Ταλαντώσεις - Φυσική Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

7 | Total Attempts: 477

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ταλαντώσεις - Φυσική Θετικών Σπουδών Γ

Φυσική Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι κίνηση:
  • A. 

   ευθύγραμμη ομαλή.

  • B. 

   ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη.

  • C. 

   ομαλή κυκλική.

  • D. 

   ευθύγραμμη περιοδική.

 • 2. 
  Σημειακό αντικείμενο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση. Η απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας του είναι:
  • A. 

   ανάλογη του χρόνου.

  • B. 

   αρμονική συνάρτηση του χρόνου.

  • C. 

   ανάλογου του τετράγωνου του χρόνου.

  • D. 

   ομόρροπη με τη δύναμη επαναφοράς.

 • 3. 
  Η ταχύτητα υ σημειακού αντικειμένου το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση:
  • A. 

   είναι μέγιστη κατά μέτρο στη θέση x=0.

  • B. 

   έχει την ίδια φάση με την απομάκρυνση x.

  • C. 

   είναι μέγιστη στις θέσεις x= x0.

  • D. 

   έχει την ίδια φάση με τη δύναμη επαναφοράς.

 • 4. 
  Η επιτάχυνση α του σημειακού αντικειμένου το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση:
  • A. 

   είναι σταθερή.

  • B. 

   είναι ανάλογη και αντίθετη της απομάκρυνσης x.

  • C. 

   έχει την ίδια φάση με την ταχύτητα.

  • D. 

   γίνεται μέγιστη στη θέση x=0.

 • 5. 
  H συνισταμένη δύναμη που ενεργεί σε σημειακό αντικείμενο το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση:
  • A. 

   είναι σταθερή.

  • B. 

   έχει την ίδια φάση με την απομάκρυνση x.

  • C. 

   είναι αντίθετη και ανάλογη της απομάκρυνσης.

  • D. 

   είναι ανάλογη της ταχύτητας υ.

 • 6. 
  Η φάση της απλής αρμονικής ταλάντωσης:
  • A. 

   αυξάνεται γραμμικά με το χρόνο.

  • B. 

   είναι σταθερή.

  • C. 

   ελαττώνεται γραμμικά με το χρόνο.

  • D. 

   είναι ανάλογη του τετραγώνου του χρόνου.

 • 7. 
  Η διαφορά φάσης Δ φ = φ υ – φ x μεταξύ ταχύτητας υ και απομάκρυνσης x στην απλή αρμονική ταλάντωση είναι:
  • A. 

   -π/2

  • B. 

   π

  • C. 

   π/2

  • D. 

   0

Back to Top Back to top