იმუნოლოგია (II) სავარჯიშო - 2

20 Questions | Total Attempts: 292

SettingsSettingsSettings
Please wait...
იმუნოლოგია (II) სავარჯიშო - 2

GOOD LUCK!


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელია სწორი
  • A. 

   ვირუსს აუტოიმუნური დაავადების პროვოცირება შეუძლია

  • B. 

   გენეტიკური ფაქტორი აუტოიმუნური დაავადების განვითარებაში არ მონაწილეობს

  • C. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • D. 

   აუტოიმუნური დაავადების პათოგენეზში დაუყოვნებელი ტიპის ზემგრძნობელობის რეაქციები მონაწილეობს

 • 2. 
  იმუნური კომპლექსებით განპირობებული დაავადებაა:
  • A. 

   რევმატოიდული ართრიტი

  • B. 

   ავთვისებიანი მიასთენია

  • C. 

   გაფანტული სკლეროზი

  • D. 

   გუდპასჩერის სინდრომი

 • 3. 
  ზოგიერთი ნივთიერება იქვევს კონტაქტურ ზემგრძნობელობას. იმუნურ პასუხში მონაწილე რომელი კომპონენტები იქვევს ამ რეაქციის გამოვლინებას?
  • A. 

   CD4+Th და CD8+ ციტოტოქსიური უჯრედები

  • B. 

   Th უჯრედები და igE ანტისხეულები

  • C. 

   კომპლემენტი და მისი გააქტიურების შედეგად მოზიდული ლეიკოციტები

  • D. 

   სისხლძარღვთა კედლებში ჩალაგებული იმუნური კომპლექსები

 • 4. 
  რომელი დებულებაა სწორი, ძვლის ტვინის გადანერგვის დროს 
  • A. 

   ვითარდება დაავადება ტრანსპლანტატი მასპინძლის წინაღმდეგ

  • B. 

   ვიტარდება დაავადება მასპინძელი ტრანსპლანტატის წინააღმდეგ

  • C. 

   უმჯობესია არამონათესავე დონორის გამოყენება

  • D. 

   არც ერთი დებულება არაა სწორი

 • 5. 
  არტიუსის რეაქციის შესახებ რომელი დებულებაა ყველაზე მართებული?
  • A. 

   დაზიანების უბანში მიცუნცულდებიან და გროვდებიან ნეიტროფილები და თრომბოციტები

  • B. 

   ვითარდება უჯრედის ზედაპირული ანტიგენის საწინააღმდეგოდ

  • C. 

   ეს არის ადამიანებში ყველაზე მეტად გავრცელებული ზემგრძნობელობის II ტიპის რეაქცია

  • D. 

   სისხლძარღვების სისტემური დაზიანებაა, რასაც igE ანტისხეულები იწვევენ

 • 6. 
  რომელია სწორი 
  • A. 

   პოხიერი უჯრედები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ანთების განვითარებაში

  • B. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • C. 

   პოხიერი უჯრედების გრანულები უჯრედის ლიზისის შედეგად გამოთავისუფლდება

  • D. 

   პოხიერი უჯრედები ცირკულირებენ სისხლში

 • 7. 
  რომელია სწორი 
  • A. 

   სიმსივნესპეციფიკური ტრანსპლანტაციური ანტიგენები სხვადასხვა ჰისტოლოგიური ტიპის სიმსივნისთვის განსხვავებულია მაშნაც კი, როცა ისინი ერთი და იგივე კანცეროგენით გამოიწვევა

  • B. 

   სიმსივნის დროს არ ვითარდება იმუნური პასუხი

  • C. 

   სიმსივნურ ანტიგენებს იმუნური სისტემა ვერ შეიცნობს

  • D. 

   სიმსივნესპეციფიკური ტრანსპლანტაციური ანტიგენები ერთი და იგივე კანცეროგენის გამოყენების შემთხვევაში ყოველთვის ერთნაირია

 • 8. 
  ტრანსპლანტატს, რომელიც აღებულია სხვა სახეობის ინდივიდიდან ეწოდება
  • A. 

   იზოტრანსპლანტატი

  • B. 

   აუტოტრანსპლანტატი

  • C. 

   ალოტრანსპლანტატი

  • D. 

   ქსენოტრანსპლანტატი

 • 9. 
  თუ T–უჯრედების  მომწიფების პროცესშ არ მოხდება ნეგატიური სელექცია, შესაძლებელია განვითარდეს
  • A. 

   აუტოიმუნური დაავადება

  • B. 

   ტოლერანტობა აუტოანტიგენების მიმართ

  • C. 

   ჰიპოგამაგლობულინემია

  • D. 

   ეგზოგენური ანტიგენების საპასუხოდ განვითარებული I ტიპის ზემგრძნობელობის რეაქცია

 • 10. 
  შენელებული ტიპის ზემგრძნობელობის რეაქციები განაპირობებს
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   ტუბერკულინის რეაქციას

  • C. 

   ღვიძლის ტრანსპლანტატის მოცილებას

  • D. 

   ჩუტყვავილას საწინააღმდეგო იმუნიტეტს

 • 11. 
  რომელია არასწორი?
  • A. 

   დი ჯორჯის სინდრომისთვის დამახასიათებელია B–უჯრედული დეფიციტი

  • B. 

   დი ჯორჯის სინდრომისთვის დამახასიათებელია კარდიალური ანომალიები

  • C. 

   დი ჯორჯის სინდრომისთვის დამახასიათებელია სახის დისმორფიზმი

  • D. 

   დი–ჯორჯის სინდრომის მძმე ფორმით დაავადებული პაციენტი იცილებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტატს

 • 12. 
  B- უჯრედის მომწიფების გენეტიკური დეფექტისთვის დამახასიათებელია 
  • A. 

   მეორად ლიმფურ ორგანოებში ფოლიკულების არარსებობა

  • B. 

   თიმუსის განუვითარებლობა

  • C. 

   გადიდებული ტონზილები

  • D. 

   ჰიპოუჯრედული ძვლის ტვინი

 • 13. 
  შრატისმიერი დაავადებისთის დამახასიათებელია
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   იმუნური კომპლექსებით კომპლემენტის გააქტიურება

  • C. 

   გრანულომის წარმოქმნა

  • D. 

   პოხიერი უჯრედების დეგრანულაცია

 • 14. 
  განმეორებითი სინუსიტების, ბრონქიტების მიზეზი შეიძლება იყოს
  • A. 

   IgA–ის სელექტიური დეფიციტი

  • B. 

   შიდსი

  • C. 

   თიმუსის აპლაზია

  • D. 

   CD8+T უჯრედების შერჩევითი იმუნოდეფიციტი

 • 15. 
  მასპინძელი უჯრედის რომელ მემბრანულ სტრუქტურას ემაგრება აივი ?
  • A. 

   CD4+ რეცეპტორებს

  • B. 

   რიბოსომებს

  • C. 

   ბირთვის ფორებს

  • D. 

   იონურ არხებს

 • 16. 
  რომელია სწორი
  • A. 

   ვირუსის ნეიტრალიზაციას სპეციფიკური ანტისხეულები უზრუნველყოფენ

  • B. 

   MHC II - კლასის მოლეკულები ენდოგენურ პეპტიდებს წარმოადგენენ

  • C. 

   კომპლემენტის სისტემა ბაქტერიის საწინააღმდეგო დაცვაში არ მონაწილეობს

  • D. 

   ფაგოციტები ვირუსის ნეიტრალიზაციას განაპირობებენ

 • 17. 
  კუნთების სისუსტე გამოწვეულია ანტისხეულით, რომელიც გამომუშავებულია
  • A. 

   აცეტილქოლინის რეცეპტორის საწინააღმდეგოდ

  • B. 

   პერიფერიული ნერვის საწინააღმდეგოდ

  • C. 

   მიელინის საწინააღმდეგოდ

  • D. 

   მიოზინის საწინააღმდეგოდ

 • 18. 
  რომელია მცდარი. გამა–ინტერფერონი:
  • A. 

   გამომუშავდება ვირუსინფიცირებული ფიბრობლასტებისა და ლეიკოციტების მიერ

  • B. 

   გამომუშავდება ანტიგენით ან მიტოგენით გააქტიურებული T–ლიმფოციტის მიერ

  • C. 

   ააქტიურებს მაკროფაგებსა და ბუნებრივ ქილერებს

  • D. 

   Th1 გზის მთავარი ციტოკინია

 • 19. 
  რეციპიენტს თირკმელი გადაენერგა მხოლოდ HLA ტიპირების მიხედვით შერჩეული დონორიდან. რამდენიმე თვეში განვითარდა თირკმლის მოცილება. ოპერაციის დროს ექიმებს ტექნიკური შეცდომა არ დაუშვიათ . მოცილების ერთ–ერთი მიზეზი შესაძლებელია იყოს:
  • A. 

   შეუთავსებლობა, რომელიც გამოვლინდება შერეული ლიმფოციტური რეაქციების საშუალებით

  • B. 

   ტრანსპლანტატის სისხლით მომარაგების უკმარისობა

  • C. 

   რეციპიენტი ვისკოტ–ოლდრიჩის სინდრომით იყო ავად

  • D. 

   რეციპიენტში გამომუშავდა მაბლოკირებელი ანტისხეულები

 • 20. 
  დაავადება ფერმერის ფილტვები გამოწვეულია
  • A. 

   იმუნური კომპლექსებით

  • B. 

   T–უჯრედებით

  • C. 

   IgE მოლეკულებით

  • D. 

   ფერმაში ხანგრძლივად მუშაობით

Back to Top Back to top