Humanizam I Renesansa - Povijest 6

62 Pitanja | Total Attempts: 2960

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Humanizam I Renesansa - Povijest 6

Kviz za provheru znanja iz povijesti za 6 razred


Questions and Answers
 • 1. 
  Pokret nastao u Italiji u kasnom srednjem vijeku koji okreće interes k čovjeku i ovozemaljskom životu, a ne samo Bogu i vjeri zove se
 • 2. 
  Humanizam je nastao u 14. st u Italiji.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 3. 
  Način života u srednjem vijeku PRIJE pojave humanizma uključivao je
  • A. 

   Skroman, pobožan život

  • B. 

   Usmjeravanje interesa na ovozemaljski život

  • C. 

   život kao priprema za smrt

  • D. 

   Ljudsko tijelo izvor grijeha, treba ga skrivati

  • E. 

   Proučavaju se samo vjerska djela

  • F. 

   Najveći utjecaj crkve

  • G. 

   Velik utjecaj građanstva

  • H. 

   želja za uživanjem u životu i ljepoti

  • I. 

   Cilj: stvaranje radosna, obrazovana i svestranog čovijeka

  • J. 

   čovjek u središtu interesa

  • K. 

   Slavi se ljepota tijela i putenost

  • L. 

   Okretanje k antici u umjetnosti

  • M. 

   Heliocentrični sustav - sunce u središtu svemira

  • N. 

   Geocentrični sustav - Zemlja u središtu svemira

  • O. 

   Brže širenje obrazovanja

 • 4. 
  Važnu ulogu u širenju humanizma imao je
  • A. 

   Utjecaj Crkve

  • B. 

   Izum tiskarskog stroja

  • C. 

   Plemićki stalež

  • D. 

   Rast gradova u istočnoj Europi

 • 5. 
  HUMANIZAM donosi promjene u načinu života i kažemo da je pokret koji donosi novi ideal čovijeka.  Koje od ovih karakteristika pripadaju humanističkom pokretu
  • A. 

   Skroman, pobožan život

  • B. 

   Usmjeravanje interesa na ovozemaljski život

  • C. 

   život kao priprema za smrt

  • D. 

   Ljudsko tijelo izvor grijeha, treba ga skrivati

  • E. 

   Proučavaju se samo vjerska djela

  • F. 

   Najveći utjecaj crkve

  • G. 

   Velik utjecaj građanstva

  • H. 

   želja za uživanjem u životu i ljepoti

  • I. 

   Cilj: stvaranje radosna, obrazovana i svestranog čovijeka

  • J. 

   čovjek u središtu interesa

  • K. 

   Slavi se ljepota tijela i putenost

  • L. 

   Okretanje k antici u umjetnosti

  • M. 

   Heliocentrični sustav - Sunce u središtu svemira

  • N. 

   Geocentrični sustav - Zemlja u središtu svemira

  • O. 

   Brže širenje obrazovanja

 • 6. 
  Pristaše pokreta nastalog u kasnom srednjem vijeku koji u središte interesa postavljaju čovjeka zovu se HUMANISTI.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 7. 
  Tiskarski stroj izumio je
 • 8. 
  Tiskarski stroj konstruirao je Johannes Guttenberg godine...
 • 9. 
  Osnivanje tiskara financirali su građani
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 10. 
  Tiskarski stroj omogućio je 
  • A. 

   Razvoj obrazovanja plemićkog staleža

  • B. 

   Napredak u gospodarstvu

  • C. 

   Brže širenje znanja i obrazovanja i građanskom staležu

  • D. 

   Zatvaranje škola

 • 11. 
  Glavni nosioc kulture, obrazovanja i humanizma u kasnom srednjem vijeku bio je 
  • A. 

   Plemički stalež

  • B. 

   Građanski stalež

 • 12. 
  Talijanska plemićka obitelj  iz Firence značajna za širenje znanja i kulture u vijeme humanizma bila je  obitelj...
 • 13. 
  Humanisti su se istaknuli kao
  • A. 

   Nositelji trgovačkog razvoja

  • B. 

   Zagovaratelji skromnog crkveno orijentiranog života

  • C. 

   Veliki moreplovci

  • D. 

   Učitelji, odgajtelji, zaslužni za otvaranje brojnih škola i širenje obrazovanja

 • 14. 
  Koje su izjave točne za RENESANSU
  • A. 

   Nastala u 14 st.

  • B. 

   Nastala u 15. st

  • C. 

   Novi stil u umjetnosti

  • D. 

   Jak utjecaj i inspiracija u djelima Antike

  • E. 

   Jak utjecaj crkvene umjetnosti

  • F. 

   Naziv se prvo počinje koristiti u Italiji

  • G. 

   Naziv se prvo počinje koristiti u Francuskoj

  • H. 

   Jednostavno i skromno uređeni gradovi

  • I. 

   Novi, raskošni stil u gradovima, raskošne građevine, skulpture i vodoskoci na trgovima

  • J. 

   Promjena u načinu razmišljanja znanstvenika

  • K. 

   Najviše razvijana u širomašnim gradovima

  • L. 

   Najviše razvijana u bogatim gradovima-državama

  • M. 

   Nezainteresiranost za glazbu

  • N. 

   Porast zanimanja za glazbu i glazbenu naobrazbu

  • O. 

   Crkva nezainteresirana za umjetnike

  • P. 

   Pape zapošljavaju najpoznatije umjetnike

 • 15. 
  U vrijeme renesanse teme umjetničkih djela bile su
  • A. 

   Samo crkvene

  • B. 

   I crkvene i svjetovne

  • C. 

   Samo svjetovne

 • 16. 
  Slika "Rođenje božice Venere djelo je umjetnika...
  • A. 

   Botticelia

  • B. 

   Leonarda da Vincia

  • C. 

   Julija Klovića

  • D. 

   Marka Marulića

 • 17. 
  Renesansa je razdoblje velike aktivnosti ...
  • A. 

   Filozofa

  • B. 

   Trgovaca

  • C. 

   Znanstvenika

  • D. 

   Pjesnika

  • E. 

   Umjetnika

 • 18. 
  Renesansna djela prikazuju razgolićena tijela i više detalja lica.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 19. 
  Nizozemska je središte renesanse
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 20. 
  Italija je središte obrazovanja u vrijeme renesanse u koju mnogi odlaze na školovanje
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 21. 
  U vrijeme renesanse pape zapošljavaju najpoznatije umjetnike. Među njima su istaknuti...
  • A. 

   Ottavian Petrucci

  • B. 

   Leonardo da Vinci

  • C. 

   Michelangelo Buonarotti

  • D. 

   Johannes Guttenberg

 • 22. 
  Važan izum u vrijeme renesanse je tiskanje nota s pomičnim slogom
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 23. 
  Za izum tiskanja nota s pomičnim slogom zaslužan je 
 • 24. 
  U doba humanizma i renesanse utemeljene su nove znanosti!
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 25. 
  U doba humanizma vršila su se istraživanja na području
  • A. 

   Medicine

  • B. 

   Povijesti

  • C. 

   Zemljopisa

  • D. 

   Astronomije

  • E. 

   Poljoprivrede

Back to Top Back to top