Συναρτήσεις - Άλγεβρα B' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 383

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - B

Άλγεβρα Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Κάθε σημείο του επιπέδου αντιστοιχεί σε ένα μόνο ζεύγος συντεταγμένων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Κάθε σημείο του άξονα x΄x έχει τετμημένη 0.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η γραφική παράσταση της συνάρτησης y = αx είναι μία ευθεία που διέρχεται από  την αρχή Ο των αξόνων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο άξονας x΄x είναι η ευθεία με εξίσωση y = 0.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Δύο ποσά λέμε ότι είναι ανάλογα όταν πολλαπλασιάζοντας τις τιμές του ενός ποσού επί έναν αριθμό πολλαπλασιάζονται και οι αντίστοιχες τιμές του άλλου με τον ίδιο αριθμό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η ηλικία ενός ανθρώπου και το ύψος του είναι ποσά ανάλογα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Το εμβαδόν ενός τετραγώνου και η πλευρά του είναι ποσά ανάλογα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Η περίμετρος ενός τετραγώνου και η πλευρά του είναι ποσά ανάλογα.         
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top