Prov 1 Allmänna Frågor Kring Drevprovsregler.

13 frgor | Total Attempts: 256

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Prov 1 Allmänna Frågor Kring Drevprovsregler.

Här kommer ett första test på allmänna frågor kring de nya drevprovsreglerna. Utöver detta finns det 6 olika test att jobba med kring momentbedömning. Ta frågorna för vad dom är. Ett annorlunda och förhoppningsvis bra sätt att träna in sig på de nya drevprovsreglerna. Haka inte upp dig på varje liten detalj i själva "provberättelsen". Det är svårt att återge ett längre skeende på några få rader men frågeställningarna skall leda till eftertanke och att du gör dig bekant med ditt nya regelhäfte. Du kan göra frågorna hur många gånger som helst. Lycka till!


Questions and Answers
 • 1. 
  Hur gammal måste man vara för att kunna bli drevprovsdomare?
  • A. 

   25 år innan man påbörjar utbildningen

  • B. 

   20 år innan auktorisation

  • C. 

   18 år innan man påbörjar utbildningen

  • D. 

   18 år innan auktorisation

 • 2. 
  Efter hur många G (graverande fel) stoppas hund från att starta på ytterligare drevprov?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 3. 
  Hur lång är provdagen vid unghundsklass (beagle och drever)?
  • A. 

   4 h

  • B. 

   5 h

  • C. 

   6 h

  • D. 

   7 h

 • 4. 
  När får motorfordon användas under drevprov?
  • A. 

   Aldrig

  • B. 

   Vid fara för hundens liv

  • C. 

   När hunden sträckt iväg extremt långt bort och man till och med tappat pejlkontakt med hunden

 • 5. 
  Hunden ska kopplas och provet avslutas när den har drevtid som berättigar till två förstapris. Finns det något undantag från detta?
  • A. 

   Nej

  • B. 

   Ja, men bara ett undantag

  • C. 

   Ja, flera undantag

 • 6. 
  Vilka moment ska poängsättas vid godkända drevdjur men kortare drev än 20 minuter?
  • A. 

   Alla

  • B. 

   1, 2 och 7

  • C. 

   Enbart 7

 • 7. 
  Vilka personer kan en domare använda till sin hjälp för att kontatera drevdjuret?
  • A. 

   Annan domare

  • B. 

   Domarelev

  • C. 

   Domaraspirant

  • D. 

   Vägvisare

  • E. 

   Annat vittne som tydligt observerat drevdjuret och dessutom kan beskriva den efterföljande hunden

 • 8. 
  Vilka moment ska poängsättas vid icke tillåtna drevdjur?
  • A. 

   Alla

  • B. 

   1,2 och 7

  • C. 

   7

 • 9. 
  Vilket/Vilka alternativ är korrekta när det gäller hur man kan tillgodoräkna sig drevtid för drev som gått ur hörhåll och som tonar in igen?
  • A. 

   Max 20 minuter får tillgodoräknas

  • B. 

   Max 15 minuter får tillgodoräknas

  • C. 

   Max 3 tillfällen får användas för tillgodoräkning

  • D. 

   Max 2 tillfällen får användas för tillgodoräkning

 • 10. 
  Vad krävs för att ett elevprov ska kunna ersättas av en domarkonferens?
  • A. 

   Att man kunnat bedöma alla egenskaper på den hund som släppts under konferensen

  • B. 

   Hundsläpp skall ha förekommit på konferensen

  • C. 

   Ett s.k. kollegium skall ha förekommit på aktuell hund under konferensen

  • D. 

   Det får inte vara elevens första elevtjänstgöring

  • E. 

   Elevens s.k. mentor ska vara med på konferensen

 • 11. 
  För att kunna tilldela en hund ett pris krävs att drevdjurets art fastställts, att drevtid och krav för losstid uppfyllts enligt 5.4.2. och att hunden är åter senast tre timmar efter provdagens slut. Finns det några undantag från detta?
  • A. 

   Nej

  • B. 

   Ja om hunden uppnått drevtid som berättigar till två förstapris behöver man inte uppfylla kravet på losstid.

  • C. 

   Ja om drevdjuret setts av förbipasserande kan den ändå tilldelas pris

  • D. 

   Ja om hunden kopplats av utomstående i eller i närheten av provområdet och ej kunnat ta sig tillbaka, kan den ändå tilldelas pris

  • E. 

   Om hunden blivit skadad av vildsvin, rovdjur eller vid kollision behöver ej kravet på losstid vara uppfyllt

 • 12. 
  Under vissa omständigheter får man lägga samman drevtider av samma art bl.a. när hund under pågående drev reser nytt drevdjur men även när drev avbrutits p.g.a. omständighet som hunden inte rår för. "Vid sammanräkning av drevtider disponerar hunden vid nästa upptag på samma djurslag den tid som återstod av disponibel tid från det tidigare drevet". Vilket av nedanstående alternativ återger en korrekt tolkning av detta?
  • A. 

   Drev 1 på rå, som avbrutits p.g.a. ovanstående skäl, kan slås samman med nästa drev oavsett drevdjur. S.k. kombiprov

  • B. 

   Drev 1 på rå, som avbrutits p.g.a. ovanstående skäl, kan slås samman med nästa drev om det också är på rå.

  • C. 

   Drev 1 på rå, som avbrutits p.g.a. ovanstående skäl, kan slås samman med nästkommande rådrev även om det förekomit ett annat drev med annat djurslag däremellan

 • 13. 
  Basset får starta obegränsat antal prov utan att hunden är utställd men vad är helt korrekt när det gäller beagle och drever?
  • A. 

   Det får starta en gång sedan måste hunden ställas ut

  • B. 

   De får starta tills de har uppnått ett pris sedan måste hunden ställas ut

  • C. 

   De får starta till ett förstapris har uppnåtts sedan måste hunden ställas ut

  • D. 

   De får starta till ett förstapris har uppnåtts. Från 24 månaders ålder får de inte provas alls om de inte är utställda

Back to Top Back to top