იმუნოლოგია (სავარჯიშო – 1)

20 | Total Attempts: 401

SettingsSettingsSettings
Please wait...
იმუნოლოგია (სავარჯიშო – 1)

GOOD LUCK!


Questions and Answers
 • 1. 
  ატაქსია–ტელანგიექტაზიისთვის დამახასიათებელია:
  • A. 

   დნმ–ის რეპარაციის დარღვევა

  • B. 

   ყველა ჰასუხი სწორია

  • C. 

   MHC II მოლეკულის ექსპრესიის დაქვეითება

  • D. 

   ფაგოციტების დეფიციტი

 • 2. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელი კომპონენტები მონაწილეობენ შენელებული ტიპის ზემგრძნობელობის დროს კანის დადებითი რეაქციის განვითარებაში?
  • A. 

   ანტიგენი, ანტიგენ–სპეციფიური ლიმფოციტები და მაკროფაგები

  • B. 

   ანტიგენ–ანტისხეულის კომპლექსი, კომპლემენტი და ნეიტროფილები

  • C. 

   IgE–ანტისხეული, ანტიგენი და პოხიერი უჯრედები

  • D. 

   ანტიგენი, კომპლემენტი და ლიმფოკინები

 • 3. 
  B–უჯრედულ იმუნოდეფიციტებს არ მიეკუთვნება
  • A. 

   ქრონიკული გრანულომური დაავადება

  • B. 

   მხოლოდ სპეციფიკური ანტისხეულების დეფიციტი

  • C. 

   X-გენთან შეჭიდული აგამაგლობულინემია

  • D. 

   ჩვეული გარდამავალი იმუნოდეფიციტი

 • 4. 
  ალოტრანსპლანტატი
  • A. 

   აუცილებლად მოსცილდება იმუნოსუპრესიის გარეშე

  • B. 

   იმუნოსუპრესიის გარშეც არ მოსცილდება

  • C. 

   მწვავე მოცილებას არ ექვემდებარება

  • D. 

   თუ თირკმელია მოცილება არ მოხდება, კანი კი აუცილებლად მოსცილდება

 • 5. 
  AB ჯგუფის სისხლის მქონე დონორიდან ტრანსფუზიის რეაქციის გამოწვევის გარეშე რეციპიენტისთვის სისხლის გადასხმა შეიძლება, თუ რეციპიენტს აქვს:
  • A. 

   AB ჯგუფის სისხლი

  • B. 

   B ჯგუფის სისხლი

  • C. 

   A ჯგუფის სისხლი

  • D. 

   0 ჯგუფის სისხლი

 • 6. 
  რომელია სწორი, ზემგრძნობელობის II ტიპის შესახებ?
  • A. 

   მას ციტოტოქსიკური რეაქციები განაპირობებს

  • B. 

   ის კომპლემენტ–დამოკიდებულია

  • C. 

   მასში არ მონაწილეობს NK უჯრედები

  • D. 

   ის ანტისხეულ–დამოუკიდებულია

 • 7. 
  რევმატიული ცხელების დროს რა განაპირობებს სახსრებისა და თირკმელების ერთდროულ დაზიანებას?
  • A. 

   იმუნური კომპლექსების ჩალაგება

  • B. 

   პოხიერი უჯრედები

  • C. 

   ანტისხეულდამოკიდებული უჯრედული ციტოტოქსიურობა

  • D. 

   დაყოვნებული ტიპის ზემგრძნობელობა

 • 8. 
  იმუნური კომპლექსებით გამოწვეული გლომერულონეფრიტის დროს დაზიანებას იწვევს
  • A. 

   კომპლემენტი და ნეიტროფილები

  • B. 

   IgE–ანტისხეულები

  • C. 

   NK–უჯრედები და T–ციტოტოქსიური ლიმფოციტები

  • D. 

   ერითროციტები და კომპლემენტი

 • 9. 
  ქრონიკული გრანულომური დაავადებისთვის დამახასიათებელია:
  • A. 

   მიკრობოციდული ნივთიერებების (წყალბადის ზეჟანგისა და სუპეროქსიდრადიკალების) დეფიციტი

  • B. 

   მიკრობის ფაგოციტთან დაკავშირების დეფექტი

  • C. 

   მიკრობთა შთანთქმის დეფექტი

  • D. 

   Cb რეცეპტორების დეფიციტი

 • 10. 
  რა სახის იმუნოდეფიციტი შეიძლება ჰქონდეს პაციენტს, თუ ორგანიზმი მაღალმგრძნობიარეა უჯრედგარეთა მიკრობებით გამოწვეული ინფექციებისადმი
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   IgG–ის დეფიციტი

  • C. 

   აგამაგლობულინემია

  • D. 

   ლეიკოციტთა ადჰეზიის დეფიციტი

 • 11. 
  დაუყოვნებელი ტიპის კანის ზემგრძნობელობის რეაქცია:
  • A. 

   გამოვლინდება ანთებითი ჰიპერემიის სახით

  • B. 

   განპირობებულია კომპლემენტის გააქტიურებით

  • C. 

   გამოწვეულია გააქტიურებული მაკროფაგების მიერ გამომუშავებული ციტოკინების მოქმედებით სისხლძარღვთა კედელზე

  • D. 

   ვითარდება ჩვეულებრივ 45 წუთში

 • 12. 
  ტრანსპლანტატის მოცილებაში მონაწილეობს
  • A. 

   ყველა პასუხი სწორია

  • B. 

   მეორე ტიპის ზემგრძნობელობა

  • C. 

   უჯრედული იმუნიტეტი

  • D. 

   კომპლემენტდამოკიდებული ციტოტოქსიურობა

 • 13. 
  მიუხედავად იმისა, რომ igE სერიოზულ ალერგიულ რეაქციებს იწვევს, იგი აუცილებელია იმუნიტეტის უზრუნველსაყოფად, რომელიც იცავს ორგანიზმს
  • A. 

   პარაზიტული ჭიებისგან

  • B. 

   პნევმონიის გამომწვევი ბაქტერიებისგან

  • C. 

   ტუბერკულოზის მიკობაქტერიისაგან

  • D. 

   ყვავილის ვირუსისაგან

 • 14. 
  აუტოიმუნური დაავადების დროს რა შეიძლება იყოს საკუთარი კომპონენტების გამოცნობის მიზეზი?
  • A. 

   საკუთარი ანტიგენის ისეთი ცვლილება, რის შემდეგაც ის უცხოდ აღიქმება

  • B. 

   იზოლირებული ანტიგენის მიერ ბარიერის დარღვევა

  • C. 

   ინფიცირება ისეთი მიკროორგანიზმებით, რომელთაც საკუთარ ანტიგენებთან ჯვარედინად მორეაგირე ანტიგენები აქვთ

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 15. 
  ებშტეინ ბარის ვირუსი მასპინძლის იმუნური ზედამხედველობისგან შემდეგი გზებით იცავს თავს:
  • A. 

   თრგუნავს მის საწინააღმდეგოდ აღძრულ Th1 იმუნურ პასუხს

  • B. 

   ხელს უშლის მემბრანისკენ MHC I კლასის მოლეკულების ტრანსპორტს

  • C. 

   ხშირად ცვლის იმუნოდომინანტურ უბნებს

  • D. 

   ყველა პასუხი სწორია

 • 16. 
  50 წლის დიაბეტიან ქალს თირკმლის  გადანერგვიდან 3 სთ–ის შემდეგ აღენიშნა თირკმლის ფუნქციის სრული მოშლა. რომელი დებულებაა მართებული?
  • A. 

   პაციენტს გადანერგვამდე ჰქონდა ტრანსპლანტატის საწინააღმდეგო ანტისხეულები

  • B. 

   მოცილება მოხდა კომპლემენტის გააქტიურების გარეშე

  • C. 

   T–უჯრედებით მასობრივმა ინფილტრაციამ გამოიწვია ქსოვილის დესტრუქცია

  • D. 

   იმუნოსუპრესიული წამლების დანიშვნა აღადგენს თირკმლის ფუნქციას

 • 17. 
  ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი ანადგურებს
  • A. 

   CD4+ უჯრედებს

  • B. 

   ღეროვან უჯრედებს

  • C. 

   ეოზინოფილებს

  • D. 

   B ლიმფოციტებს

 • 18. 
  იმისთვის, რომ მოხდეს კაფსულიანი ბაქტერიის ფაგოციტირება, კაფსულის ანტიგენის საწინააღმდეგო ანტისხეული უნდა დაუკავშირდეს მაკროფაგის ზედაპირზე ექსპრესირებულ:
  • A. 

   Fc რეცეპტორს

  • B. 

   MHC II მოლეკულას

  • C. 

   ანტიგენს, რომელიც კაფსულის ანტიგენის იდენტურია

  • D. 

   კომპლემენტის რეცეპტორს

 • 19. 
  რომელია სწორი
  • A. 

   რევმატოიდული ფაქტორი არის ანტისხეული, რომელიც ურთიერთქმედებს igG–ის მძმე ჯაჭვის დეტერმინანტთან

  • B. 

   რევმატოიდული ფაქტორი არის igE, რომელიც ურთიერთქმედებს igG–ის მსუბუქ ჯაჭვთან

  • C. 

   რევმატოიდული ართრიტი იმუნოდეფიციტებს მიეკუთვნება

  • D. 

   ყველა სწორია

 • 20. 
  მემბრანის შემტევი კომპლექსის კომპონენტების დეფექტის დროს ადამიანი განსაკუთრებულად მგრძნობიარეა
  • A. 

   Neisseria-სახეობებისადმი

  • B. 

   ვირუსებისადმი

  • C. 

   სოკოვანი ინფექციებისადმი

  • D. 

   Mycobacterium-ის სახეობებისადმი

Back to Top Back to top