือกตั้งใหม่ เด่นน่าออก 2557 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  สรุปเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2013 คือชาติใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   เมียนมาร์

  • C. 

   อินโดนีเซีย

  • D. 

   เวียดนาม

 • 2. 
  เหรียญทองที่ไทยได้รับ ซีเกมส์ 2013
  • A. 

   105

  • B. 

   106

  • C. 

   107

  • D. 

   109

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเหรียญของไทยในซีเกมส์ 2013
  • A. 

   ทอง 107 เงิน 94 ทองแดง 81 (282)

  • B. 

   ทอง 107 เงิน 95 ทองแดง 80 (282)

  • C. 

   ทอง 106 เงิน 93 ทองแดง 82 (282)

  • D. 

   ทอง 106 เงิน 94 ทองแดง 81 (282)

 • 4. 
  ข้อใดเรียงลำดับเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ 2013 ได้ถูกต้อง
  • A. 

   ไทย-เมียนมาร์-เวียดนาม-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย

  • B. 

   ไทย-เมียนมาร์-เวียดนาม-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย

  • C. 

   เมียนมาร์-ไทย-เวียดนาม-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย

  • D. 

   ไทย-เวียดนาม-เมียนมาร์-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย

 • 5. 
  กีฬาซีเกมส์ครั้งต่อไป 2015 ที่ประเทศใด
  • A. 

   สิงคโปร์

  • B. 

   เวียดนาม

  • C. 

   มาเลเซีย

  • D. 

   อินโดนีเซีย

 • 6. 
  คำขวัญวันเด็กปี 2557
  • A. 

   กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้เจริญ

  • B. 

   กตัญญู เป็นเด็กดี เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

  • C. 

   กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

  • D. 

   กตัญญู เป็นเด็กดี มีวินัย เป็นเด็กดี สร้างไทยให้เจริญ

 • 7. 
  คำขวัญวันครู 2557
  • A. 

   เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน

  • B. 

   เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา ครูและแม่แห่งแผ่นดิน

  • C. 

   เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูของแผ่นดิน

  • D. 

   เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา ครูและแม่ของแผ่นดิน

 • 8. 
  คำขวัญวันครู 2557 แต่งโดยใคร
  • A. 

   นายธีธัช บรรณะทอง

  • B. 

   นายธีรธัช บรรณะทอง

  • C. 

   นายธัชทวี บรรณทอง

  • D. 

   นายธีระธัช บรรณะทอง

 • 9. 
  จากข้อ 8 เป็นชาวจังหวัดใด
  • A. 

   พิษณุโลก

  • B. 

   พิจิตร

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   เชียงราย

 • 10. 
  คำขวัญวันเด็ก ปี 2557 ตรงกับส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด
  • A. 

   หลักการ

  • B. 

   วิสัยทัศน์

  • C. 

   คุณลักษณะอันพึงประสงค์

  • D. 

   สมรรถนะ

 • 11. 
  พรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส. วันที่ 2 กพ 2557 ที่ต้องจับสลากมีกี่พรรค
  • A. 

   9

  • B. 

   36

  • C. 

   37

  • D. 

   38

 • 12. 
  ปี พ.ศ.2557 ตรงกับปีนักษัตริย์ใด
  • A. 

   มะโรง

  • B. 

   มะเส็ง

  • C. 

   มะเมีย

  • D. 

   มะแม

Back to Top Back to top