Η ευθύνη για την παιδεία των νέων, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 149

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η ευθύνη για την παιδεία των νέων, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

Αρχαία Β΄ Γυμνασίου - Ενότητα 6η


Questions and Answers
 • 1. 
  H δοτική ενικού αριθμού αρσενικού γένους της ερωτηματικής αντωνυμία τίς, τίς, τι είναι τινί, τῳ:
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  H γενική ενικού αριθμού αρσενικού γένους του επιθέτου εὐσεβής:
  • A. 

   εὐσεβοῦς

  • B. 

   εὐσεβέσος

  • C. 

   εὐσεβούς

 • 3. 
  H δοτική ενικού αριθμού ουδετέρου γένους του επιθέτου πλήρης:
  • A. 

   πλήρῃ

  • B. 

   πλήρεσι

  • C. 

   πλήρει

 • 4. 
  H αιτιατική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους του επιθέτου ἀσεβής:
  • A. 

   ασεβείς

  • B. 

   ἀσεβεῖς

  • C. 

   ἀσεβέας

 • 5. 
  H ονομαστική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους του επιθέτου ἀληθής:
  • A. 

   ἀληθεῖς

  • B. 

   ἀληθείς

  • C. 

   ἀληθέσες

 • 6. 
  H γενική πληθυντικού αριθμού ουδετέρου γένους του επιθέτου δυστυχής:
  • A. 

   δυστυχῶν

  • B. 

   δυστυχών

  • C. 

   δυστυχέων

 • 7. 
  H αιτιατική ενικού αριθμού αρσενικού γένους του επιθέτου ἀτυχής:
  • A. 

   ἀτυχέα

  • B. 

   ἀτυχῆ

  • C. 

   ἀτυχή

 • 8. 
  H κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους του επιθέτου ἐπιμελής:
  • A. 

   ἐπιμελές

  • B. 

   ἐπιμελής

  • C. 

   ἐπιμελή

 • 9. 
  H κλητική ενικού αριθμού αρσενικού γένους του επιθέτου σώφρων:
  • A. 

   σώφρον

  • B. 

   σώφρων

  • C. 

   σῶφρον

 • 10. 
  H γενικού ενικού αριθμού ουδετέρου γένους του επιθέτου ὁ, ἡ ἄφρων, τὸ ἄφρον:
  • A. 

   ἄφρου

  • B. 

   ἄφρονος

  • C. 

   ἆφρονος

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top