იმუნოლოგია (II) სავარჯიშო - 6

20 Questions | Total Attempts: 251

SettingsSettingsSettings
Please wait...
იმუნოლოგია (II) სავარჯიშო - 6

GOOD LUCK!


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელია სწორი. ძვლის ტვინის გადანერგვის დროს:
  • A. 

   ვითარდება დაავადება – ტრანსპლანტატი მასპინძლის წინააღმდეგ

  • B. 

   არ არის აუცილებელი ქსოვილთა თავსებადობის შემოწმება

  • C. 

   ვითარდება დაავადება – მასპინძელი ტრანსპლანტატის წინააღმდეგ

  • D. 

   უმჯობესია არამონათესავე დონორის გამოყენება

 • 2. 
  რომელია სწორი 
  • A. 

   ეპინეფრინი უკავშრდება ჰისტამინის რეცეპტორს და ბლოკავს ჰისტამინის ფარმაკოლოგიური ეფექტის გამომჟღავნებას

  • B. 

   ეპინეფრინი ეფექტურია ანაფილაქსიური შკის დროს

  • C. 

   ანტიჰისტამინური პრეპარატები აფერხებს igE–ს დაკავშირებას პოხიერ უჯრედებთან

  • D. 

   ანტიჰისტამინური წამლები ლეიკოტრიენების აქტიურობას თრგუნავს

 • 3. 
  რომელია სწორი 
  • A. 

   ვირუსული უკუტრანსკრიფტაზა ვირუსის რნმ–იდან დნმ–ს წარმოქმნის

  • B. 

   Gp42 უკავშირდება CD4 ანტიგენს

  • C. 

   ვირუსული უკუტრანსკრიფტაზა მასპინძლის დნმ–ში ვირუსული გენომის ჩართვას უზრუნველყოფს

  • D. 

   შიდსის დროს პერიფერიულ სისხლში CD4 უჯრედების რაოდენობა მკვეთრად მატულობს

 • 4. 
  ახალშობილთა ჰემოლიზურ დაავადებასთან მიმართებაში
  • A. 

   ამ შემთხვევაში ახალშობილი არის Rh- , ხოლო დედა არის Rh+

  • B. 

   დედა წარმოქმნის ბავშვის Rh- ანტიგენების საწინააღმდეგო ანტისხეულებს

  • C. 

   Rh+ ბავშვის დაბადებისთანავე Rh- დედის–Rh გლობულინების შეყვანა თრგუნავს დედის მიერ ანტი –Rh ანტისხეულების წარმოქმნას

  • D. 

   ამ დროს დაზიანება ზემგრძნობელობის II ტიპის რეაქციით მიმდინარეობს

 • 5. 
  რომელია სწორი 
  • A. 

   ვირუსული უნფექციის ბლოკირება შეუძია ვირუსის გარსზე ექსპრესირებული გლიკოპროტეინის საწინააღმდეგო ანტისხეულებს

  • B. 

   ვირუსული უნფექციის ბლოკირება შეუძია ვირუსის გულის ცილების საწინააღმდეგო ანტისხეულებს

  • C. 

   ვირუსული უნფექციის ბლოკირება შეუძია ვირუსის ნუკლეინის მჟავას საწინააღმდეგო ანტისხეულებს

  • D. 

   ინტერფერონები ვირუსის საწინააღმდეგო დაცვას არ განაპირობებენ

 • 6. 
  რომელია სწორი 
  • A. 

   შრატისმიერი დაავადების განვითარებას დიდი რაოდენობით ხსნადი იმუნური კომპლექსები განაპირობებს

  • B. 

   შრატისმიერი დაავადება ანტისხეულების ექსტრემალური სიჭარბის შემთხვევაში ვითარდება

  • C. 

   ტრანსპლანტატის მოცილებას igE–ს ჭარბი პროდუქცია იწვევს

  • D. 

   ციტოტოქსიური რეაქციები სიმსივნის საწინააღმდეგო დაცვას არ განაპირობებს

 • 7. 
  სიმსივნის მოცილებაში შეიძლება მონაწილეობდეს შემდეგი რეაქციები
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   ანტისხეულდამოკიდებული უჯრედული ციტოტოქსიურობა

  • C. 

   სიმსივნური უჯრედების დესტრუქცია მაკროფაგებით

  • D. 

   T–უჯრედული ციტოტოქსიურობა

 • 8. 
  რომელია თანდაყოლილი T-უჯრედული იმუნოდეფიციტი
  • A. 

   თიმუსის აპლაზია (დიჯორჯის სინდრომი)

  • B. 

   X–ქრომოსომასთან შეჭიდული აგამაგლობულინემია

  • C. 

   თანდაყოლილი ანგიონევროზული შეშპება

  • D. 

   ქრონიკული გრანულომური დაავადება

 • 9. 
  რომელია სწორი
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   ალფა იზოჰემაგლუტინინი არსებობს ერითროციტების ზედაპირზე

  • C. 

   ანტიA და ანტიB იზოჰემაგლუტინინები ცირკულირებენ შრატში

  • D. 

   ბეტა იზოჰემაგლუტინინი არსებობს ერითროციტების ზედაპირზე

 • 10. 
  დაუყოვნებელი ტიპის ზემგრძნობელობის რეაქციისთვის დამახასიათებელია
  • A. 

   ქსოვილის ინფილტრაცია მაკროფაგებით

  • B. 

   მონონუკლეური უჯრედების ინფილტრაციით გამოწვეული წყლულის განვითარება

  • C. 

   ანტისხეულწარმოქმნის დეფიციტი

  • D. 

   იმუნური კომპლექსებით სისხლძარღვთა კედლის დაზიანება

 • 11. 
  იმუნური კომპლექსებით განპირობებული ართრიტის დროს სისხლძარღვების საბოლოო დაზიანება გამოწვეულია
  • A. 

   პოლიმორფულბირთვიანი ლეიკოციტების ლიზოსომური ფერმენტებით

  • B. 

   ჰისტამინით

  • C. 

   C5, C6, C7, C8, C9 კომპლექსებით

  • D. 

   T–უჯრედებიდან გამოყოფილი ლიმფოკინებით

 • 12. 
  ჰიპოსენსიბილიზაციის კლინიკურ ეფექტურობას განაპირობებს:
  • A. 

   IgG–ს წარმოქმნის გაძლიერება. igG იკავშირებს ანტიგენს და აღკვეთს მის დაკავშირებას პოხიერ უჯრედთან

  • B. 

   T–სუპრესორების დათრგუნვაა

  • C. 

   IgE–ს წარმოქმნის გაძლიერება

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 13. 
  30 წლის კაცს აღენიშნება უმიზეზო წონის კლება, ლიმფადენოპათია. ის არის ინტრავენური ნარკომანი, ექიმი ფიქრობს რომ ეს კაცი ინფიცირებულია აივით. რომელი ტესტი გამოიყენება დიაგნოზის დასასმელად?
  • A. 

   CD+4 T– ლიმფოციტების რაოდენობის განსაზღვრა გამდინარე ციტომეტრიით

  • B. 

   მონოციტების რაოდენობის დადგენა

  • C. 

   სისხლის საერთო ანალიზი

  • D. 

   აივის ცილების აღმოჩენა ვესტერნ ბლოტინგის მეთოდით

 • 14. 
  განსხვავებული  ABO ჯგუფის ანტიგენების მქონეა დონორებსა და რეციპიენტებს შორის ტრანსფუზია
  • A. 

   არ შეიძლება, თუ რეციპიენტს და დონორს აქვთ განსხვავებული MHC ანტიგენები

  • B. 

   არ შეიძლება

  • C. 

   შესაძლიებელია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გადასხმისთანავე დავუნიშნავთ იმუნოსუპრესიულ წამლებს

  • D. 

   შესაძებელია, რეციპიენტისთვის ეპინეფრინის და ანტიჰისტამინური პრეპატარების დანიშვნის შემდეგ

 • 15. 
  სიმსივნური ანტიგენები ჯვარედინ რეაქტიულობას ავლენენ, თუ
  • A. 

   სიმსივნეები გამოწვეულია რნმ–ვირუსებით

  • B. 

   სიმსივნეები გამოწვეულია ნებისმიერი აგენტით

  • C. 

   სიმსივნეები გამოწვეულია ქიმიური კანცეროგენებით

  • D. 

   სიმსივნეები გამოწვეულია ულტრაიისფერი გამოსხიების ირადიაციით

 • 16. 
  სიმსივნური ანტიგენები ჯვარედინ რეაქტიულობას ავლენენ, თუ
  • A. 

   სიმსივნეები გამოწვეულია რნმ–ვირუსებით

  • B. 

   სიმსივნეები გამოწვეულია ნებისმიერი აგენტით

  • C. 

   სიმსივნეები გამოწვეულია ქიმიური კანცეროგენებით

  • D. 

   სიმსივნეები გამოწვეულია ულტრაიისფერი გამოსხიების ირადიაციით

 • 17. 
  ანტიგენის დაკავშრებას igE–სთან ადგილი აქვს
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   ეოზინოფილიის დროს

  • C. 

   დაუყოვნებელი ზემგრძნობელობის კანის ტესტის დროს

  • D. 

   ამბროზიის მტვრით გამოწვეული რინიტის დროს

 • 18. 
  აუტოიმუნური ჰემოლიზური ანემიის დროს რა იწვევს ერითროციტების ლიზისს?
  • A. 

   კომპლემენტის გააქტიურების შედეგად წარმოქმნილი მემბრანის შემტევი კომპლექსი

  • B. 

   IL2 უკავშირდება თავის რეცეპტორს ერითროციტებზე, რაც მათ ლიზისს იწვევს

  • C. 

   ნეიტროფილებიდან გამოყოფილი პროტეაზები

  • D. 

   პერფორინების საშუალებით T ციტოტოქსიური უჯრედები

 • 19. 
  ტოლერანტობის დარღვევა იწვევს
  • A. 

   აუტოიმუნური დაავადების განვითარებას

  • B. 

   ალოტრანსპლანტატის მოცილებას

  • C. 

   სიმსივნური პროცესების განვითარებას

  • D. 

   ანერგიას

 • 20. 
  ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი აინფიცირებს
  • A. 

   მაკროფაგებს

  • B. 

   პლაზმურ უჯრედებს

  • C. 

   ნეიტროფილებს

  • D. 

   ბუნებრივ ქილერებს

Related Topics
Back to Top Back to top