Οι Σεληνίτες - Αρχαία Β' Γυμνασίου

6 | Total Attempts: 292

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Οι Σεληνίτες - Αρχαία Β

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Ενότητα 4η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος πράττω είναι πράττῃ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος λύω είναι:
  • A. 

   λύῃ

  • B. 

   λύῃς

  • C. 

    λύσῃς

 • 3. 
  Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος πράττω είναι:
  • A. 

   πράττωσι

  • B. 

   πράττησι

  • C. 

   πράξωσι

 • 4. 
  Το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής μέλλοντα ενεργητικής φωνής του ρήματος πιστεύω είναι:
  • A. 

   πιστεύω

  • B. 

   πιστεύσω

  • C. 

   κανένα από τα παραπάνω

 • 5. 
  Το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος φυλάττω είναι:
  • A. 

   φυλάττωμεν

  • B. 

   φυλάττημεν

 • 6. 
  Το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής αορίστου ενεργητικής φωνής του ρήματος λύω είναι:
  • A. 

   λύω

  • B. 

   λύσω

Back to Top Back to top