Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς - Αρχαία Γ' Γυμνασίου

9 | Total Attempts: 203

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς - Αρχαία Γ

Αρχαία Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 8η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το ἡμῖν αὐτοῖς είναι  δοτική πληθυντικού αριθμού της αλληλοπαθητικής αντωνυμίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το πρώτο πρόσωπο οριστικής παθητικού μέλλοντα α΄ του ρήματος παιδεύομαι:
  • A. 

   παιδευθήσομαι

  • B. 

   παιδεύσομαι

  • C. 

   παιδευσθήσομαι

 • 3. 
  Το δεύτερο πρόσωπο οριστικής παθητικού μέλλοντα α΄ του ρήματος ἱδρύομαι:
  • A. 

   ἱδρυθησῆ

  • B. 

   ἱδρυθήσει

  • C. 

   ἱδρυθήση

 • 4. 
  Το απαρέμφατο παθητικού μέλλοντα α΄ του ρήματος λύομαι:
  • A. 

   λυθήσεσθαι

  • B. 

   λυθήσαισθε

  • C. 

   λύσεσθαι

 • 5. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής παθητικού μέλλοντα α΄ του ρήματος πράττομαι:
  • A. 

   πρασθήσοιτο

  • B. 

   πραθήσοιτο

  • C. 

   πραχθήσοιτο

 • 6. 
  Το β΄ πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου α΄ του ρήματος πείθομαι είναι:
  • A. 

   ἐπείσθητε

  • B. 

   ἐπείθητε

  • C. 

   ἐπείσθητε

 • 7. 
  Το α΄ πληθυντικό υποτακτικής παθητικού αορίστου α΄ του ρήματος λείπομαι είναι:
  • A. 

   λειφθῶμεν

  • B. 

   λειθῶμεν

  • C. 

   λείφθωμεν

 • 8. 
  Η μετοχή αρσενικού γένους παθητικού αορίστου α΄ του ρήματος ψεύδομαι είναι:
  • A. 

   ψευσθών

  • B. 

   ψευσθείς

 • 9. 
  Το απαρέμφατο παθητικού αορίστου α΄ του ρήματος ἀμείβομαι είναι:
  • A. 

   ἀμειφθῆναι

  • B. 

   ἀμείφθεσθαι

  • C. 

   ἀμειθῆναι

Back to Top Back to top