Η ισονομία των πολιτών εγγύηση της δημοκρατίας - Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου

5 | Total Attempts: 64

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η ισονομία των πολιτών εγγύηση της δημοκρατίας - Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Γ΄ Γυμνασίου - Ενότητα 5η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το ρήμα ῥιγόω - ῥιγῶ έχει προστακτική ενεστώτα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα του ρήματος ἀγνοοῦμαι (-έομαι):
  • A. 

   ἀγνόει

  • B. 

   ἀγνοεῖ

  • C. 

   ἀγνόου

  • D. 

   ἀγνοοῦ

 • 3. 
  Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα του ρήματος βιόω-ῶ:
  • A. 

   βοιοῖντο

  • B. 

   βιοῖεν

  • C. 

   βιόεν

 • 4. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα του ρήματος βιόω-ῶ:
  • A. 

   βίοι

  • B. 

   βιοίει

  • C. 

   βιοῖ

 • 5. 
  Το απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος βιόω-ῶ είναι:
  • A. 

   βιοῦν

  • B. 

   βιᾶν

  • C. 

   βιόειν

  • D. 

   βιεῖν

Back to Top Back to top