İmmunologiya -1 | Atu-amu.Net

10 Suallar | Total Attempts: 210

SettingsSettingsSettings
Please wait...
İmmunologiya -1 | Atu-amu.Net

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net


Questions and Answers
 • 1. 
  “Transplantat sahibə qarşı” reaksiyasının qarşını almaq üçün qan köçürmədən əvvəl nə etmək lazimdir?
  • A. 

   Detoksikasiya aparmaq

  • B. 

   İmmuniteti zəiflətmək

  • C. 

   Qanı şüalandırmaq

  • D. 

   İmmuniteti gücləndirmək

  • E. 

   Heç biri

 • 2. 
  QİCS –in subklinik dövründə necə diaqnoz qoyulur ?
  • A. 

   T supressorların miqdarının T helperlərin sabitliyi fonunda azalmasi

  • B. 

   T helperlərin T supressorlara normal nisbətinə görə

  • C. 

   T helperlərin miqdarının T supressorların sabitliyi fonunda artması

  • D. 

   T helperlərin miqdarının T supressorların sabitliyi fonunda azalmasi

  • E. 

   T supressorların miqdarının T helperlərin sabitliyi fonunda artması

 • 3. 
  Orqan qeyri- spesifik autoimmun xəstəliklərdə patoloji dəyişikliklər əsasən harada yaranır?
  • A. 

   Sinir toxumasında

  • B. 

   Birləşdirici toxumada

  • C. 

   Sümük toxumasında

  • D. 

   Kapsullu orqanlarda

  • E. 

   Limfa toxumasında

 • 4. 
  Şeqren sindromunda yaranan autoəkcisimlərin hədəf hüceyrələri hansıdır?
  • A. 

   Mədənin selikli qişası hüceyrələri

  • B. 

   Tüpürcək axarının hüceyrələri

  • C. 

   Böyrəküstü vəzin hüceyrələri

  • D. 

   Immun sistemin hüceyrələri

  • E. 

   Qalxanabənzər vəzi hüceyrələri

 • 5. 
  Bunlardan hansı səhv fikirdir?
  • A. 

   Ksenotransplantasiya-müxtəlif növ fərdləri arasında aparılan transplantasiya

  • B. 

   Izotransplantasiya- genetik cəhətdən eyni olan fərdlər arasinda aparılan transplantasiya

  • C. 

   Autotransplantasiya- orqanizmin bir hisssəsindən digər hissəsinə hüceyrə, toxuma və ya orqanın köçürülməsi

  • D. 

   Allotransplantasiya- bir növün müxtəlif fərdləri arasında aparılan transplantasiya

  • E. 

   Ksenotransplantasiya-eyni növün müxtəlif fərdləri arasında aparılan transplantasiya

 • 6. 
  Atopik reaksiyalarda İNFγ-nın rolu nədən ibarətdir?
  • A. 

   Th1-limfositlər tərəfindən sintez olunur, onların aktivliyini artırır

  • B. 

   Makrofaqların aktilviyinə nəzarət edir

  • C. 

   Heç bir funksiya yerinə yetirmir

  • D. 

   Leykositlərin aktivliyinə nəzarət edir

  • E. 

   Th2-limfositlərin aktivliyini gücləndirir

 • 7. 
  IV tip allergik reaksiyalarda hansı sitokinlər iştirak edirlər?
  • A. 

   Keçiricilik faktoru , İL-5, histamin

  • B. 

   Proliferasiya faktoru, İL-1, bradikinin

  • C. 

   Xemotaksis faktoru, ilthab mediatorlari, proliferasiya faktoru

  • D. 

   İlthab mediatorlari, İL-8 , serotonin

  • E. 

   Makrofaqların aktivasiya faktoru

 • 8. 
  Aktiv immunizasiya nədir?
  • A. 

   Spesifik əkscisimlərin hazır şəkildə heyvanlardan və ya insanlardan alınıb orqanizmə yeridilməsi

  • B. 

   İmmun modulyatorlardan istifadə etməklə immun cavabın yaradılması

  • C. 

   Yüksək dozada antigenin orqanizmə daxil edilməsi

  • D. 

   Törədicinin diri, öldürülmüş və ya zəiflədilmiş ştammların orqanizmə yeridilməsi ilə spesifik immun cavabın yaranması

  • E. 

   Heç biri doğru deyil

 • 9. 
  Kireş sindromu nədir?
  • A. 

   Dioksinlərin, ağır metal duzlarının təsiri nəticəsində əmələ gələn ümumi immun depressiya

  • B. 

   Mal-qara üçün yemlərin istehsal edən zavodların tullantılarının təsiri nəticəsində uşaqlarda əmələ gələn astma

  • C. 

   Dəniz məhsullarında olan metil-civənin təsiri nəticəsində yaranan immun çatışmazlıq və mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi

  • D. 

   Aspirin, sulfit, nitrit astması

  • E. 

   Bitki yağlarının tərkibindəki bifenilaminin təsiri nəticəsində dərinin zədələnməsi

 • 10. 
  Hansı immunqlobulinlər B-limfositin səhtində reseptor rolu oynaır?
  • A. 

   İgM və İgG

  • B. 

   İgA və İgG

  • C. 

   İgE və İgG

  • D. 

   İgG və İgD

  • E. 

   İgM və İgD

Back to Top Back to top