იმუნოლოგია (II) სავარჯიშო - 5

20 Questions | Total Attempts: 188

SettingsSettingsSettings
Please wait...
იმუნოლოგია (II) სავარჯიშო - 5

GOOD LUCK!


Questions and Answers
 • 1. 
  სისტემური წითელი მგლურა (Lupus erythematosus)
  • A. 

   მრავალი სიმპტომით ხასიათდება და ამ დროს მრავალი ორგანო ზიანდება

  • B. 

   ხასიათდება თიროიდული ჯირკვლის მიმართ სპეციფიკური ანტისხეულების წარმოქმნით

  • C. 

   არის T–უჯრედული აუტოიმუნური დაავადების კლასიკური მაგალითი

  • D. 

   აზიანებს მხოლოდ კანის ეპითელურ უჯრედებს

 • 2. 
  ტუბერკულოზის მიმართ რეზისტენტობის მთავარი მექანიზმი განპირობებულია
  • A. 

   შენელებული ზემგრძნობელობის რეაქციით

  • B. 

   პოლიმორფულბირთვიანი ლეიკოციტების მასობრივი პროლიფერაციით

  • C. 

   ანტისხეულების სინთეზით

  • D. 

   T-სუპრესორების გააქტიურებით

 • 3. 
  სპეციფიკური ანტისხეულების არარსებობის შემთხვევაში, ფაგოციტები ეფექტურ დაცვას განაპირობებენ
  • A. 

   ფაგოციტებთან მყარად დაკავშრებული ბაქტერიების წინააღმდეგ

  • B. 

   ჭიების წინააღმდეგ

  • C. 

   სიმსივნური უჯრედების წინააღმდეგ

  • D. 

   ბაქტერიების მიერ წარმოქმნილი ეგზოტოქსინების წინააღმდეგ

 • 4. 
  განმეორებითი სინუსიტების, ბრონქიტების მიზეზი შეიძლება გახდეს:
  • A. 

   IgA–სელექტიური დეფიციტი

  • B. 

   CD8+T უჯრედების შერჩევითი იმუნოდეფიციტი

  • C. 

   შიდსი

  • D. 

   თიმუსის აპლაზია

 • 5. 
  რომელია სწორი
  • A. 

   აუტოიმუნურ დაავადებათა დიდი ნაწილი გამოწვეულია გენეტიკური და გარემო ფაქტორების ერთდროული ზემოქმედებით

  • B. 

   აუტოიმუნურ დაავადებას ყოველთვის ერთი გენის დეფექტი იწვევს

  • C. 

   აუტოიმუნურ დაავადებას ცნობილი ინფექციური აგენტი იწვევს

  • D. 

   B-უჯრედების დეფიციტის დროს ყოველთვის ვითარდება აუტოიმუნური დაავადება

 • 6. 
  გამოცდილმა სპეციალისტებმა  ბატონ ვახტანგს, ატომურ სადგურზე მუშაობის დაწყებამდე, საკუთარი ძვლის ტვინის გასაყინად ჩაბარება ურჩეს, რა იცი რაში დაგჭირდეს, რა შავი დღე დაგიდგესო. თავდაპირველად  ბატონი  ვახტანგი ყოყმანობდა, თურმე ამბობდა: არამც და არამც!!! მე ძვლის ტვინს არ ჩავაბარებო!!! ჩემი ძვლის ტვინი ჩემთან უდნა იყოსო!!!  შემდეგ კი ექიმებმა აუხსნეს: საჭიროების შემთხვევაში ძვლის ტვინის გადანერგვა თუ დაგჭირდა, საკუთარი ძვლის ტვინი გექნება და ყველა შემთხვევაში განიკურნებიო. როგორ შეაფასებდით ექიმების რჩევას, შეესაბამება თუ არა მათი ნათქვამი სიმართლეს? 
  • A. 

   ნამდვილად გამოცდილი ექიმები არიან, მათი ნათქვამი სიმართლეს შეესაბამება – ბატონი ვახტანგი განკურნება

  • B. 

   არ არიან გამოცდილი ექიმები, საკუთარი ძვლის ტვინის გადანერგვას შეიძლება მოჰყვეს ბაქტერიული ინფექციების რეციდივები

  • C. 

   არ არიან გამოცდილი ექიმები, საკუთარი ძვლის ტვინის გადანერგვას შეიძლება მოჰყვეს უჯრედული იმუნიტეტის დეფიციტით განპირობებული სოკოვანი ინფექციები

  • D. 

   არ არიან გამოცდილი ექიმები, საკუთარი ძვლის ტვინის გადანერგვას შეიძლება მოჰყვეს ანტისხეულების წარმოქმნა მხოლოდ თიმუსდამოუკიდებული ანტიგენების მიმართ

 • 7. 
  რომელია სწორი, ზემგრძნობელობის II ტიპის შესახებ?
  • A. 

   მას ციტოტოქსიკური რეაქციები განაპირობებს

  • B. 

   ის კომპლემენტ–დამოკიდებულია

  • C. 

   მასში არ მონაწილეობს NK უჯრედები

  • D. 

   ის ანტისხეულ–დამოუკიდებულია

 • 8. 
  იმუნოგლობულინების კლასების შესახებ რომელი დებულებაა სწორი 
  • A. 

   IgA ნანახია სასუნთქი გზებისა და საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის სეკრეტებში

  • B. 

   IgG ვერ გადალახავს პლაცენტარულ ბარიერს

  • C. 

   IgE პოხიერი უჯრედებისა და ბაზოფილების გააქტიურებით, ზემგრძნობელობის IIტიპის რეაქციებს განაპირობებს

  • D. 

   IgM–ს კომპლემენტის გააქტიურება არ შეუძლია

 • 9. 
  ქვემოთ  ჩამოთვლილთაგან, რომელი დებულება აღწერს ალერგიულ ადამიანებში პოხიერი უჯრედების გააქტიურების მექანიზმს?
  • A. 

   IgE უკავშრდება პოხიერი უჯრედების ზედაპირზე არსებულ Fc–რეცეპტორს. igE ანტისხეულებთან ანტიგენის ჯვარედინად დაკავშრების შედეგად პოხიერი უჯრედები აქტიურდება და გადმოისვრის გრანულების შიგთავსს, რომლებიც ანთებით მედიატორებს შეიცავს

  • B. 

   IgD ანტისხეული უკავშრდება პოხიერი უჯრედების Fabრეცეპტორებს და იწვევს გრანულების შიგთავსის გარეთ გადმოსროლას

  • C. 

   IgE ანტისხეულებთან ანტიგენის ჯვარედინად დაკავშირების შედეგად, პოხიერი უჯრედები აქტიურდება და IL2–ს და გამა–ინტერფერონს გამოჰყოფს

  • D. 

   პოხიერი უჯრედების ზედაპირზე არსებული რეცეპტორი სპეციფიკურად იკავშირებს უცხო ანტიგენს, რაც ანთებითი მედიატორების გამოყოფას იწვევს

 • 10. 
  C ჰეპატიტის ვირუსით ინფექციის დროს ჰეპატოციტების დაზიანების მთავარი მიზეზია 
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   ინფიცირებული უჯრედების განადგურება იმუნური პასუხით

  • C. 

   ვირუსის ციტოპათიური მოქმედება

  • D. 

   ვირუსის საწინააღმდეგოდ გამომუშავებული ანტისხეულები

 • 11. 
  ტრანსპლანტატის მოცილებაში მონაწილეობს
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   მეორე ტიპის ზემგრძნობელობა

  • C. 

   უჯრედული იმუნიტეტი

  • D. 

   კომპლემენტდამოკიდებული ციტოტოქსიურობა

 • 12. 
  აივით ინფიცირების დროს ფერმენტი რევერტაზა უზრუნველყოფს
  • A. 

   ვირუსული რნმ–ის დნმ–ად კონვერტაციას

  • B. 

   ვირუსული დნმ–ის რნმ–ად კონვერტაციას

  • C. 

   ცილების კონვერტაციას ვირუსულ რნმ–ად

  • D. 

   ვირუსული რნმ–ის ცართვას მასპინძლის ქრომოსომაში

 • 13. 
  რომელი კვლევების დროს აღმოაჩინეს პირველად ჰისტოშეთავსების მთავარი კომპლექსის (MHC)  მოლეკულები?
  • A. 

   ტრანსპლანტატის მოცილების შესწავლისას

  • B. 

   გარკვეულ ცილებზე იმუნური პასუხის დამემკვიდრების შესწავლისას

  • C. 

   ადამიანის გენომის სექვენირებისას

  • D. 

   დენდრიტული უჯრედების მემბრანული ცილების გაწმენდისა და სექვენირებისას

 • 14. 
  B–უჯრედულ იმუნოდეფიციტებს არ მიეკუთვნება
  • A. 

   ქრონიკული გრანულომური დაავადება

  • B. 

   მხოლოდ სპეციფიკური ანტისხეულების დეფიციტი

  • C. 

   X-გენთან შეჭიდული აგამაგლობულინემია

  • D. 

   ჩვეული გარდამავალი იმუნოდეფიციტი

 • 15. 
  რომელაი სწორი
  • A. 

   ვირუსული უკუტრანსკრიფტაზა ვირუსის რნმ–იდან დნმ–ს წარმოქმნის

  • B. 

   ვურუსული უკუტრანსკრიფტაზა მასპინძლის დნმ–ში ვირუსული გენომის ჩართვას უზრუნველყოფს

  • C. 

   Gp24 ცილა უკავშირდება CD4 ანტიგენს

  • D. 

   შიდსის დროს პერიფერიულ სისხლში CD4 უჯრედების რაოდენობა მკვეთრად ეცემა

 • 16. 
  რომელი ფერმენტი უზრუნველყოფს აივისგან დასინთეზებული დნმ–ის ჩართვას მასპინძლის უჯრედში
  • A. 

   ინტეგრაზა

  • B. 

   უკუტრანსკრიპტაზა

  • C. 

   ინტეგრაზა

  • D. 

   პროტეაზა

 • 17. 
  ახალშობილს აღმოაჩნდა igG–ს Fc–რეცეპტორის გენის მუტაცია. რომელი იმუნური ფუნქცია იქნება ყველაზე მეტად დათრგუნული ამ ახალშბილში?
  • A. 

   ფაგოციტოზი

  • B. 

   ანტისხეულის ანტიგენთან დაკავშირება

  • C. 

   ენდოთელურ უჯრედებზე ლიმფოციტების ადჰეზია

  • D. 

   T–უჯრედული იმუნური პასუხი

 • 18. 
  რომელია მცდარი
  • A. 

   დიჯორჯის სინდრომი B–უჯრედული დეფიციტით ხასიათდება

  • B. 

   დიჯორჯის სინდრომის მძმე ფორმით დაავადებული ადამიანი იცილებს ძვლის ტვინის ტრანსპლანტატს

  • C. 

   დიჯორჯის სინდრომისთვის დამახასიათებელია სახის დისმორფიზმი

  • D. 

   დიჯორჯის სინდრომისთვის დამახასიათებელია კარდიალური ანომალიები

 • 19. 
  რომელი იმუნოდეფიციტის დოროს ვლინდება კლინიკურად ყურისა და კანის განმეორებითი ინფექციები, პნევმონია, ვირუსული ინფექციები,. პერიფერიულ სისხლშ არ არის მწიფე T და B უჯრედები
  • A. 

   ბრუტონის (X–გენთან შეჭიდული) აგამაგლობულინემია

  • B. 

   ახალშობილტა გარდამავალი აგამაგლობულინემია

  • C. 

   მძიმე კომბინირებული იმუნოდეფიციტი

  • D. 

   ბრუნეტის (X–გენთან შეჭიდული) აგამაგლობულინემია

 • 20. 
  რომელი დებულებაა სწორი igE–ს ბიოლოგიურ თვისებებთან მიმართებაში
  • A. 

   IgE–ს, იმუნოგლობულინების სხვა კლასებთან შედარებით, ყველაზე მოკლე ნახევარდაშლის პერიოდი აქვს . igE–ს ციტოფილურ ანტისხეულებს უწოდებენ

  • B. 

   ის ეფექტურად იკავშრებს კომპლემენტს

  • C. 

   მას შეუძლია ანტიგენების აგლუტინაცია გამოიწვიოს

  • D. 

   შრატში მოცირკულირე igE–ს დაბალი კონცენტრაციის მიზეზი T–უჯრედების Fc–ფრაგმენტებთან მისი დაკავშირებაა

Back to Top Back to top