Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών - Αρχαία Β' Γυμνασίου

8 | Total Attempts: 275

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών - Αρχαία Β

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Ενότητα 5η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος πράττω είναι πεπραχώς- υῖα-ός ᾖς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα του ρήματος εἰμί είναι:
  • A. 

  • B. 

  • C. 

   ὦσι(ν)

 • 3. 
  Το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα του ρήματος εἰμί είναι:
  • A. 

   ῶμεν

  • B. 

   ἦμεν

  • C. 

   ὦμεν

 • 4. 
  Το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα του ρήματος εἰμί είναι:
  • A. 

   ῇς

  • B. 

   ᾖς

 • 5. 
  Το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος λύω είναι:
  • A. 

   λελυκότες, λελυκυῖαι, λελυκότα ὦμεν

  • B. 

   λελυκότες, λελυκυῖαι, λελυκότα ῶμεν

 • 6. 
  Το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος πιστεύω είναι:
  • A. 

   πεπιστευκώς- υῖα-ός ὦ

  • B. 

   πεπιστευκώς- υῖα-ός ῶ

 • 7. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος γράφω:
  • A. 

   γεγρακώς- υῖα-ός ᾖ.

  • B. 

   γεγραφώς- υῖα-ός ᾖ

  • C. 

   γεγραφώς- υῖα-ός ῇ

 • 8. 
  Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος πείθω:
  • A. 

   πεπεικώς- υῖα-ός ὦσι(ν)

  • B. 

   πεπειφώς- υῖα-ός ὦσι(ν)

  • C. 

   πεπειχώς- υῖα-ός ὦσι(ν)

Back to Top Back to top