Διαφορικός Λογισμός - Μαθηματικά Θετ. Γ΄ Λυκείου

5 | Total Attempts: 61

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - .

Μαθηματικά Θετ. Γ΄ Λυκείου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων και , τότε f΄(0) =2.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η κλίση της γραφικής παράστασης της f(x) = ln(2014x), x > 0 στο x = 1 είναι ίση με 2014.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Για κάθε  ισχύει .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Αν οι f, g παραγωγίσιμες στο  με g(1) = 0, g΄(1) = 5 και f΄(0) = 2, τότε (fog)΄(1) = 0. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Αν για την παραγωγίσιμη συνάρτηση f ισχύει  για κάθε , τότε  για κάθε .
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top