წერს, რომ გოგჩის გავერანებული

30 | Total Attempts: 8673

SettingsSettingsSettings
Please wait...
წერს, რომ გოგჩის გავერანებული

საკითხები მოცემულია გამოსაშვები გამოცდის პროგრამის მიხედვით


Questions and Answers
 • 1. 
  ალექსანდრე ჭავჭავაძე წერს, რომ გოგჩის გავერანებული შემოგარენი მხილველს ოხვრით ათქმევინებს:  ,,აჰა, პალატთა დიდებულთა ნგრეული ნაშთი, აჰა, ქალაქთა ჩინებულთა ხვედრი უცილო; აჰა, ჩვენისა მომავლისაც ნამდვილი ხატი"...        რის განცდა ეუფლება გოგჩის შემოგარენის მხილველს:
  • A. 

   სინანულის

  • B. 

   უიმედობის

  • C. 

   უმოქმედობის

  • D. 

   აღტაცების

 • 2. 
  გაიხსენეთ გრიგოლ ორბელიანის ,,თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში"       რას უწოდებს ავტორი საქართველოს?
  • A. 

   შავ დროთა ძალით გამორჩეულს

  • B. 

   ყვავილოვან წალკოტს

  • C. 

   ტკბილ სიზმარს

  • D. 

   უიმედო მომავალს

 • 3. 
  გაიხსენეთ, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,არ უკიჟინო სატრფოო" რისი სიმბოლოა ავტორის წარმოდგენაში ,,მზე"?
  • A. 

   სინათლის

  • B. 

   სითბოს

  • C. 

   მუდმივი მაცოცხლებელი ენერგიის

  • D. 

   ზებუნებრივი ძალის

 • 4. 
  გაიხსენეთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,ფიქრნი მტკვირს პირას" და უპასუხეთ შეკითხვას: რას ადარებს ავტორი წუთისოფელს?
  • A. 

   დედას, რომელიც ზოგჯერ დედინაცვალია

  • B. 

   ჭურჭელს, რომელიც არასოდეს ივსება

  • C. 

   გამდინარე ტბას

  • D. 

   სარკეს, რომელიც მუდმივად სიმართლეს აირეკლავს

 • 5. 
  გაიხსენეთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,მერანი" რას განასახიერებს ,,თვალბედითი შავი ყორანი"?
  • A. 

   ბედისწერას

  • B. 

   შავ ძალებს

  • C. 

   მტერს

  • D. 

   იძულებას

 • 6. 
  გაიხსენეთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,ბედი ქართლისა" რას წარმოადგენს თავისუფლება სოფიოს აზრით?
  • A. 

   ღირებულებას, რომლის წინაშეც დიდება უფასურდება

  • B. 

   ღირეულებას, რომელის წინაშეც ყველა სხვა ღირებულება უფასურდება

  • C. 

   სულიერ ღირებულებას

  • D. 

   სულიერ საზრდოს

 • 7. 
  გაიხსენეთ ალექსანდრე ყაზბეგის ,,ხევისბერი გოჩა": რას წარმოადგენს, გოჩას მინიშნებით, გვარის ერთგულება?
  • A. 

   სიამაყის საგანს

  • B. 

   მოვალეობებით ცხოვრებას

  • C. 

   ბედნიერების განცდას

  • D. 

   უფლებებით აღჭურვას

 • 8. 
  გაიხსენეთ ილია ჭავჭავაძის ,,განდეგილი" განდეგილის როგორი სულიერი მდგომარეობა აისახება ტექსტში?
  • A. 

   ამაღლებული

  • B. 

   სევდიანი

  • C. 

   მღელვარე

  • D. 

   შეშფოთებული

 • 9. 
  გაიხსენეთ ილია ჭავჭავაძის ,,ოთარაანთ ქვრივი": რომელი მთავარი პრობლემაა გამოკვეთილი ტექსტში?
  • A. 

   ხიდჩატეხილობა

  • B. 

   რწმენის დაკარგვა

  • C. 

   ზომიერების დაკარგვა

  • D. 

   თავისუფლების დაკარგვა

 • 10. 
  გაიხსენეთ აკაკი წერეთლის ,,გამზრდელი": რის გარჩევა უჭირს ავტორის აზრით შორიდან მომზირალ თვალს:
  • A. 

   ქოხის სიმეტრიის

  • B. 

   ქოხის სახურავის ფერის

  • C. 

   ქოხის ზომების

  • D. 

   ქოხისკენ მიმავალი ბილიკის

 • 11. 
  გაიხსენეთ ვაჟა-ფშაველას ,,ალუდა ქეთელაური": ,, მე პურ არ მინდა, დედაო,   გული შამეკრა რადამე" ალუდას როგორი სულიერი მდგომარეობა იკითხება ტექსტში?
  • A. 

   შიში

  • B. 

   უგუნებობა

  • C. 

   სიბრაზე

  • D. 

   გულჩათხრობილობა

 • 12. 
  გაიხსენეთ ვაჟა-ფშაველას ,,სტუმარ მასპინძელი": ,,წყევლა ხალხისა ჭექაა, ნაფურთხი _ წვიმის ცვარია" რას წარმოადგენს, ვაჟას მინიშნებით, ხალხი?
  • A. 

   ბრბოს

  • B. 

   მრისხანე ძალას

  • C. 

   მიმღებ სულს

  • D. 

   ღვთის მიერ ნაკურთხ საზოგადოებას

 • 13. 
  გაიხსენეთ დავით კლდიაშვილის ,,სამანიშვილის დედინაცვალი": რის გამო აძლევდა ბეკინა მელანოს შენიშვნას?
  • A. 

   ხშირი შვილიანობის გამო

  • B. 

   ზედმეტი შრომის გამო

  • C. 

   მის მიმართ გამოჩენილი ზედმეტი ყურადღების გამო

  • D. 

   პლატონის მიმართ გამოჩენილი უყურადღებობის გამო

 • 14. 
  გაიხსენეთ ნიკო ლორთქიფანიძის ,,შელოცვა რადიოთი": რას ეძებდა ელი გორდელიანი ხელოვნების ქმნილებებში:
  • A. 

   ოსტატობის საიდუმლოს

  • B. 

   საკუთარი ფიქრის მართვას

  • C. 

   მივიწყებულის გახსენებას

  • D. 

   ესთეტიკურ სიამოვნებას

 • 15. 
  გაიხსენეთ კონსტანტინე გამოსახურდიას ,,დიდოსტატის მარჯვენა" რა ეჭვი დაბადა ნადირობისას მამამზე ერისთავის დაკარგვამ?
  • A. 

   რომ ის დაიღუპა

  • B. 

   რომ ის გაიპარა

  • C. 

   რომ მას ტყეში გზა აებნა

  • D. 

   რომ ის ნადირთან ბრძოლაში დასახიჩრდა

 • 16. 
  კონსტანტინე გამსახურდია წერს: ,,ფარსმანს შეეძლო, ახლა ეთქვა: მე არც ქრისტიანი ვარ, არც იუდაელი და არც მუსლიმი. უსჯულოდ, უღმერთოდ, უთვისტომოდ იღუპება იგი თვისტომთა შორის." ფარსმან სპარსის როგორი მდგომარეობა აისახება ტექსტში?
  • A. 

   გაუცხოება

  • B. 

   უქომაგობა

  • C. 

   ბედისადმი მორჩილება

  • D. 

   ბედის მიმართ დაუმორჩილებლობა

 • 17. 
  კონსტანტინე გამსახურდია წერს: ,,ფაქიზი იყო შორენა, როგორც ქერუბიმის ფრთენი და სევდიანი, როგორც ყინცვისის მჭმუნვარე ანგელოზი" რომელი კუთხით ახასიათებს ავტორი შორენას?
  • A. 

   გარეგნობით

  • B. 

   მიზანსწრაფულობით

  • C. 

   სულიერებით

  • D. 

   ინტელექტით

 • 18. 
  გაიხსენეთ მიხეილ ჯავახიშვილის ,,ჯაყოს ხიზნები" რას უწოდებს ავტორი განწირულის კივილსა და გოდებას?
  • A. 

   ძველი საზოგადოების უკანასკნელ ღონისძიებას

  • B. 

   საზოგადოებრივ ძალთა კონსოლიდაციის უკანასკნელ მცდელობას

  • C. 

   სიტყვისა და საქმნის დაშორიშორებას

  • D. 

   თეიმურაზ ხევისთავის სასოწარკვეთილ მოწოდებებს

 • 19. 
  გაიხსენეთ მიხეილ ჯავახიშვილის ,ჯაყოს ხიზნები': რას უწოდებს თეიმურაზი თავისი კოშკიდან დანახულ ქართლის სანახებს:
  • A. 

   პატარა სამოთხეს

  • B. 

   სისხლით მორწყულ მიწას

  • C. 

   საქართველოს ნაოჭიან შუბლს

  • D. 

   საქართველოს გულს

 • 20. 
  გაიხსენეთ პოლიკარპე კაკაბაძის ,,ყვარყვარე თუთაბერი": ყვარყვარე: ,,...გული არ გაიტეხო, ყვარყვარე, დაიღუპა ის, ვინც სირცხვილით ორმოში ჩაძვრა, მე კიდევ ავცოცდები! რამ შეიძლება ყვარყვარე ხელახლა აღაზევოს (ყვარყვარესვე აზით) ?
  • A. 

   შექმნილი ვითარების გონივრულად გაანალიზებამ

  • B. 

   შიშის ძლევამ

  • C. 

   მოქმედი ხელისუფლების შეცდომებმა

  • D. 

   საკუთარმა უტიფრობამ

 • 21. 
  გაიხსენეთ გალაკტიონ ტაბიძის ,,თოვლი": რა მდგომარეობაშია იისფერი თოვლი, რომელსაც ავტორი სისპეტაკით ქალწულს ადარებს?
  • A. 

   ხიდზე ცვივა

  • B. 

   ხიდს ეფინება

  • C. 

   ხიდიდან ცვივა

  • D. 

   ხიდიდან მოჩანს

 • 22. 
  გაიხსენეთ ჯემალ ქარჩხაიძის ნაწარმოები ,,იგი": ,,რაღაც დარჩება იგისგან... ოღონდ იგიმ არ იცის, როგორ დარჩება რაღაც..." იგის რომელი უნარი აქტიურდება ტექსტში?
  • A. 

   ცოდნა

  • B. 

   ინტუიცია

  • C. 

   იმედი

  • D. 

   რწმენა

 • 23. 
  გაიხსენეთ გურამ დოჩანაშვილის ,,კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა" ,,პოეზია, პოეზია, - დიდი ამბავი, ამბობს ხელმძღვანელი, ლაქები აყრია სახეზე" ხელმძღვანელის როგორი სულიერი მდგომარეობა იკითხება ტექსტში?
  • A. 

   გაქცევის სურვილი

  • B. 

   კაპიტულაცია

  • C. 

   მღელვარება

  • D. 

   სრული გულგრილობა

 • 24. 
  გაიხსენეთ გურამ რჩეულიშვილის ,,ალავერდობა" ,,სანადიროდ გამოსული კატუნიას ნაბიჯებით ეპარება გურამი ურმის უკან საუკუნოდ ღვინის სასმელად ჩამჯდარ თუშ-ლეკების ჯგუფს" გურამის რომელი თვისება გამოიხატება ტექსტში?
  • A. 

   სიფრთხილე

  • B. 

   ჟინიანობა

  • C. 

   სურვილის დაოკების უნარი

  • D. 

   პირდაპირობა

 • 25. 
  გაიხსენეთ ,,შუშანიკის წამება" რით დაამძიმა ვარსქენმა ნაცემი შუშანიკის ფიზიკური მდგომარეობა:
  • A. 

   ბორკილის დადებით

  • B. 

   საკვების მიწოდების აკრძალვით

  • C. 

   ლოცვის აკრძალვით

  • D. 

   მკურნალობის აკრძალვით

Back to Top Back to top