Ο εξόριστος ποιητής - Λατινικά Β' Λυκείου

10 | Total Attempts: 332

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ο εξόριστος ποιητής - Λατινικά Β

Λατινικά Β' Λυκείου - Μάθημα 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Η πρόταση “Poeta curae et miseriae excruciant” είναι συντακτικά και νοηματικά αποδεκτή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Στην πρόταση “Contra ……………………. repugnamus” η σωστή απάντηση είναι:
  • A. 

   Miseriis

  • B. 

   Miseria

  • C. 

   Miseriae

  • D. 

   Miseriam

 • 3. 
  Στην πρόταση “Vos epistulas …………” η σωστή απάντηση είναι:
  • A. 

   Scriptitat

  • B. 

   Scriptitamus

  • C. 

   Scriptitatis

  • D. 

   Scriptitant

 • 4. 
  Η λέξη epistulas συντακτικά μέσα στο κείμενο είναι:
  • A. 

   αντικείμενο ρήματος

  • B. 

   υποκείμενο ρήματος

  • C. 

   επεξήγηση

  • D. 

   κατηγορούμενο

 • 5. 
  Η λέξη plenae συντακτικά μέσα στο κείμενο είναι:
  • A. 

   αντικείμενο ρήματος

  • B. 

   υποκείμενο ρήματος

  • C. 

   επεξήγηση

  • D. 

   κατηγορούμενο στο υποκείμενο

 • 6. 
  Η πρόταση “Ovidius Romam desideratis et fortunam deploratis” δεν είναι συντακτικά και νοηματικά αποδεκτή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η ίδια πτώση του άλλου αριθμού του ουσιαστικού fortunam είναι:
  • A. 

   Fortunae

  • B. 

   Fortunas

  • C. 

   Fortunis

 • 8. 
  Η ίδια πτώση του άλλου αριθμού της λέξης querelarum είναι:
  • A. 

   Querelae

  • B. 

   Querelam

  • C. 

   Querela

 • 9. 
  Να μεταφερθεί στον πληθυντικό αριθμό η πρόταση “Terram gelidam non desidero”.
  • A. 

   Terram gelidam non desiderant

  • B. 

   Terram gelidam non desideramus

  • C. 

   Terras gelidas non desideramus

 • 10. 
  Το αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού στον ενεστώτα του ρήματος exulat: 
  • A. 

   Exulant

  • B. 

   Exulamus

  • C. 

   Exulont

  • D. 

   Exulatis

Back to Top Back to top