Tehnike Virtuelizacije Prvi Test

38 Pitanja | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Tehnike Virtuelizacije Prvi Test

Baza pitanja : TEST 1 SVE VARIJANTE SA ODGOVORIMA   


Questions and Answers
 • 1. 
  Da li se virtuelna masina bavi direktnim pristupima procesoru,memoriji,ulazno-izlaznim operacijama,hard diskovima i mreznim adapterom?
  • A. 

   Zavisi od vrste host OS

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Da

  • D. 

   Zavisi od vrste guest OS

 • 2. 
  Tradicionalni savremeni serveri SA virtuelizacije, koji su zasnovani na x86 arhitekturi imaju tipican stepen iskoriscenja
  • A. 

   Preko 20%

  • B. 

   Preko 70%

  • C. 

   Preko 90%

  • D. 

   Preko 5 %

 • 3. 
  Pri radu jednog vrituelnog operativnog sistema postoje direktne posledice po druge virtuelne operativne sistema ili noseci OS. Ovo tvrdjenje je:
  • A. 

   Zavisi od vrste host OS

  • B. 

   Zavisi od vrste guest OS

  • C. 

   Netacno

  • D. 

   Tacno

 • 4. 
  Tradicionalni racunarski sistemi koji su zasnovani na x86 arihtekturi projektovani su za izvrsavanje:
  • A. 

   Jednog operativnog sistema i velikog broja aplikacija na njemu

  • B. 

   Jednog operativnog sistema i malog broja aplikacija na njemu

  • C. 

   Vise operativnih sistema i malog broja aplikacija na njemu

  • D. 

   Vise operativnih sistema i velikog broja aplikacija na njemu

 • 5. 
  Jedna od kljucnih karakteristika virtuelizacije je:
  • A. 

   Optimizacija sigurnosti IT infrastrukture

  • B. 

   Optimizacija koriscenja IT infrastrukture

  • C. 

   Optimizacija brzine IT infrastrukture

  • D. 

   Optimizacija pouzdanosti IT infrastrukture

 • 6. 
  Spajanje vise fizicki razdovjenih celina u jednu je
  • A. 

   Paravirtuelizacija

  • B. 

   Particionisanje

  • C. 

   Emulacija

  • D. 

   Proces apstrakcije

 • 7. 
  Jedan od kljucnih karakteristika virtuelizacije je izolacija racunarskih resursa zarad povecanja
  • A. 

   Sigurnosti i pouzdanosti

  • B. 

   Slozenosti sistma

  • C. 

   Brzine

  • D. 

   Optimizacije

 • 8. 
  Pionir u razvoju virtuelizacije i tehnike virtuelnih masina bio je:
  • A. 

   CISCO

  • B. 

   VMware

  • C. 

   IBM

  • D. 

   Xen

  • E. 

   Oracle

 • 9. 
  Razdvajanje necega na vise manjih celina je:
  • A. 

   Emulacija

  • B. 

   Paravirtuelizacija

  • C. 

   Proces apstrakcije

  • D. 

   Particionisanje

 • 10. 
  Tradicionalni savremeni serveri BEZ virtuelizacije, koji su zasnovani na x86 arhitekturi imaju tipican stepen iskoriscenja
  • A. 

   Ispod 5%

  • B. 

   Ispod 90%

  • C. 

   Ispod 50%

  • D. 

   Ispod 15 %

 • 11. 
  Virtuelizacija:
  • A. 

   Podrazumeva apstrakciju i enkapsulaciju racunarskih komponenata

  • B. 

   Ne podrazumeva apstrakciju i enkapsulaciju racunarskih komponenata

  • C. 

   Podrazumeva iskljucivo enkapsulaciju racunarskih komponenata

  • D. 

   Podrazumeva iskljucivo apstrakciju racunarskih komponenata

 • 12. 
  Jedan od znacaja virtuelizacije je ?
  • A. 

   Testira bilo koji OS bez rizika za sam fizicki racunar, a bez rizika po druge OS na tom racunaru

  • B. 

   Testira bilo koji OS sa rizika za sam fizicki racunar, a bez rizika po druge OS na tom racunaru

  • C. 

   Testira bilo koji OS bez rizika za sam fizicki racunar, ali sa rizikom po druge OS na tom racunaru

  • D. 

   Testira bilo koji OS sa rizikom za sam fizicki racunar, a bez rizika po druge OS na tom racunaru

 • 13. 
  Jedan od znacaja virtuelizacije je ?
  • A. 

   Donosi fleksibilnost u koriscenju istih operativnih sistema sa usloznjenom procedourom instalacije tih OS

  • B. 

   Donosi fleksibilnost u koriscenju istih operativnih sistema sa pojednostavljenom procedourom instalacije tih OS

  • C. 

   Donosi fleksibilnost u koriscenju vise razlicitih operativnih sistema sa pojednostavljenom procedourom instalacije tih OS

  • D. 

   Donosi fleksibilnost u koriscenju vise razlicitih operativnih sistema sa uslozenijom procedourom instalacije tih OS

 • 14. 
  Primene virtuelizacije kod ISP su
  • A. 

   Visestruke i donose lakse odrzavanje ali povecavanje troskova

  • B. 

   Visestruke i donose smanjenje troskova i vecu fleksibilnost i lakse odrzavanje

  • C. 

   Visestruke i donose smanjenje troskova ali teze odrzavanje

  • D. 

   Visestruke i donose smanjenje troskova i manju fleksibilnost i lakse odrzavanje

 • 15. 
  sta je konsolidacija servera?
  • A. 

   Smanjivanje broja fizickih servera

  • B. 

   Smanjivanje broja virtuelnih servera

  • C. 

   Povecanje broja fizickih servera

  • D. 

   Povecanje broja virtuelnih servera

 • 16. 
  Da li se virtuelna masina bavi direktnim pristupima proceseru,memoriji,ulazno-izlaznim operacijama,hard diskovima i mreznim adapterima
  • A. 

   Zavisi od vrste guest OS

  • B. 

   Da

  • C. 

   Ne

  • D. 

   Zavisi od vrste host OS

 • 17. 
  koji je osnovni koncept virtuelizacije po pitanju prenosivosti?
  • A. 

   Virtuelni racunar je zavisan samo od stvarnog hardvera sto onemogucava prenosivost izmedju host racunara

  • B. 

   Virtuelni racunar je nezavisan samo od stvarnog hardvera sto onemogucava prenosivost izmedju host racunara

  • C. 

   Prenosivost zavisi od vrste guest OS

  • D. 

   Prenosivost zavisi od vrste host OS

 • 18. 
  Da li virtuelna masina ima diretknu kontrolu nad hardverom ?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Zavisi od vrste guest OS

  • C. 

   Ne

  • D. 

   Zavisi od vrste host OS

 • 19. 
  pri radu jednog virtuelnog operativnog sistema postoje diretkne posledice po druge virtuelne operativne sistema ili noseci OS. Ovo je
  • A. 

   Zavisi od vrste guest OS

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Zavisi od vrste host OS

  • D. 

   Tacno

 • 20. 
  Koja racunarska arhitektura je prikazana na slici?
  • A. 

   Real time

  • B. 

   Virtuelna

  • C. 

   Tradicionalna

  • D. 

   Smp

 • 21. 
  sta je konsolidacija servera?
  • A. 

   Smanjivanje broja fizickih servera

  • B. 

   Povecanja broja virtuelnih servera

  • C. 

   Smanjivanje broja virtuelni servera

  • D. 

   Povecanje broja fizickih servera

 • 22. 
  pojam virtuelizacije je ogranicen na particionisanje razdvajanje necega na vise manjih celina. Ovo tvrdnjenje je:
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Zavisi od guest OS

  • C. 

   Netacno

  • D. 

   Zavisi od host OS

  • E. 

   Mislim da je tacno ali nisam siguran neka neko proveri

 • 23. 
  neki od znacaja virtuelizacije su
  • A. 

   Usteda el energije zavisi od vrste guest OS

  • B. 

   Usteda el energije zavisi od vrste host OS

  • C. 

   Usteda el energije je znacajna

  • D. 

   Usteda el energije nije znacajna

 • 24. 
  jedna od kljucnih karakteristika virtuelizacije je
  • A. 

   Optimizacija koriscenja IT strukture

  • B. 

   Optimizacija pouzdanosti IT strukture

  • C. 

   Optimizacija brzine IT strukture

  • D. 

   Optimizacija sigurnosti IT strukture

 • 25. 
  Na slici je prikazana standardna arhitektura:
  • A. 

   Bez virtuelizacije

  • B. 

   Ne moze da se odredi

  • C. 

   Zavisi od OS

  • D. 

   Sa virtuelizacijom

Back to Top Back to top