Κινητική θεωρία των αερίων - Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου

8 | Total Attempts: 126

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κινητική θεωρία των αερίων - Φυσική Θετικών Σπουδών Β

Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Σε δοχείο που κλείνει με έμβολο εγκλωβίζεται μια ποσότητα ιδανικού αερίου. Τετραπλασιάζουμε τον όγκο του αερίου, διπλασιάζοντας ταυτόχρονα την θερμοκρασία του. Η πίεση του αερίου:
  • A. 

   Έμεινε αμετάβλητη

  • B. 

   Διπλασιάστηκε

  • C. 

   Υποδιπλασιάστηκε

  • D. 

   Υποτετραπλασιάστηκε

 • 2. 
  Υποθέστε ότι συμπιέζουμε μία ποσότητα υδρογόνου υπό σταθερή θερμοκρασία από όγκο 2V σε όγκο V. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
  • A. 

   Η πίεση υποδιπλασιάστηκε και η ενεργός ταχύτητα έμεινε σταθερή.

  • B. 

   Η πίεση έμεινε σταθερή και η ενεργός ταχύτητα υποδιπλασιάστηκε.

  • C. 

   Η πίεση και η ενεργός ταχύτητα έμειναν σταθερές.

  • D. 

   Η πίεση διπλασιάστηκε και η ενεργός ταχύτητα έμεινε σταθερή.

 • 3. 
  Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;
  • A. 

   Η πίεση ενός αερίου σταθερού όγκου αυξάνεται με την θερμοκρασία.

  • B. 

   Τα μόρια Ν2 και Ο2 μιας ποσότητας ατμοσφαιρικού αέρα έχουν ίδια μέση κινητική ενέργεια, αλλά διαφορετική ενεργό ταχύτητα.

  • C. 

   Η συμπεριφορά του υδρογόνου περιγράφεται ικανοποιητικά από την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων όσο και αν αυξηθεί η πυκνότητα του.

  • D. 

   Διπλασιάζοντας τον όγκο μιας ποσότητας ιδανικού αερίου, με σταθερή θερμοκρασία, διπλασιάζεται και η πίεση.

 • 4. 
  Σε ποιά από τις παρακάτω θερμοκρασίες τα μόρια ιδανικού αερίου έχουν  διπλάσια ενεργό ταχύτητα, από αυτήν που έχουν στους 27 oC;
  • A. 

   54 oC        

  • B. 

   108 oC       

  • C. 

   381 oC       

  • D. 

   927 oC

 • 5. 
  Ο όγκος μιας ποσότητας ιδανικού αερίου διπλασιάζεται, υπό σταθερή πίεση και στη  συνέχεια η πίεση υποδιπλασιάζεται υπό σταθερό όγκο. Η τελική θερμοκρασία θα είναι: 
  • A. 

   Διπλάσια της αρχικής.

  • B. 

   Τετραπλάσια της αρχικής.

  • C. 

   Μισή της αρχικής.

  • D. 

   Ίση με την αρχική.

 • 6. 
  Σε ένα μίγμα ευγενών αερίων He , Ne που βρίσκονται σε θερμική ισορροπία, η μέση κινητική ενέργεια για ένα μόριο ηλίου είναι 6 10-21 J. Η  μάζα  του ατόμου του Ne είναι τετραπλάσια από τη μάζα του ατόμου του He. Η μέση κινητική ενέργεια για το άτομο του Νe  θα είναι:
  • A. 

   1,5 10-21 J        

  • B. 

   3 10-21 J        

  • C. 

   6 10-21 J            

  • D. 

   24 10-21 J

 • 7. 
  Σε δύο δοχεία Α και Β ίσου όγκου βρίσκονται δύο αέρια στην ίδια θερμοκρασία. Στο δοχείο Α περιέχονται n mol He και στο δοχείο Β περιέχονται 2n mol  Ar. Τότε:
  • A. 

   η πίεση είναι ίδια στα δοχεία

  • B. 

   η πίεση του Β είναι διπλάσια από την πίεση του Α

  • C. 

   τα αέρια έχουν την ίδια ενεργό ταχύτητα

  • D. 

   η μέση κινητική ενέργεια των μορίων είναι ίδια για τα δυο αέρια

 • 8. 
  Ένα ιδανικό αέριο ασκεί πίεση στα τοιχώματα του δοχείου όπου περιέχεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι: 
  • A. 

   το αέριο έχει βάρος.

  • B. 

   τα μόρια του αερίου έχουν ορμή.

  • C. 

   τα μόρια του αερίου έχουν ενέργεια.

  • D. 

   τα μόρια του αερίου συγκρούονται με τα τοιχώματα του δοχείου.

Back to Top Back to top