Patoloji Fiziologiya -2 | Atu-amu.Net

10 Suallar | Total Attempts: 186

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Patoloji Fiziologiya -2 | Atu-amu.Net

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net


Questions and Answers
 • 1. 
  Morfoloji atipizm: 1) Hüceyrə atipizmi, toxuma atipizmi 2) Xromatinin bərabər paylanması 3) Nüvənin böyüməsi, böyük ölcülü hüceyrələr 4) Apoptoz prosesinin pozulmaması 5) Hüceyrə ölçülərinin dəyişməməsi   6) Parenxima ilə stroma arasında münasibətin pozulması 
  • A. 

   1,3,6

  • B. 

   2,4,5

  • C. 

   2,4,6

  • D. 

   1,3,4

  • E. 

   1,5,6

 • 2. 
  Şəkərli diabet zamanı qlükozuriyanın əmələgəlmə səbəbi: 
  • A. 

   Qlükozanın artıq miqdarının reabsorbsiyasının gərginləşməsi

  • B. 

   Böyrək yumaqcıqlarının keçiriciliyinin yüksəlməsi

  • C. 

   Qanda qlükozanın miqdarının 7 mmol/l-ə qədər artması

  • D. 

   Qanda qlükozanın miqdarının azalması

  • E. 

   Heksokinaza fermentinin irsi çatışmazlığı

 • 3. 
  Qızdırmanın birinci mərhələsində istilik balansı necə dəyişir? 
  • A. 

   İstilikyaranma artır, istilikvermə azalır

  • B. 

   İstilikyaranma dəyişmir, istilikvermə azalır

  • C. 

   İstilikyaranma və istilikvermə bərabər dərəcədə artır.

  • D. 

   İstilikyaranma azalır, istilikvermə dəyişmir

  • E. 

   İstilikyaranma və istilikvermə bərabər dərəcədə azalır

 • 4. 
  Trombozun patogenezində iştirak edən amilləri göstərin. 1) Damar divarının zədələnməsi 2) Qanın hərəkət sürətinin azalması 3) Qanın hərəkət sürətinin artması 4) Qanın laxtalanma sisteminin fəallaşması 5) Əks-laxtalanma sisteminin fəallığının azalması 6) Əks-laxtalanma sisteminin fəallığının artması 7) Qanın laxtalanma sisteminin fəallığının azalması 
  • A. 

   1, 2, 4, 5

  • B. 

   1, 3, 4,7

  • C. 

   3, 5, 6, 7

  • D. 

   1, 3, 6, 7

  • E. 

   1, 3, 5, 7

 • 5. 
  Bunlardan hansı hemik hipoksiyanın səbəbidir? 1) Nəfəs alınan havada oksigenin miqdarının azalması 2) Methemoqlobinlə zəhərlənmə 3) Anemiya 4) Bronxial astma 5) Dəm qazı ilə zəhərlənmə 
  • A. 

   2,3,5

  • B. 

   1,3,4

  • C. 

   2, 4,5

  • D. 

   1,2,3

  • E. 

   1,4,5

 • 6. 
  İltihab zamanı ağrı törədən amilləri göstərin. 
  • A. 

   Kininlər, vazoaktiv aminlər, prostaqlandinlər

  • B. 

   Tromboksan A2, leykotrienlər

  • C. 

   Iltihab ocağında temperaturun artması

  • D. 

   Skorbut, parodontit

  • E. 

   Trombositopenik purpura, bədxassəli anemiya, talassemiya

 • 7. 
  Humoral immunitet çatışmazlığı sindromuna aiddir: 
  • A. 

   Vest

  • B. 

   Qlansman-Riniker

  • C. 

   Lui-Bar

  • D. 

   Mak-Kyusik

  • E. 

   Day-Corc

 • 8. 
  Mübadilə asidozunun səbəblərini seçin: 1) Aclıq 2) Mədə şirəsinin itirilməsi 3) I tip şəkərli diabet 4) Bağırsaq şirəsinin itirilməsi 5) Ağciyərlərin hiperventilyasiyası 
  • A. 

   1,3,4

  • B. 

   2,4,5

  • C. 

   1,2,3

  • D. 

   2,3,5

  • E. 

   1,4,5

 • 9. 
  Onların təsirindən yaranan qızdırmanın patogenezində pirogenlər iştirak etmir: 1) Emosional stress 2) Miokard infarktı 3) Krupoz pnevmoniya 4) Histeriya  
  • A. 

   1,4

  • B. 

   1,3

  • C. 

   2,4

  • D. 

   2,3

  • E. 

   1,2

 • 10. 
  Qızdırmanın patogenezində əsas mərhələ: 
  • A. 

   Termorequlyasiya mərkəzinin soyuğa həssas reseptorlarında oyanma

  • B. 

   Termorequlyasiya mərkəzinin soyuğa həssas reseptorlarında ləngimə

  • C. 

   Termorequlyasiya mərkəzinin istiyə həssas reseptorlarında oyanma

  • D. 

   Termorequlyasiyanın pozulması

  • E. 

   Prostaqlandin E sintezinin azalması

Back to Top Back to top