Περιγραφική Στατιστική - Άλγεβρα B' Γυμνασίου

8 | Total Attempts: 75

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περιγραφική Στατιστική - Άλγεβρα B

Άλγεβρα B' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Σε μια δειγματοληψία συγκεντρώνονται στοιχεία απ’ όλα τα άτομα του πληθυσμού δείγμα και προσπαθούμε να εξάγουμε συμπεράσματα για τον πληθυσμό.   
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Απογραφή σημαίνει εξέταση μέρους ενός πληθυσμού ως προς κάποιο χαρακτηριστικό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η δειγματοληψία, σε σύγκριση με την απογραφή, έχει το πλεονέκτημα του μικρού κόστους και της ταχύτητας συγκέντρωσης των πληροφοριών.       
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Για να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα των ερχομένων βουλευτικών εκλογών, ρωτήσαμε 3.000 φοιτητές για το κόμμα που θα ψηφίσουν. Ο πληθυσμός είναι όλοι οι Έλληνες φοιτητές.                            
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε τον πληθυσμό λέγονται μεταβλητές.                                                                                   
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Για να είναι αξιόπιστη μια έρευνα θα πρέπει το δείγμα να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο.                                                                                                                      
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το 100% του 22 είναι το 22.    
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Το 72% του 50 είναι ίσο με το 50% του 72.   
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top