Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους - Ιστορία Β' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 187

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι Άβαροι είχαν σλαβική καταγωγή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι Βούλγαροι εκχριστιανίστηκαν από το Βυζάντιο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Ο Καρλομάγνος αναχαίτισε την επέκταση των Αράβων στο Πουατιέ (732).
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι Βυζαντινοί χρησιμοποίησαν το υγρόν πυρ εναντίον των αραβικών στόλων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι Σλάβοι ήταν νομάδες με ιδιότυπη πολιτική οργάνωση που βρέθηκαν εγκατεστημένοι στις αρχές του 6ου αι. βόρεια του Δούναβη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αι. οι Σλάβοι πέρασαν στην επιρροή των Αβάρων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Οι Άβαροι κατά τη διάρκεια των επιθέσεών τους κατά του Βυζαντίου, συχνά παρέσυραν μαζί και τους Σλάβους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η ίδρυση σκλαβηνιών ξεκίνησε από τους Σλάβους κατά:
  • A. 

   τις αρχές του 7ου αι.

  • B. 

   τα τέλη του 7ου αι.

  • C. 

   τις αρχές του 8ου αι.

  • D. 

   τα τέλη του 8ου αι.

 • 9. 
  Η βυζαντινή κυβέρνηση εκχριστιάνισε εξαρχής τους Σλάβους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Οι Βούλγαροι ήταν λαός προερχόμενος από την Ασία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top