Η μουσική εξημερώνει - Αρχαία Γ' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 218

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η μουσική εξημερώνει - Αρχαία Γ

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 6η


Questions and Answers
 • 1. 
  Η γενική ενικού του ουσιαστικού ὁ παῖς είναι τοῦ παιδ-ός.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο αόριστος β΄ του ρήματος ἄγω είναι ἤγαγον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο αόριστος β΄ του ρήματος βάλλω είναι ἔβαλλον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο αόριστος β΄ του ρήματος λαγχάνω είναι ἔλαγχον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο αόριστος β΄ του ρήματος λαμβάνω είναι ἔλαβον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Ο αόριστος β΄ του ρήματος πάσχω είναι ἔπασχον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ο αόριστος β΄ του ρήματος ὁρῶ είναι εἶδον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top