Patoloji Fiziologiya -1 | Atu-amu.Net

10 Suallar | Total Attempts: 354

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Patoloji Fiziologiya -1 | Atu-amu.Net

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net


Questions and Answers
 • 1. 
  6 Qr dozada şüa qəbul etmiş fəhlənin leykoformulunda 10 gündən sonra hansı dəyişikliklər yarana bilər? 
  • A. 

   Aqranulositoz, limfositopeniya

  • B. 

   Limfositoz, neytrofiliya

  • C. 

   Leykositoz, aqranulositoz

  • D. 

   Bazofiliya, neytropeniya

  • E. 

   Eozinofiliya, bazofiliya

 • 2. 
  Doğru ifadəni seçin: 1) Reaktivlik sinir və endokrin sistemlərinin vəziyyətindən asılıdır 2) Reaktivlik cinsiyyətdən və yaşdan asılıdır 3) Reaktivlik orqanizmin konstitusiyasından asılı deyil 4) Reaktivlik ətraf mühit amillərindən asılı deyil 5) Reaktivlik maddələr mübadiləsindən asılı deyil 
  • A. 

   1, 2

  • B. 

   3, 5

  • C. 

   4, 5

  • D. 

   1, 4

  • E. 

   2, 5

 • 3. 
  Arterial hiperemiyanın nəticəsidir:: 1) İnfarkt 2) Qansızma; 3) Toxumaların oksigenlə təchizinin artması 4) Toxumanın fəaliyyətinin artması 5) Toxumalarda sklerotik dəyişikliklər
  • A. 

   2, 3, 4

  • B. 

   1, 3, 5

  • C. 

   2, 3, 5

  • D. 

   1, 2, 5

  • E. 

   1, 4, 5

 • 4. 
  Pirogenlərin təsir effektinə aid olmayan xüsusiyyəti göstərin. 
  • A. 

   Leykositlərin faqositar aktivliyinin azalması

  • B. 

   Komplement sisteminin aktivliyinin artması

  • C. 

   Qanda leykositlərin miqdarının artması

  • D. 

   Antitel sintezinin artması

  • E. 

   Histohematik baryerlərinin keçiriciliyinin artması

 • 5. 
  Vəba xəstəliyi zamanı patogenetik müalicənin əsasını təşkil edir: 
  • A. 

   Prostaqlandin sintezini azaltmaq

  • B. 

   Tsiklik AMF-in sintezini artırmaq

  • C. 

   Fosfodiesterazanı blokada etmək

  • D. 

   Tsiklooksigenazanı aktivləşdirmək

  • E. 

   Katexolamin sekresiyasını artırmaq

 • 6. 
  B6 vitamininin çatışmazlığndan yaranır: 
  • A. 

   Xeyloz, konyuktivit, dermatit

  • B. 

   Beri-beri xəstəliyi, sirinqomieliya, miozit

  • C. 

   Raxit, osteomalyasiya, osteoporoz

  • D. 

   Skorbut, parodontit

  • E. 

   Trombositopenik purpura, bədxassəli anemiya, talassemiya

 • 7. 
  Elektrotravma zamanı tənəffüsün dayanması əlaqədardır: 1) Tənəffüs mərkəzinin zədələnməsiylə 2) Beyin damarlarının genişlənməsiylə 3) Tənəffüs əzələlərinin spazmı ilə 4) Azan sinirin tonusunun artması ilə 5) Larinqospazm nəticəsində tənəffüs yollarının keçiriciliyinin pozulması ilə 
  • A. 

   1,3,5

  • B. 

   1,3,4

  • C. 

   2,4,5

  • D. 

   2,3,5

  • E. 

   1,2,4

 • 8. 
  Aşağı temperaturun (donma) yerli təsirinin mexanizmi əlaqədardır: 1) Qanın reoloji xassələrinin pozulması ilə 2) İntrakapilyar qan cərəyanının pozulması ilə 3) Sərbəst radikalların yaranması ilə 4) Toxumaların kolloid tərkibinin dəyişməsi ilə 5) Kаvitasiya ilə 
  • A. 

   1,2,4

  • B. 

   2,4,5

  • C. 

   1,3,5

  • D. 

   2,3,5

  • E. 

   1,2,5

 • 9. 
  Uyğunluğu müəyyən edin: Nüvədə dəyişikliklər   Каrioliz X Каriopiknoz Y Каrioreksis Z  
  • A. 

   X-nüvənin əriməsi, Y-nüvənin intensiv rənglənməsi, Z-nüvənin fraqmentasiyası

  • B. 

   X- nüvənin intensiv rənglənməsi, Y- nüvənin fraqmentasiyası, Z- nüvənin əriməsi

  • C. 

   X- nüvənin fraqmentasiyası, Y- nüvənin əriməsi, Z- nüvənin intensiv rənglənməsi

  • D. 

   X- nüvənin əriməsi, Y-nüvənin şişməsi, Z- nüvənin intensiv rənglənməsi

  • E. 

   X- nüvənin fraqmentasiyası,Y- nüvənin şişməsi, Z- nüvənin intensiv rənglənməsi

 • 10. 
  Atopik xəstəliklərdə qanda hansı immunoqlobulin artır? 
  • A. 

   Ig E

  • B. 

   Ig G

  • C. 

   Ig M

  • D. 

   Ig A

  • E. 

   Ig D

Back to Top Back to top