Maternji Jezik - Kviz

5 Pitanja | Total Attempts: 418

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Maternji Jezik - Kviz

Provjerite vaše znanje iz maternjeg jezika!


Questions and Answers
 • 1. 
  Glasovna promjena u kojoj "k", "g" I "h" prelaze u "č" "đž" i "š" se zove...?
  • A. 

   Jotovanje

  • B. 

   Prva palatalizacija

  • C. 

   Druga palatalizacija

  • D. 

   Jednačenje suglasnika

 • 2. 
  Dodatak imenici pomoću kojeg se opisuje imenica se zove...?
  • A. 

   Padež

  • B. 

   Pridjev

  • C. 

   Atribut

  • D. 

   Prilog

 • 3. 
  Imenice, pridjevi, brojevi, zamjenice i glagoli su...?
  • A. 

   Promjenjive vrste riječi

  • B. 

   Nepromjenjive vrste riječi

  • C. 

   Apozicije

  • D. 

   Padežni atributi

 • 4. 
  Izbacite uljeza među padežima!
  • A. 

   Dativ

  • B. 

   Stativ

  • C. 

   Instrumental

  • D. 

   Akuzativ

 • 5. 
  Glavni dijeli jedne rečenice su...?
  • A. 

   Apozicija i atribut

  • B. 

   Lična zamjenica i priloška odredba za vrijeme

  • C. 

   Subjekat i predikat

  • D. 

   Pridjevi i borj

Back to Top Back to top