Καμπυλόγραμμες Κινήσεις - Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου

5 | Total Attempts: 434

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Καμπυλόγραμμες Κινήσεις - Φυσική Θετικών Σπουδών Β

Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Δύο μπάλες Α και Β με μάζες m και 3m αντίστοιχα, αφήνονται να πέσουν ταυτόχρονα και ελεύθερα από το ίδιο ύψος h στο έδαφος. Αν Ua και Ub οι ταχύτητες που έχουν οι μπάλες ακριβώς πριν συναντήσουν το έδαφος και  ta  και  tb  οι αντίστοιχοι χρόνοι της πτώσης των, τότε είναι:
  • A. 

   Ua>Ub και ta=tb

  • B. 

   Ua=Ub και ta<tb

  • C. 

   Ua=Ub και  ta=tb

  • D. 

   Ua<Ub και ta>tb

 • 2. 
  Από αεροπλάνο που κινείται οριζόντια σε σταθερό ύψος και με σταθερή ταχύτητα, αφήνεται ελεύθερη μια βόμβα. Τι εκτίμηση για το είδος της κίνησης έχει ο πιλότος του αεροπλάνου;
  • A. 

   Ελεύθερη πτώση.

  • B. 

   Οριζόντια βολή.

  • C. 

   Ευθύγραμμη ομαλή.

  • D. 

   Κατακόρυφη βολή προς τα κάτω.

 • 3. 
  Δυο σώματα Α και Β εκτοξεύονται ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος, με οριζόντιες ταχύτητες υΑ και υΒ, όπου υΑ > υΒ. Ποια πρόταση είναι σωστή;
  • A. 

   Το σώμα Α φτάνει συντομότερα στο έδαφος.

  • B. 

   Τα σώματα φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος.

  • C. 

   Τα σώματα φτάνουν με ταχύτητα ίσου μέτρου στο έδαφος.

  • D. 

   Τα σώματα δεν έχουν την ίδια επιτάχυνση.

 • 4. 
  Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια από ύψος h από το έδαφος. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
  • A. 

   Το σώμα προσκρούει στο έδαφος κάθετα.

  • B. 

   Η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας του σώματος αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο.

  • C. 

   Η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας του σώματος αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο.

  • D. 

   Η επιτάχυνση του σώματος μεταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο.

 • 5. 
  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή αναφορικά με την ομαλή κυκλική κίνηση ενός υλικού σημειακού σώματος;
  • A. 

   Η κεντρομόλος επιτάχυνση είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται στο σώμα, απαραίτητη για να εκτελέσει αυτό ομαλή κυκλική κίνηση.

  • B. 

   Η κεντρομόλος επιτάχυνση έχει διεύθυνση κάθετη στην ακτίνα της κυκλικής τροχιάς.

  • C. 

   Η κεντρομόλος επιτάχυνση έχει μέτρο  : α κ = υ2/R.

  • D. 

   Όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι λανθασμένες.

Back to Top Back to top