Gigiyena -1 | Atu-amu.Net

10 Suallar | Total Attempts: 89

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Gigiyena -1 | Atu-amu.Net

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net


Questions and Answers
 • 1. 
  Heyvandarların qabaqcadan və dövri tibbi müayinələrində hansı həkim mütəxəssislərin hökmən iştirak etməli olduğunu göstərin:  
  • A. 

   Terapevt, nevropatoloq, otolorinqoloq, ginekoloq

  • B. 

   Terapevt, cərrah, uroloq, kardioloq

  • C. 

   Immunoloq, cərrah, pulmonoloq, dermatoloq

  • D. 

   Kardioloq, qastroenteroloq, pulmonoloq, dermantoloq

  • E. 

   Toksikoloq, pulmonoloq, ginekoloq, veneroloq

 • 2. 
  Qidalanmanın əhəmiyyətini hansı variant düzgün əks etdirir  
  • A. 

   Orqanizmin boyatması, inkişafı, sağlamlığı, əmək və optimal həyat fəaliyyətinin qorunub saxlanması təmin edilir

  • B. 

   Orqanizmin sağlamlığı, əmək və optimal həyat fəaliyyətinin qorunub saxlanması, sanitariya-məişət şəraiti təmin edilir

  • C. 

   Orqanizmin ictimai mövqeyi, inkişafi və optimal həyat fəaliyyətinin qorunub saxlanması təmin edilir

  • D. 

   Orqanizmin əmək və optimal həyat fəaliyyətinin qorunub saxlanması, boyatması, inkişafi, zərərli adətlərdən daşınması, sağlamlığının təmin edilməsi

  • E. 

   Orqanizmin optimal həyat fəaliyyətinin qorunub saxlanması təmin edilir

 • 3. 
  Təbii materialdan olan paltarların ən əlverişli gigiyenik xassələrini seçin  
  • A. 

   Hava keçiriciliyi, hiqroskopikliyi, statik yükün olmaması

  • B. 

   Yüksək hidrofilliyi, hava və istilik keçiriciliyi

  • C. 

   Statik elektrik yükünün olması, su keçirmə qabiliyyəti, davamlılığı

  • D. 

   Elastikliyi, istilik buraxmaması, yüksək hava keçiriciliyi

  • E. 

   Yüksək məsaməliliyi, böyük hava və istilik tutumu, neytrallığı

 • 4. 
  Suyun bakterioloji göstəriciləri dedikdə nə başa düşülür? 1) Sulfat turşusu ionları 2) Ümumi mikrob ədədi   3) Fenol birləşmələri 4) Koliindeksi   5) Kolititri 
  • A. 

   2,4,5

  • B. 

   1,3,5

  • C. 

   2,3,4

  • D. 

   1,4,5

  • E. 

   3,4,5

 • 5. 
  Yorulmanın mahiyyəti:  
  • A. 

   Ağır və gərgin işdən sonra əmək qabiliyyətinin müvəqqəti azalması ilə müşayiət olunan fizioloji vəziyyət

  • B. 

   Istehsalatda dinamik stereotipin pozulmasının nəticəsində yaranmış patoloji vəziyyət

  • C. 

   Ağır və gərgin işlə əlaqədar ürək-damar və tənəffüs sistemlərinin həddən artıq gərginləşməsi

  • D. 

   Ağır və gərgin işlə əlaqədar əzələ və sümük-oynaq sistemlərinin həddən artıq gərginləşməsi

  • E. 

   Ağır və gərgin işlə əlaqədar ürək-damar və tənəffüs sistemlərinin funksional fəaliyyətinin azalması

 • 6. 
  Xarici qamma-şüalanmadan müdafiənin əsas prinsipləri  
  • A. 

   Vaxtla, məsafə ilə, ekranla, miqdarla müdafiə

  • B. 

   Radioaktiv maddənin daxilə düşməsinin qarşısının alınması

  • C. 

   Vaxtla müdafiə, fərdi müdafiə vasitələrindən və pnevmokostyumdan istifadə edilməsi

  • D. 

   şəxsi gigiyena qaydalarina əməl edilməsi, ekranla müdafiə

  • E. 

   Təhlükəsizlik texnikasi qaydalarina əməl edilməsi, miqdarla müdafiə

 • 7. 
  Tozların gigiyenik cəhətdən ən mühüm xüsusiyyətləri. Daha düzgün vadiantı seçin  
  • A. 

   Konsentrasiyası, kimyəvi tərkibi, dispersliyi, həllolma qabiliyyəti

  • B. 

   Konsentrasiyası, hissəciklərin səthinin sahəsi, yanğın təhlükəsi, kimyəvi tərkibi, dispersliyi

  • C. 

   Konsentrasiyası, hissəciklərin səthinin sahəsi, yapışqanlığı

  • D. 

   Konsentrasiyası, kanserogenliyi, kimyəvi tərkibi, dispersliyi, nəmliyi

  • E. 

   Konsentrasiyası, partlayış təhlükəsi, kimyəvi tərkibi, dispersliyi, aqreqat halı

 • 8. 
  Yalnız azot balansını ödəmək üçün orqanizmə daxil olanr zülalın miqdarı  
  • A. 

   56 qr

  • B. 

   65 qr

  • C. 

   112 qr

  • D. 

   98 qr

  • E. 

   120 qr

 • 9. 
  “Bioloji yaş” anlayışının mahiyyəti  
  • A. 

   Orqanizmin morfofunksional inkişafının hazırki səviyyəsi

  • B. 

   Mayalanmadan doğulana qədərki dövr

  • C. 

   Uşağın doğulandan müayinə vaxtına qədər yaşadığı dövr

  • D. 

   Uşağın psixomotor fəaliyyətinin inkişafının müəyyən səviyyəsi

  • E. 

   Orqanizmin varlığını və dözümlülüyünü müəyyən edən morfoloji və funksional göstəricilərin məcmusu

 • 10. 
  Hərbi hissələrdə pəhriz qidalanması kimlərə təyin edilir?  
  • A. 

   Xroniki mədə-bağırsaq xəstəlikləri olanlara

  • B. 

   Tibb məntəqəsinin lazaretində yerləşdirilmiş əsgərlərə

  • C. 

   Ambulator müalicə alan hərbi qulluqçulara

  • D. 

   Stasionar müalicə alan bütün xəstələrə

  • E. 

   Ürək-damar, əsəb xəstəliklərindən şikayət edənlərə

Back to Top Back to top