Kronologi Hijrah Rasulullah S.A.W

6 Questions | Total Attempts: 63

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kronologi Hijrah Rasulullah S.A.W

Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah keputusan perbincangan musyrikin Mekah sehari sebelum hijrah Rasulullah s.a.w?
  • A. 

   Membunuh Rasulullah s.a.w

  • B. 

   Mengusir Rasulullah s.a.w dari mekah

  • C. 

   Memukul Rasulullah s.a.w

  • D. 

   Memenjarakan Rasulullah s.a.w

 • 2. 
  Siapakah nama sahabat yang menemani Rasulullah s.a.w pada malam hijrah?
  • A. 

   Saidina Umar r.a

  • B. 

   Saidina Hamzah r.a

  • C. 

   Saidina Abu Bakar r.a

  • D. 

   Saidina Ali r.a

 • 3. 
  Siapakah nama pemuda yang menggantikan tempat tidur Rasulullah s.a.w pada malam hijrah?
  • A. 

   Zaid bin Thabit

  • B. 

   Usamah

  • C. 

   Hasan bin Ali

  • D. 

   Ali bin Abi talib

 • 4. 
  Ke manakah Rasulullah dan Abu Bakar tuju selepas keluar meninggalkan rumah Abu Bakar:
  • A. 

   Gua Hira'

  • B. 

   Jabal Rahmah

  • C. 

   Gua Thur

  • D. 

   Jabal Nur

 • 5. 
  Rasulullah s.a.w berhenti di Quba' selama :
  • A. 

   4 hari

  • B. 

   7 hari

  • C. 

   5 hari

  • D. 

   2 hari

 • 6. 
  Bilakah Rasulullah s.a.w tiba di Madinah?
  • A. 

   12 Rabiul Awal tahun ke-3 kerasulan baginda

  • B. 

   10 Rabiul Awal tahun ke-3 kerasulan baginda

  • C. 

   12 Rabiul Awal tahun ke-13 kerasulan baginda

  • D. 

   10 Rabiul Awal tahun ke-13 kerasulan baginda

Back to Top Back to top