Κύματα - Φυσική Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 112

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κύματα - Φυσική Θετικών Σπουδών Γ

Φυσική Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 2ο  


Questions and Answers
 • 1. 
  Κατά τη διάδοση ενός μηχανικού κύματος μεταφέρεται από το ένα σημείο του ελαστικού μέσου στο άλλο: 
  • A. 

   ύλη και φάση.

  • B. 

   μόνον ενέργεια.

  • C. 

   μόνον ορμή.

  • D. 

   ενέργεια, ορμή και φάση.

 • 2. 
  Η ταχύτητα διάδοσης ενός μηχανικού κύματος εξαρτάται:
  • A. 

   από τη συχνότητα του κύματος.

  • B. 

   από το μήκος κύματος του κύματος.

  • C. 

   από το πλάτος του κύματος.

  • D. 

   από τη φύση που έχει το ελαστικό μέσο στο οποίο διαδίδεται το κύμα.

 • 3. 
  Αν η συχνότητα ενός αρμονικού κύματος  που διαδίδεται σε ένα ελαστικό μέσο υποδιπλασιαστεί, τότε:
  • A. 

   θα υποδιπλασιαστεί το πλάτος του κύματος.

  • B. 

   θα υποδιπλασιαστεί η περίοδος του κύματος.

  • C. 

   θα διπλασιαστεί η ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

  • D. 

   θα διπλασιαστεί το μήκος κύματος.

 • 4. 
  Η απομάκρυνση μια πηγής κυμάτων από τη θέση ισορροπίας της δίνεται από την εξίσωση: y = A η μ π t  ( S.I ). Αν η ταχύτητα διάδοσης του κύματος είναι 1,5m/s, το μήκος κύματος του κύματος είναι: 
  • A. 

   3m.

  • B. 

   1,5m.

  • C. 

   6m.

  • D. 

   4,5m.

 • 5. 
  Η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι: y = 0,1ημ π (100t - 0,05x), (τα x και y είναι σε m και το t σε s).                    Η απόσταση δύο διαδοχικών σημείων του ελαστικού μέσου διάδοσης του  κύματος, που οι ταλαντώσεις τους έχουν διαφορά φάσης π, είναι:
  • A. 

   1m

  • B. 

   2,5m

  • C. 

   5m

  • D. 

   20m

Back to Top Back to top